Skip to main content

Här är LRF Örebro läns kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 10:57 CET

Här är LRF Örebros kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin som offentliggjordes tidigare idag av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Propositionen som lämnas till riksdagen har rubriken ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

Idag har Sverige fått sin första nationella livsmedelsstrategi som säger att produktionen ska öka. LRF välkomnar strategin och är övervägande positiv till innehållet och skickar samtidigt en uppmaning till regeringen att omgående påbörja förändringsarbetet. Att justera myndighetsinstruktioner och föreslå konkurrenskraftiga och ändamålsenliga skatter och avgifter samt regelförenklingar är högt prioriterat.

Här är LRFs pressmeddelande - Ny livsmedelspolitik historisk vinst för svenskt lantbruk

LRFs regionordförande i Örebro län, Per Willén, kommenterar:

- Jag hoppas och tror att en strategi för ökad livsmedelsproduktion ska stärka framtidstron och investeringsviljan hos våra LRF-medlemmar även här i regionen. Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin är precis igångsatt, och jag tror att den processen tillsammans med bildandet av ett Grönt Kluster i Örebro, kommer att ge lantbruksföretagandet en rejäl kick här i regionen.

Kontakt och mer information: Per Willén, regionordförande LRF Örebro län, per.willen@tele2.se, 072-2153500

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy