Skip to main content

Maten och miljön – seminariedag om två av våra viktigaste frågor och hur de hänger samman

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 11:18 CET

Vår produktion och konsumtion av livsmedel påverkar flera miljömål. Hur ser möjligheter och utmaningar ut för producenter och kostansvariga? Och hur ska man hantera dem i policys och praktik?

För att diskuteras dessa frågor bjuder Länsstyrelsen, LRF, Stolt Mat och Strängnäs kommun in till en seminariedag i Strängnäs den 24 november. Syftet med dagen är att ge en bred bild med många perspektiv.

Livsmedelsfrågan är viktig för att vi ska nå våra miljömål så att vi till nästa generation kan lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Under dagen, som samlar offentligheten, lantbruksnäringen och förädlare, diskuteras maten ur flera olika perspektiv där den röda tråden är förhållandet mellan det vi äter och vår miljö.

Välkommen till Paulinska skolan (salen) i Strängnäs den 24 november 09:30-16:00

Detaljerat program och vägbeskrivning

På programmet

  • Inledning Landshövding Liselott Hagberg och Jacob Högfeldt, Kommunstyrelsens ordförande Strängnäs
  • Ulrika Lundberg, Länsstyrelsen, om möjligheter för livsmedelsproduktion i Södermanland.
  • Maria Wivstad, föreståndare Centrum förekologisk produktion och konsumtion, SLU, om hur man åstadkommer bra mat på tallriken utan konflikt med miljömålen
  • Lantbrukaren Peter Borring, LRF, om mat, klimat och utmaningarna i eko- och vanlig livsmedelsproduktion
  • Hans Andersson, mjölkproducent från Ripsa Haga gård talar om mjölkproduktionen och det internationella läget
  • Karin Lidén, kostchef Kramfors kommun, om nya grepp för att handla närodlade råvaror
  • Bengt Spider Jansson, Stolt mat i Sörmland, och Marie Lönneskog Hogstadius, LRF, omvärldsspanar
  • Samtal om kommunala kostpolicies med några av dagens föredragshållare och Robert Henriksson, enhetschef Mat och måltid, Katrineholms kommun

Du som medierepresentant är varmt välkommen att delta under hela- eller delar av dagen. Tillfällen till intervjuer och bilder kommer att finnas. Avisera gärna din närvaro till:

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen, telefon 010-223 42 07

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.