Njlcfggxgdiombv6z1wl
Ar4gnmjxpzjk3rp50gco

Historiskt stor skillnad mellan värdet av skogsmark i norr och söder!

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 06:00 CEST

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerarförsta halvårets försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit i södra- och mellersta Sverige men sjunkit i norr. Skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder har aldrig varit större.

Media-no-image

Anna Blom lämnar LRF Konsult, blir ny vd för Länsförsäkringar Kalmar län

Pressmeddelanden   •   2015-08-04 14:00 CEST

Anna Blom, idag regionchef LRF Konsult Sydöst, kommer gå vidare i karriären och tillträda en ny tjänst som verkställande direktör för Länsförsäkringar Kalmar län.

- Anna har gjort ett utmärkt jobb i rollen som regionchef Sydöst på LRF Konsult och vi önskar henne all lycka i sin nya roll, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult.

Anna lämnar sin tjänst som regionschef på LRF Konsult den 30 september 2015. Rekryteringsprocessen för Annas efterträdare är redan igång.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, tfn 08-700 20 33

Om LRF Konsult

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver.

Anna Blom, idag regionchef LRF Konsult Sydöst, kommer gå vidare i karriären och tillträda en ny tjänst som verkställande direktör för Länsförsäkringar Kalmar län.

Läs vidare »
Qtoffgulqmhxurnb0qtr

EU-Barometern 2015: Ett litet uppsving i de europeiska lantbrukarnas syn på lönsamheten, men en oviss framtid hotar

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 09:50 CEST

Sedan hösten 2014 när lönsamheten dök har de europeiska lantbrukarnas syn på sina företags ekonomi återhämtat sig något, men de flesta har fortfarande en mycket försiktig tro på framtiden.

Hcuuxx69eazecixhnrdh

Magnus Olsson - ny Regionchef på LRF Konsult

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 16:00 CEST

Magnus Olsson tillträder tjänsten som ny Regionchef Öst på LRF Konsult. Han kommer närmast från rollen som VD för Länsförsäkringar Blekinge där han varit verksam sedan 2013.

Uiewcammf2eqy0wweriw
Lbcfwwb8ugjvg9ewhgtc

Positiv utveckling bland småföretagare inom transportsektorn

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare inom transport- och logistik ökade under 2014, från en svagt negativ utveckling mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

Ivaljtrnlsi8wpfmxdvy
Lbcfwwb8ugjvg9ewhgtc

Positivt trendbrott för handelns småföretag

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom handeln ökade mellan 2009 och 2013, för att sedan minska under fjolåret. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter fjolårets tapp nu ser ut att öka igen.

Oj3wwgcuz2d6hy38cp3d
Lbcfwwb8ugjvg9ewhgtc

Svagt positiv lönsamhetstrend för småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen var stabil mellan 2009 och 2014. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter de senaste årens stabilitet ser ut att öka.

Crxu2sn2d4synzt1rozc
Lbcfwwb8ugjvg9ewhgtc

Positiv lönsamhetsutveckling bland småföretagare i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:01 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen ökade under fjolåret, från att tidigare ha legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

Glvqhmuobkjpzqtvbpa4
Lbcfwwb8ugjvg9ewhgtc

Positiv lönsamhetsutveckling bland landets småföretagare

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:00 CEST

LRF Konsult har analyserat lönsamhet och utveckling bland landets småföretagare inom byggbranschen, transport & logistik, fastighetsbranschen respektive handeln under de senaste fem åren. Sammanställningen visar en positiv trend för samtliga fyra branscher, där lönsamheten ser ut att öka under helåret 2015.

Zhschhza0qrwliiqvqwh
Jhxnwm9gyxlbixvyd0bw

Högsta domstolen gav markägaren rätt med LRF Konsult som ombud

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 15:07 CEST

2007 beslutade Malmö kommunfullmäktige att ca 9 ha mark vid Bunkeflo strandängar skulle bli stadens första naturreservat. Efter en lång juridisk process slår Högsta domstolen fast att Malmö kommun ska ersätta markägaren åkermarksvärdet för de fastigheter som ligger inom det bildade naturreservat.

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation
  • liahnda.dpteenjhrnstnsedt@lrfkonymkcsult.sqoieshe
  • 08-700 20 33
Presskontakt på LRF Konsult och kommunikationsansvarig för extern och intern information.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Adress