Skip to main content

​Överlåtelse i familjeföretag: Så lyckas man med ett generationsskifte

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017 09:00 CET

Många gårdar kommer under de närmaste tio åren att byta ägare genom ett generationsskifte. Att överlåta gården och därmed sitt företag är en stor fråga som påverkar hela familjen. Det är många aspekter att ta hänsyn till inom såväl skatt som ekonomi och juridik. Man får heller inte glömma de mjuka frågorna som hur man får alla i familjen att bli involverade och nöjda och på så sätt undvika framtida konflikter.

- Det finns mycket att tänka på inför ett generationsskifte och det är viktigt att man som jord- och skogsägare planerar sitt ägarskifte utifrån vad som är lämpligt för både familjen och företaget. Genom att noga sätta sig in i gårdens förutsättningar så kan övertagaren undvika att hamna i en situation där ägandet och lönsamheten inte blev som beräknad. Även syskonskompensation bör noga beaktas och diskuteras bland annat för att undvika framtida osämja. Dessutom är det naturligtvis avgörande att överlåtaren skaffar sig en bra bild av vad han eller hon vill med gårdens och sin egen framtid, säger Rickard Josefson, Chefsjurist på LRF Konsult.

Under hösten anordnar LRF Konsult seminariet Gården Byter Ägare på 64 orter i landet. Tusentals jord- och skogsbrukare över hela landet deltar, såväl överlåtare som övertagare och syskon.

Hur lyckas man med ett generationsskifte på bästa sätt och hur får man alla i familjen att bli nöjda? Det är några av alla frågor som besvaras under seminarierna. Lagar och regler som påverkar generationsskiften samt annat som är viktigt att tänka på när man planerar att överlåta sin jord- och skogsgård diskuteras också.

Faktaruta - utvecklingen av antalet överlåtelser av lantbruksfastigheter

  • Antalet överlåtelser av lantbruksfastigheter var som flest inför 1990 års skattereform - då över 25 000 överlåtelser skedde.
  • Även 2000 års förändring av kapitalvinstreglerna ledde till en stor ökning av antalet överlåtelser med runt 20 000 fastigheter.
  • Åren innan låg siffran på mellan 5-15 000 överlåtelser.
  • Efter det att arvs-och gåvoskatten togs bort 2005 har överlåtelseantalet legat på en ganska jämn nivå med ca 10 000 överlåtelser per år. Av dessa bedöms cirka 70 % vara överlåtelser genom gåva eller köp till underpris.

För mer information vänligen kontakta:

Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se
Rickard Josefsson, Chefsjurist LRF Konsult, 019-16 83 85, rickard.josefson@lrfkonsult.se

Läs mer på: lrfkonsult.se/garden-byter-agare

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy