Skip to main content

Svensk lammproduktion behöver öka

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2017 06:47 CEST

Gudrun Haglund-Eriksson med sina får

- Vi behöver öka lammproduktionen i Sverige så att vi kan möta den allt ökande efterfrågan på lammkött, säger Gudrun Haglund-Eriksson, själv lammproducent och ledamot i LRF Örebros regionstyrelse.

Idag räcker den svenska lammproduktionen bara till tre av tio personer som vill köpa svenskt lammkött. Även om produktionen sett över hela landet ökar marginellt är det alarmerande att den minskar i flera av rovdjurslänen. Särskilt bekymmersamt är det i Örebro och Värmland där man under de senaste fem åren har minskat lammproduktionen med 11 respektive 13 procent.

- Ska dessa län kunna öka fårantalet är det nödvändigt med en aktiv rovdjurspolitik och förvaltning samt mera pengar till förebyggande åtgärder, säger Gudrun.

Det finns pengar till rovdjursavvisande stängsel, men i Örebro, Värmland och Södermanland kommer pengarna att vara slut till 2020.

- Ingen djurägare vill att deras djur ska behöva bli skräckslagna och plågade till döds av rovdjur, säger Gudrun.

Mer information: Gudrun Haglund-Eriksson, ledamot i LRF Örebros regionstyrelse, 076-8486465

Länk till Jordbruksverkets blogg: https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2017/07/16/flest-far-i-smaland/

Länk till Örebros länsstyrelses undersökningar om rovdjur och rovdjursförvaltning: http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/Enk%C3%A4ter-och-utv%C3%A4rdering-2016.aspx

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera