Skip to main content

November månads nyhetsbrev från LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län

Nyhet   •   Nov 22, 2016 16:26 CET

En bransch som behövs: Uppskattad utbildnings- och diskussionsresa i Östergötlands gröna näringsliv
Den 18 november tog LRF Östergötland med ett femtontal politiker och tjänstemän på en regional utbildnings- och diskussionsdag. Och diskussioner blev det verkligen! Det gröna näringslivet levererar produkter och nytta inom de mycket viktiga områdena mat, miljö, klimat och energi.
Läs mer om vad som hände under dagen.

Sveriges klimathjältar
De svenska träden tar upp 83 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Klicka på filmen nedan.

Sluta äta importerat kött
Den 18 november var det den Europeiska Antibiotikadagen.
Varje år dör 700 000 personer av multiresistenta bakterier och antalet dödsfall kan stiga till tio miljoner om året till 2050, om man inte gör något åt problemet. Som enskild person kan man motarbeta det genom att undvika importerat kött och köpa svenskt.
Läs mer i artikeln i Jordbruksaktuellt

Maten och miljön - livsmedelsstrategi i ett Sörmländskt perspektiv
Vår produktion och konsumtion av livsmedel påverkar flera miljömål både positivt och negativt. Hur ser möjligheter och utmaningar ut för producenter och kostansvariga? Och hur ska man hantera dem i policies och praktik? 
Vi vill bjuda in dig som är politiker, tjänsteman, upphandlare, kostchef eller lantbrukare till en kostnadsfri konferens om maten, miljön och livsmedelsstrategi.
Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig

Med nya invånare följer nya möjligheter
I Örebro län pågår en integrationssatsning i samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. Och det är mycket som händer. Flera praktikplatser är färdiga och arbetsplatsintroduktion pågår kontinuerligt. En lantbrukare har visat intresse för att anställa sin praktikant med lönebidrag.
Klicka här för att läsa mer

Jobba grönt!
Vi har lösningen. Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.
Klicka här för att läsa mer

Rådgivarträff på Vreta Kluster med spännande framtidsfrågor
Minimera problemen och maximera möjligheterna – det var temat när LRF träffade rådgivare till lantbruksföretag på Vreta Kluster. Man vill också tydligare koppla miljöfrågorna till företagandet så att fler i omvärlden förstår vad det handlar om.
Klicka här för att läsa mer om vad som diskuterades under träffen

Maten ska kännas bra i magen
Hållbart producerade livsmedel kräver mer arbete och kostar därför också lite mer, som det svenska köttet i jämförelse med det importerade. Det är viktigt vi konsumenter vid köttdisken förstår varför och att våra val har betydelse.
Antibiotikaresistens är en global utmaning som vi måste arbeta med tillsammans. Att välja mat från Sveriges bönder ska kännas bra i magen.
Klicka här för att komma till en Facebooksida som du verkligen vill gilla

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy