Skip to main content

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Habo Ljung

Nyhet   •   Nov 07, 2019 16:27 CET

Befintliga busshållplatser vid södra infarten till Habo Ljung.

På måndag den 11 november påbörjas arbetet med att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid södra infarten till Habo Ljung. För att få bilister att sänka hastigheten på sträckan ska tätortsportar byggas, som påvisar att ett samhälle passeras.

Samtidigt ska de befintliga busshållplatserna tillgänglighetsanpassas, en säker passage för gång- och cykeltrafikanter över Södra Västkustvägen skapas och belysningen ses över. Under byggnationen som förväntas pågå till och med januari 2020 kommer de ordinarie hållplatslägena av Ljunghuset flyttas i båda riktningar.

Resande med linje 132 i södergående riktning mot Lomma och Malmö hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge på Södra Västkustvägen, cirka 30 meter norr om ordinarie hållplatsläge.

Resande med linje 132 i norrgående riktning mot Löddeköpinge hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge på Södra Västkustvägen, cirka 30 meter norr om ordinarie hållplatsläge.

Framkomligheten kan komma att påverkas under pågående arbete.