Skip to main content

Stor potential inom framtidens gröna näringar i Östergötland

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 07:34 CET

Jeanette Blackert, Blackert lantbruk

Den 18 november genomför LRF Östergötland en regional utbildnings- och diskussionsdag där sexton politiker och tjänstemän på riks-, regional- och lokal nivå deltar.

Fokus kommer att ligga på de nationella och regionala livsmedelsstrategierna med bäring på lönsamhet, tillväxt och svensk konkurrenskraft inom det gröna näringslivet. Vi kommer också att göra en regional och sammanfattande uppföljning av vad som skedde i länet under såväl vecka 39, då LRFs kommungrupper bjöd in och diskuterade frågor rörande det gröna näringslivet, som vecka 45 som är den regionala innovations- och entreprenörskapsveckan.

Eftersom det är den Europeiska Antibiotikadagen den 18 november kommer även detta att uppmärksammas under dagens studiebesök på Tåkerngrönt i Väderstad där Göran Ektander visar storskalig ekologisk gurkodling och Blackert Lantbruk, Vistena Askegård i Skänninge, där Hans och Jeanette Blackert visar klimatsmart grisproduktion.

På bägge ställena kommer vi också att lyfta lantbrukarens roll i klimatfrågor – både när det gäller det koldioxidupptag som sker inom de gröna näringarna och växlingen från fossilt bränsle till förnybar energi som till stor del kan produceras inom lantbruket. Naturligtvis drivs den buss som används för studieresan med HVO.

Du som är representant för media är välkommen att ansluta och lyssna till hur lantbrukare, politiker och tjänstemän tillsammans kan göra skillnad.

Tid: 14.30 den 18 november

Plats: Blackert Lantbruk, Vistena Askegård i Skänninge

Frågor?
Kontakta Erik Erjeby, regionchef LRF Östergötland, erik.erjeby@lrf.se eller 013-465 55 90

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy