Hgqoxtvcdksyehdw3tot

Stabila skogsmarkspriser första halvåret 2014 - ökade regionala skillnader

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 06:01 CEST

Två år i rad, 2012 och 2013 har priserna på skogsmark i Sverige sjunkit, efter en lång period av stigande priser. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halvåret 2014 visar statistiken att den nedåtgående trenden är bruten.

Vexcrbc9ll108zxodrfo

EU-barometern 2014: Lantbrukarnas försiktigt positiva syn på sin lönsamhet är hotad

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 15:00 CEST

Enligt undersökningen som är genomförd i nio medlemsstater1 mellan januari och mars 2014 har de europeiska lantbrukarnas syn på sin lönsamhet haft en uppåtgående trend i ett och ett halvt år och når sin högsta notering de senaste fyra åren (se diagram 1). Dock råder stora skillnader mellan länder och produktionsinriktningar.

Media-no-image

Samarbetsavtal mellan LRF Konsult och Mellanskog undertecknat

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:14 CEST

Avtal om ett fördjupat samarbete har tecknats mellan LRF Konsult och Skogsägarna Mellanskog och följer den avsiktsförklaring som parterna presenterade 7 maj.

För alla skogsägare är det viktigt med en bra rådgivning kring ekonomi, skatter och juridik. Skogsbruk är långsiktigt och inte sällan kommer intäkterna ojämnt fördelade. Samarbetet syftar till att göra det enkelt för de skogsägare som samarbetar med Mellanskog när det gäller just dessa frågor som ett komplement till de tjänster och den skogliga rådgivning som Mellanskog har idag.

Ett flertal olika tjänstepaket kommer att erbjudas de skogsägare som samarbetar med Mellanskog. De olika paketen har utformats för att möta de olika behov och önskemål som identifierats. Samarbetsavtalet innebär att Mellanskog och LRF Konsult arbetar närmare varandra i de kontakter de har med skogsägare.

– Det känns bra att vi har tecknat detta samarbetsavtal, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson. Nu inriktar vi oss på en tydlig paketering av tjänster och skapa ett givande samarbete som gör nytta för alla parter. De olika tjänstepaketen kommer att presenteras och vara i drift efter årsskiftet.

– För oss är Mellanskog en viktig samarbetspartner för att kunna erbjuda skogsägare lättillgängliga specialisttjänster, paketerade så att det passar moderna skogsägare och gör deras vardag lättare och skogsägandet roligare, säger LRF Konsults vd Katarina Hedström Klarin.

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, vd Skogsägarna Mellanskog ek för, tfn 010-482 80 01
Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult 08- 787 53 60


Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Avtal om ett fördjupat samarbete har tecknats mellan LRF Konsult och Skogsägarna Mellanskog och följer den avsiktsförklaring som parterna presenterade 7 maj.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt förslag på beskattningssystemet får stora konsekvenser för lantbruksföretag

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 13:46 CEST

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och de begränsade ränteavdragen medför högre finansieringskostnad för de företag som har negativt finansnetto, dvs där räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Som motvikt föreslås samtidigt som ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader, ett sk finansieringsavdrag, om 25 procent av företagets skattemässiga resultat.

– Med den räntenivå vi har idag på ca 3 procent innebär förslaget att finansieringskostnaderna i det enskilda fallet kan öka med ca 0,5 procentenheter om förslaget går igenom säger Peter Nilsson jur. dr på LRF Konsult och en av medlemmarna i Företagsskattekommittén. Företag som växer och nyföretagare är den grupp som troligvis får det något sämre då de ofta är högre belånade.

Vad innebär förslaget i praktiken?
– LRF Konsult har studerat drygt 500 driftsaktiebolag, dvs aktiebolag som driver lantbruksverksamhet på arrenderad fastighet. Dessa företag har i genomsnitt ca 3 000 000 kronor i skulder och för dem får förslaget negativa konsekvenser. Jämfört med dagens situation får dessa bolag en ökning av bolagsskatten med i genomsnitt 5 000 kr per år säger Pär Martinsson. Många av dessa bolag är expansiva och kapitalintensiva och då blir finansieringen dyrare med lagt förslag.

Förslaget innebär också att företag som är lågt belånade generellt kommer att betala mindre bolagsskatt än med nuvarande skatteregler.
– Som alltid finns det både vinnare och förlorare på skatteförändringar. Utmaningen framåt blir att ge incitament för unga entreprenörer att våga och kunna satsa på sin affärsidé så att Sverige kan fortsätta växa både på landsbygden och i storstad, kommenterar Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

För mer information kontakta gärna:
Peter Nilsson, jur dr, Skattespecialist på LRF Konsult, peter.nilsson@lrfkonsult.se, 040- 10 52 44
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 12
Linda Ternstedt, chef Kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Läs vidare »
Media-no-image

Så påverkar nya beskattningssystemet svenska småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 13:39 CEST

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och de begränsade ränteavdragen medför högre finansieringskostnad för de företag som har negativt finansnetto, dvs där räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Som motvikt föreslås samtidigt som ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader, ett sk finansieringsavdrag, om 25 procent av företagets skattemässiga resultat.

– Med den räntenivå vi har idag på ca 3 procent innebär förslaget att finansieringskostnaderna i det enskilda fallet kan öka med ca 0,5 procentenheter om förslaget går igenom säger Peter Nilsson jur. dr på LRF Konsult och en av medlemmarna i Företagsskattekommittén. Företag som växer och nyföretagare är den grupp som troligvis får det något sämre då de ofta är högre belånade. Vad innebär förslaget i praktiken?

Förslaget innebär också att företag som är lågt belånade generellt kommer att betala mindre bolagsskatt än med nuvarande skatteregler. LRF Konsult har studerat hur skatteförslaget påverkar cirka 5 000 aktiebolag med upp till 15 anställda baserad på verkliga siffror från boksluten. Det genomsnittliga bolaget har i balansräkningen en långfristig skuld på 1 275 000 kr. Med dagens regler betalar bolaget en årlig bolagsskatt om 41 000 kr. Med den föreslagna förändringen skulle bolagsskatten för det genomsnittliga bolaget i studien reduceras till 36 000 kr.

– Självklart är det positivt att den årliga bolagsskatten sänks med 5 000 kronor vilket omräknat motsvarar en räntesänkning med ca 0,4 procentenheter. Det är ingen dramatisk förändring, men det genomsnittliga småföretaget har relativt små skulder och tjänar därmed några kronor på förändringen, kommenterar Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

– Som alltid finns det både vinnare och förlorare på skatteförändringar. Utmaningen framåt blir att ge incitament för unga entreprenörer att våga och kunna satsa på sin affärsidé så att Sverige kan fortsätta växa både på landsbygden och i storstad, säger Pär Martinsson.

För mer information kontakta gärna
Peter Nilsson, jur dr, Skattespecialist på LRF Konsult, peter.nilsson@lrfkonsult.se, 040- 10 52 44
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 12
Linda Ternstedt, chef Kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Läs vidare »
Media-no-image

Mellanskog och LRF Konsult tecknar avsiktsförklaring

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 16:00 CEST

Mellanskog och LRF Konsult har idag tecknat en avsiktsförklaring/Letter of intent angående partnerskap för att erbjuda sammanhållna lösningar för skogliga, ekonomiska och juridiska frågor.

Syftet är att erbjuda alla skogsägare inom Mellanskogs verksamhetsområde tydligt paketerade skogliga, ekonomiska och juridiska tjänster som spar tid och underlättar skogsägandet.

Skogsägarna och skogsägandet i Sverige genomgår för närvarande en snabb och genomgripande förändring. Stora arealer skog står inför generationsväxling och den generation som tillträder bor allt oftare i urbana miljöer. Allt färre skogsägare har skogsbruk som sin huvudsakliga inkomstkälla utan intäkterna kommer ofta från annat förvärvsarbete. Mellanskog och LRF Konsult gör bedömningen att behovet av service och tjänster som gör det enkelt att vara skogsägare därför ökar.

– Vi är väldigt glada att inleda detta samarbete med landets ledande aktör, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att utveckla våra tjänster så att det är enkelt att vara skogsägare oavsett var man bor och hur mycket tid man kan lägga på sitt skogsbruk.

– Vi ser Mellanskog med sina 32 000 medlemmar som en stark och naturlig partner i att kunna erbjuda moderna helhetslösningar för skogsägare inom området. Tillsammans kan vi tillföra ett stort värde, där LRF Konsult står för specialiserade rådgivningstjänster inom Ekonomi, Juridik och Fastighetsförmedling. Inte minst är det viktigt för de medlemmar som står inför ett generationsskifte, säger LRF Konsults vd Katarina Hedström Klarin

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, vd Skogsägarna Mellanskog ek för, tfn 010-482 80 01
Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult, tfn 08- 787 53 60

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Läs vidare »
Media-no-image

Ridsportens klubbar och medlemmar erbjuds ekonomi- och juridikrådgivning

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 12:00 CEST

LRF Konsult, Svenska Ridsportförbundet och LRF Samköp har inom ramen för LRF Häst tecknat avtal om att erbjuda ett rådgivningspaket till de cirka 900 föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Erbjudandet gäller också för enskilda medlemmar i Svenska Ridsportförbundet som driver näringsverksamhet.

Företagspaketet från LRF Konsult innehåller bland annat en behovsanalys och genomgång av ridklubbens redovisningssystem. I paketet ingår även rådgivning, upphandlade förmåner, juridiska tjänster och utbildningar. Genom LRF Samköp kan företagare få möjlighet att göra lönsamma inköp och få 10 procent rabatt på upphandlingstjänster från LRF Samköp.

– Genom samarbetet med LRF Konsult erbjuder Svenska Ridsportförbundet ett samlat grepp för redovisning och ekonomiutbildning. Något liknande erbjudande finns inte för ridsportföreningarna idag. Rådgivningspaketet kommer att underlätta för föreningarna att utveckla sina verksamheter och inköpsrabatterna att minska kostnaderna, säger Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet.

– Målet med LRF Häst är en mångfald av livskraftiga hästföretag som växer på en sund marknad i hela landet. Detta spännande samarbete mellan LRF-koncernen och SvRF är ett led i detta arbete, säger Erica Lindberg, chef LRF Häst.

– Med vår bredd, geografiska spridning över hela landet och erfarenhet från företagande i allmänhet och hästföretagande i synnerhet, vill vi vara med och ge ridsporten möjligheter att höja kompetensen inom både ekonomi och juridik. Detta så att branschen får förutsättningar att utvecklas och stå rustade för framtiden, säger Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult.

– Hästnäringens Nationella Stiftelse har det övergripande ansvaret för samverkan och utveckling av näringen och LRF Häst för bransch- och företagsutvecklingen. Vi har kommit långt kring samverkan inom hästnäringen och de olika rollerna har blivit tydliga. Detta gör att vi inom Svenska Ridsportförbundet kan fokusera på den sportsliga utvecklingen och få ett professionellt stöd för de enheter som bedriver sin verksamhet i förenings- eller företagsform, avslutar Anders Mellberg.

Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att verka för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. Till Svenska Ridsportförbundet är cirka 900 föreningar anslutna, och hälften av dem, 450, driver ridskoleverksamhet.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 135 kontor i Sverige och drygt 1 300 rådgivare inom bland annat redovisning, ekonomi och skatt samt drygt 100 jurister och specialister inom de flesta juridiska områdena. Hästfrågorna omfattar alla tjänsteområden och det finns ett femtiotal medarbetare som ingår i kompetensnätverk Häst som utbildar, utvecklar och bevakar hästfrågorna.

För mer information, kontakta
Mats Norberg, ansvarig hästrådgivning LRF Konsult, 0611-289 33
Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet, 070-106 32 00
Camilla Sand, marknadschef Svenska Ridsportförbundet, 0220-456 76

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

LRF Konsult, Svenska Ridsportförbundet och LRF Samköp har inom ramen för LRF Häst tecknat avtal om att erbjuda ett rådgivningspaket till de cirka 900 föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Erbjudandet gäller också för enskilda medlemmar i Svenska Ridsportförbundet som driver näringsverksamhet.

Läs vidare »
Media-no-image

Pengar att tjäna för dig som deklarerar i sista-minuten

Pressmeddelanden   •   2014-04-30 06:00 CEST

I år ska deklarationen vara inne senast 24.00 den 5 maj. För dig som är ute i sista minuten ger LRF Konsult tips på både nyheter och avdrag du inte ska missa.

– Det finns flera nyheter att hålla koll på för dig som exempelvis har gett bort gåvor, hyrt ut din bostad, gjort investeringar eller använt RUT och ROT avdrag, säger Pär Martinsson, Chefsekonom, på LRF Konsult. Nytt är också att sista deklarationsdag är den 5 maj i år eftersom den 2 maj är en klämdag.

Dra av dina gåvor
I år kan en fysisk person få skattereduktion med 25 % av gåvan som lämnats till en godkänd gåvomottagare. Beloppet ska vara ifyllt i din deklaration eftersom gåvomottagarna är skyldiga att lämna kontrolluppgift. För att erhålla skattereduktion ska man ha lämnat minst 2 000 kr i gåvor under 2013, det högsta belopp man kan få skattereduktionen beräknad på är 6 000 kr, dvs maximalt 1 500 kr i skattereduktion.

Har du hyrt ut din bostad?
Vid uthyrning av privatbostad har schablonavdraget höjts från 21 000 kr till 40 000 kr vilket gör det mer lönsamt att hyra ut sin bostad, t ex fritidshuset. Vid uthyrning av småhus får du dessutom dra av 20 procent av hyran, vilket innebär att en hyresinkomst upp till 50 000 kronor blir skattefri.

I år kan du dra av investeringen
Ett nytt så kallat investeraravdrag infördes från och med den 1 december 2013. Det tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november 2013.

– Investeraravdraget innebär att privatpersoner som köper andelar i ett företag av mindre storlek, antingen när det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital, kommenterar Pär Martinsson. Det gäller även tillskott i form av medlems- eller förlagsinsats till en ekonomisk förening samt vid köp av andelar i så kallade lagerbolag.

Rot- och Rut
Den preliminära skattereduktionen för husarbete är förtryckt på deklarationen, kontrollera så att dessa belopp är korrekta. Det är vid undertecknadet av deklarationen som man godkänner den förtryckta summan och intygar att den är korrekt.

– Tänk på att det går att begära omfördelning av beloppet mellan t ex två makar, förutsatt att båda äger fastigheten, i det fall den ena maken inte betalat så mycket skatt att hela skattereduktionen kan utnyttjas, säger Pär Martinsson.

Fördela räntekostnaden smart
För makar med gemensamma lån kan det vara av intresse att se över hur utgiftsräntan fördelas. Räntekostnader på upp till 100 000 kr ger skattereduktion med 30 procent medan räntekostnader däröver enbart ger 21 procent reduktion. Vanligtvis är räntorna fördelade lika mellan makar då båda normalt står som låntagare.

– Den förtryckta fördelningen kan ändras för att få maximal skattereduktion. Här påverkas inte bara ränteutgifternas storlek utan fördelning kan indirekt ha påverkat andra skattereduktioner, exempelvis rot- och rut, investeraravdraget mm, avslutar Pär Martinsson.

För mer information kontakta gärna
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 12
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

 

LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver.

I år ska deklarationen vara inne senast 24.00 den 5 maj. För dig som är ute i sista minuten ger LRF Konsult tips på både nyheter och avdrag du inte ska missa.

Läs vidare »
Media-no-image

Högsta domstolen ger fiskare rätt till ersättning

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 15:15 CEST


Högsta domstolen har för första gången någonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen. Domen öppnar en möjlighet för många markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att få ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, på LRF konsult i Umeå som drivit processen för markägarnas räkning.

Målet rör enskildas rätt att kräva ersättning av staten med stöd av grundlagen. Den rätten har inte prövats av domstol tidigare och det har diskuterats i den juridiska litteraturen sedan åtminstone mitten av 1990-talet om en sådan talan är möjlig, eller om grundlagen bara riktar sig till lagstiftaren.

– Det känns självklart väldigt bra att få ett positivt avslut på den här långa processen och att kunna ge vår kund rätt i viktigt principfråga samt en skälig ersättning. Att vi dessutom har fått rätt i en fråga som tidigare var oprövad i domstol gör mig stolt över våra många duktiga jurister på LRF Konsult, säger Katarina Wiklund, Chefsjurist på LRF Konsult.

I det aktuella fallet var det sju stycken yrkes- och binäringsfiskare i Haparanda skärgård som blev av med huvuddelen av sina inkomster från fisket när det infördes ett förbud mot fiske efter lax och öring i Torne älvs fiskeområde år 1997.

Staten vägrade att betala ersättning för detta med hänvisning till att 1997 års förbudslag inte har någon bestämmelse om ersättning till berörda fastighetsägare. Dessutom ansåg staten att grundlagen inte kunde användas som stöd för deras krav. Därför bestämde sig fiskerättshavarna för att stämma staten och få sin rätt prövad och e vände sig då till LRF Konsult som specialiserat sig på den här typen av mål.

Lång process har fått sitt slut
– Det blev en lång resa, eftersom det till att börja med inte fanns någon domstol som ansåg sig vara behörig att ta upp målet till prövning uppger Jessica Wieslander jurist på LRF Konsult.

Till sist blev det Stockholms tingsrätt som pekades ut som behörig och som avgjorde målet. Tingsrätten kom fram till att staten inte var ersättningsskyldig och samma resultat blev det när domen överklagades till Svea Hovrätt. Nu, sju år senare, ändrar Högsta domstolen alltså underinstansernas domar och förklarar att staten ska ersätta de sju fiskerättshavarna för deras förluster.

Stöd från LRF gav riktlinje för framtida ersättningsfrågor
Målet har drivits med ekonomiskt stöd från LRF och domen har stor betydelse för många markägare som drabbats av någon form av inskränkning i sin markanvändning, eftersom det öppnats en möjlighet att åberopa grundlagens egendomsskydd till stöd för en ersättningstalan.

För mer information kontakta gärna
Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult i Umeå, 090-108092, jessica.wieslander@lrfkonsult.se Katarina Wiklund, Chefsjurist LRF Konsult, 08-700 2042, katarina.wiklund@lrfkonsult.se
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation LRF Konsult, 08-700 2033, linda.ternstedt@lrfkonsult.se

 


Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Högsta domstolen har för första gången någonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen. Domen öppnar en möjlighet för många markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att få ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, på LRF konsult i Umeå som drivit processen för markägarnas räkning.

Läs vidare »
Media-no-image

Tjörns kommun förlorade tvist om servitut på gång och cykelväg i HD

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 14:46 CEST

En av LRF konsults jurister, Lena Rebane i Karlstad, har varit ombud för några markägare, där domstolen gick på den linje som drevs av LRF Konsults jurist.

Tjörns kommun ville bygga en gång- och cykelväg över mark som några fastighetsägare ägde i kommunen. Kommunen ansåg att man hade rätt att bygga vägen över markägarnas mark även om vägen bara skulle användas för gång-och cykeltrafik. Rättstillämpningen för att få ta mark i anspråk för servitut har varit att servitutet är av väsentlig betydelse för den aktuella fastighetens behov av väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten.

Kommunen menade i det här fallet att domstolen skulle medge att servitut kunde bildas även för gång-och cykelväg. Kommunen förlorade målet och HD konstaterade att ”av utredningen framgår att det inte finns någon byggnad eller annan anläggning” ”för vilken det är av väsentlig betydelse att den aktuella gång-och cykelvägen anläggs.”

– Det är glädjande att vi har duktiga jurister inom LRF Konsult som driver principiellt viktiga frågor för markägare. I Sverige har vi en trend att det allmänna tar gärna mark i anspråk för olika ändamål och mark tas ifrån markägare genom expropriation. Det är viktigt att man som markägare ifrågasätter exploateringar och att rättstillämpningen prövas säger Katarina Wiklund chefsjurist på LRF Konsult.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

En av LRF konsults jurister, Lena Rebane i Karlstad, har varit ombud för några markägare, där domstolen gick på den linje som drevs av LRF Konsults jurist.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • linda.ternstedt@lrfkonsult.se
  • 08-700 20 33
Presskontakt på LRF Konsult och kommunikationsansvarig för extern och intern information.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Adress