Gnbzf25by8mmbqaikmfd

Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 06:00 CET

Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik från Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, LRF Konsult. Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ.

Sgr0vlose63dehfnpjc7

Dom avkunnad i Slussenmålet

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 09:22 CET

Miljööverdomstolen har nu gett sin dom i det sk Slussenmålet som avser en ändring av Mälarens reglering. LRF Konsult företräder 200 lantbrukare vars marker påverkas av ändrade vattenförhållanden.

Sgr0vlose63dehfnpjc7

​​Kammarrätten fattar principiellt viktig dom om djurskydd

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 14:18 CET

En djurägare i Stjärnhov förbjöds av Länsstyrelsen att hålla klövdjur på en viss fastighet. Efter en lång process upphävs nu Länsstyrelsens föreläggande och förvaltningsrättens dom av kammarrätten som anser att förbudet saknar både tydlighet eller precision.

Nto8bufn6ivnoywqpfos

Energikartläggning - första viktiga steget mot sänkta energikostnader

Pressmeddelanden   •   2014-12-23 09:30 CET

Under de senaste åren har vi upplevt all time high på energipriser liksom dagens bottennoteringar. En sak ska vi dock vara helt klara över och det är att energipriserna sett över tid har ökat konstant och det finns väl ingen som tror att den trenden kommer att brytas även om vi under 2014 haft rekordlåga energipriser främst på el.

Bpbgbo0qyhw9atjuxdqu

Ska julhandeln rädda året för småföretagare inom handel?- År av stigande lönsamhet kan brytas

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets mindre handelsföretag ökade mellan 2009 och 2013. Prognosen för 2014 pekar emellertid på ett trendbrott där lönsamheten ser ut att plana ut.

Zwtfw6lffo5ukn0gz7uz

Stabil lönsamhet bland småföretagare i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 11:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen har legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013. Både intäkter och totala kostnader har ökat under perioden. Trenden för 2014 ser positiv ut, med en lönsamhetsökning om nära 3 procent.

Gaccwjl9hea4evwrlguq

Vikande lönsamhet för landets småföretagare inom transport och logistik

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland småföretagare inom transport- och logistik har sjunkit mellan 2009 och 2013.

Xuntsgw6y9n3tfcl6a4f

EU-barometern Hösten 2014: Europeiska lantbrukare lider av en svår situation

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 06:00 CET

Nya resultat från Copa-Cogeca visar att lantbrukarna upplever att lönsamheten dyker tredje kvartalet 2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av lantbruksföretagarna i EUs samlade inkomster.

L96kyalwzyd5qmyjo94u

Skogsbarometern 2014: Förbättrad lönsamhet och optimistisk framtidstro

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:00 CET

​Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och Sparbankerna, visar att över hälften av skogsägarna anser att lönsamheten i sitt skogsbruk är tillfredsställande. Skogsägarna tror att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att få en positiv utveckling framåt.

Ey020phwzmlyiquhh4xk

Stora variationer i lönsamhet i en nedåtgående marknad

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 06:00 CET

Priserna för både mjölk och spannmål har sjunkit sedan 2013. För alla de studerade driftsinriktningarna är lönsamheten över helåret i stort oförändrat 2014 jämfört med 2013.

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation
  • linda.ternstedt@lrfkonsult.se
  • 08-700 20 33
Presskontakt på LRF Konsult och kommunikationsansvarig för extern och intern information.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Adress