Qtoffgulqmhxurnb0qtr

EU-Barometern 2015: Ett litet uppsving i de europeiska lantbrukarnas syn på lönsamheten, men en oviss framtid hotar

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 09:50 CEST

Sedan hösten 2014 när lönsamheten dök har de europeiska lantbrukarnas syn på sina företags ekonomi återhämtat sig något, men de flesta har fortfarande en mycket försiktig tro på framtiden.

Hcuuxx69eazecixhnrdh

Magnus Olsson - ny Regionchef på LRF Konsult

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 16:00 CEST

Magnus Olsson tillträder tjänsten som ny Regionchef Öst på LRF Konsult. Han kommer närmast från rollen som VD för Länsförsäkringar Blekinge där han varit verksam sedan 2013.

Ivaljtrnlsi8wpfmxdvy

Positivt trendbrott för handelns småföretag

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom handeln ökade mellan 2009 och 2013, för att sedan minska under fjolåret. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter fjolårets tapp nu ser ut att öka igen.

Uiewcammf2eqy0wweriw

Positiv utveckling bland småföretagare inom transportsektorn

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare inom transport- och logistik ökade under 2014, från en svagt negativ utveckling mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

Oj3wwgcuz2d6hy38cp3d

Svagt positiv lönsamhetstrend för småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen var stabil mellan 2009 och 2014. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter de senaste årens stabilitet ser ut att öka.

Crxu2sn2d4synzt1rozc

Positiv lönsamhetsutveckling bland småföretagare i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen ökade under fjolåret, från att tidigare ha legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

Glvqhmuobkjpzqtvbpa4

Positiv lönsamhetsutveckling bland landets småföretagare

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:00 CEST

LRF Konsult har analyserat lönsamhet och utveckling bland landets småföretagare inom byggbranschen, transport & logistik, fastighetsbranschen respektive handeln under de senaste fem åren. Sammanställningen visar en positiv trend för samtliga fyra branscher, där lönsamheten ser ut att öka under helåret 2015.

Zhschhza0qrwliiqvqwh

Högsta domstolen gav markägaren rätt med LRF Konsult som ombud

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 15:07 CEST

2007 beslutade Malmö kommunfullmäktige att ca 9 ha mark vid Bunkeflo strandängar skulle bli stadens första naturreservat. Efter en lång juridisk process slår Högsta domstolen fast att Malmö kommun ska ersätta markägaren åkermarksvärdet för de fastigheter som ligger inom det bildade naturreservat.

Q8osvo78emlefjkwcdfy

Colorama tecknar samarbetsavtal med LRF Konsult

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 10:02 CEST

LRF Konsult och Colorama har tecknat ett samarbetsavtal i syfte att effektivisera och förenkla vardagen för de hantverkare som är anslutna till Coloramas proffshantverkarklubb, Colorama PRO. Genom smarta digitala ekonomitjänster finns värdefull tid att spara.

Osclad9apeagnozg4iej

LRF Konsults Jan Lagerroth prisas för årets rådgivarinsats!

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 12:01 CEST

Jan Lagerroth, affärsrådgivare på LRF Konsult i Skara, har enligt lantbrukarna gjort årets rådgivarinsats Priset instiftades av Branschrådet Lantbrukets Rådgivningsföretag tillsammans med lantbrukets affärstidning ATL.

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation
  • lindzja.jcmyaemiternffstedt@lrwrfkfmvponsultzz.sbdvoe
  • 08-700 20 33
Presskontakt på LRF Konsult och kommunikationsansvarig för extern och intern information.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Adress