Skip to main content

LRF Östergötlands kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 10:58 CET

Här är LRF Östergötlands kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin som offentliggjordes tidigare idag av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Propositionen som lämnas till riksdagen har rubriken ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

Idag har Sverige fått sin första nationella livsmedelsstrategi som säger att produktionen ska öka. LRF välkomnar strategin och är övervägande positiv till innehållet och skickar samtidigt en uppmaning till regeringen att omgående påbörja förändringsarbetet. Att justera myndighetsinstruktioner och föreslå konkurrenskraftiga och ändamålsenliga skatter och avgifter samt regelförenklingar är högt prioriterat.

Här är LRFs pressmeddelande - Ny livsmedelspolitik historisk vinst för svenskt lantbruk

LRFs regionordförande i Östergötland, Peter Borring, kommenterar:

- Det är mycket glädjande med de tydliga signaler som regeringen på det här sättet ger. På regional nivå kommer vi att fortsätta att jobba vidare med våra egna regionala livsmedelsstrategier i samklang med detta. Att den nationella livsmedelsstrategin är långsiktig och med en bred politisk samstämmighet är mycket positivt eftersom den kommer att omfatta flera mandatperioder. Nu är nästa och mycket viktiga steg regeringens handlingsplaner som är avgörande för att de här glädjande strategierna ska bli verklighet.

Kontakt och mer information: Peter Borring, regionordförande LRF Östergötland, peter.borring@telia.com, 070-3436959

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy