Skip to main content

Årets lantbruksföretag i Sörmland

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2017 16:44 CEST

Fredrik Jerlström på Nicolai Tåå Gård driver Årets lantbruksföretag i Sörmland 2017

Fredrik Jerlström på Nicolai Tåå Gård har utsetts till Årets Lantbruksföretag i Sörmland 2017. Utmärkelsen kommer att delas ut den 29 september vid avslutningen av Sörmlandsdagen 2017 (efter 14.15).  går till en lantbrukare som visat prov på sin förmåga att driva ett professionellt och modernt jordbruk. Man ska vara företagsam, yrkesskicklig samt bra på att snabbt anpassa sig till utvecklingen och nya produktionsvillkor.

- Det stämmer att mitt företag går bra. Det beror bland annat på att jag har flera ben att stå på. Förutom växtodlingen har jag betesmark som hyrs ut, jag har skog, alla ekonomibyggnader används samt att jag utnyttjar närheten till Skavsta Flygplats till att driva långtidsparkering, säger Fredrik Jerlström.

Motiveringen till Årets lantbruksföretag understryker detta:

Med en föredömlig förmåga att anpassa sig till lokala och regionala förutsättningar bedriver Fredrik ett lantbruk med stor vikt på utsädesodling av spannmål och vallfrö. Lantbruket bedrivs med hög närvaro och regelbundna kontroller. Han använder sig av kontrollrutor och uppföljning för att hela tiden lära sig mer och utvecklas som odlare och för att kunna stå beredd när skadedjur, sjukdomar och ogräs kommer. Förutom kunskapen om hur man odlar marken har han även en stor kunskap i de äganderättsliga frågor som blir allt viktigare. Närheten till Skavsta flygplats har varit både ett hot för företaget och en förutsättning till möjligheten att bedriva långtidsparkering. Fredrik jobbar även som syneman i arrendefrågor.

Det verkar som om du gillar att utvecklas och att prova nya idéer?

- Som odlare och företagare gäller det att fortbilda sig hela tiden. Jag gör det bland annat genom att regelbundet delta i olika typer av träffar. Jag har bra kontakter med Jordbruksverkets Växtskyddscentral i Linköping och kan vara med på deras konferenser och lära mig ännu mer.

Dessutom har Fredrik ett stort kontaktnät på flera nivåer.

- Jag har tidigare jobbat på Länsstyrelsen och har både jobbat som och är fortfarande rådgivare. Jag vet därmed hur man tänker på myndighetshåll och därför kan jag ibland lösa situationer innan de gror fast och blir stora problem. Fast ibland tar det tid ändå. Det tog hela två år att få bygglov för långtidsparkeringen och nu har jag en ny ansökan på gång för att utveckla den ytterligare.

Dessutom siktar Fredrik på mer uthyrningsverksamhet. Men först tänker han bli självförsörjande på el.

- Nu under hösten sätter jag solceller på ekonomibyggnadernas tak.

Plats: Sörmlandsdagen 2017, Tallåsskolans aula, Katrineholm

Tid: Fredagen den 29 september 2017 efter kl 14.15

Mer information: 
Marie Lönneskog Hogstadius,  Regionansvarig livsmedel och skolkontakter på LRF Södermanland
013-465 55 96, marie.lonneskog@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera