Skip to main content

​​Rekordhög lönsamhet för svenska småföretag

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 06:59 CEST

2017 blev ytterligare ett rekordår för svenska småföretags lönsamhet enligt rapporten Småföretagens Lönsamhet som tas fram av LRF Konsult. Resultatet baseras på faktiska bokslut från 6 600 småföretag runt om i Sverige och visar att den genomsnittliga lönsamheten har ökat med 0,5 procentenheter till 24,3 procent av omsättningen.

I rapporten analyseras lönsamhetsutvecklingen för riket som helhet och indelat i 15 olika regioner. Rapporten ser även närmare på lönsamheten inom fem branscher där många av företagen är småföretag: handel, bygg, konsulttjänster, service och transport.

Lönsamheten för riket som helhet ökade under året med 0,5 procentenheter och i 11 av de 15 regionerna var lönsamhetsutvecklingen positiv. Störst lönsamhetsförbättring skedde bland småföretagen i norrlandsregionen Västernorrland & Jämtland, där lönsamheten ökade med 2 procentenheter från föregående år.

- Lönsamheten har ökat för fjärde året i rad och landets småföretag är en tillväxtmotor för svensk ekonomi. De drar nytta av den rådande högkonjunkturen och bidrar också bland annat till ökad sysselsättning. När partierna nu formar sina program inför valet i höst hoppas jag att även småföretagarfrågorna finns med, till exempel förslag som stärker konkurrenskraften, säger Katarina Klingspor, VD på LRF Konsult.

Högst lönsamhet hade småföretagen i Uppsala, 27,9 procent, en ökning med 1,3 procentenheter från 2016. Den höga lönsamheten förklaras av regionens relativt sett låga totala kostnader, 43,1 procent av rörelseintäkterna, vilket kan jämföras med Stockholm som hade rikets högsta totala kostnader på 54,7 procent.

- En region som Uppsala har ett bra läge med närhet till marknaden i Stockholm, samtidigt som man kan dra nytta av det något lägre kostnadsläget i Uppsala. Småföretagen i regionerna runt storstadsområdena kan dra nytta av den kompetens och arbetskraft som finns i storstäderna genom tillgängligheten och goda kommunikationer, säger Katarina Klingspor.

Samtliga fem branscher som har analyserats i rapporten uppvisar förbättrad lönsamhet under 2017. Högst lönsamhet hade konsultföretagen med en genomsnittlig lönsamheten på 26,3 procent. I byggbranschen, som under 2016 tappade i lönsamhet till följd av avtrappningen av ROT-avdraget, ökade lönsamheten igen under 2017, med 0,7 procentenheter till 25,5 procent. Den genomsnittliga lönsamheten bland transportföretagen var 24,3 procent och lönsamheten i servicenäringen landade på 23,6 procent.

Även småföretagen inom handeln uppvisade under 2017 en historiskt hög lönsamhet på 9,9 procent. Branschen präglas dock fortsatt av hård konkurrens och låga marginaler, vilka pressas ytterligare av e-handelns framfart.

- Som företagare gäller det att ha koll på trender och bemöta förändrade kundbeteenden och preferenser. Ny teknik och digitaliseringen skapar både hot och möjligheter. Småföretagaren behöver ständigt fundera över hur de ska nå nya kunder, komma in på nya marknader, effektivisera och utveckla verksamheten. För att dra nytta av ett gynnsamt läge gäller det att ha en tydlig plan för sitt företag, avslutar Katarina Klingspor.

Nedan tipsar vi om hur man kan utveckla sitt företag digitalt och listar viktiga förändringar som antingen är på gång, eller som aktualiseras så här i deklarationstider.

  1. Deklarera enskilda firman helt digitalt
    Nu kan enskilda näringsidkare få hjälp att deklarera helt digitalt i skatteverkets nya digitala tjänst. Det enda du behöver göra är att godkänna med hjälp av din e-legitimation. Detta gäller även för dig som är delägare i ett fåmansföretag, handelsbolag eller kommanditbolag.
  2. Krav på personalliggare i fler företag och nya regler
    Företagare inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård samt inom grossistverksamhet med livsmedel och tobak kan behöva föra personalliggare från den 1 juli 2018. Dessutom blir det förändringar för företag som redan idag omfattas av kravet på personalliggare.
  3. Digitaliseringsstöd
    Sedan början av 2017 kan småföretag inom 18 län ansöka om digitaliseringsstöd på sammanlagt 35 miljoner kronor, exempelvis för att ta fram digitala strategier.

Ladda ner hela rapporten
www.lrfkonsult.se/smaforetagenslonsamhet-april2018

Om Rapporten
Rapporten Småföretagens Lönsamhet följer löpande 6 600 småföretag och analyserar med hjälp av verkliga data från företagens bokslut hur lönsamheten i företagen utvecklas. De företag som ingår har max 10 anställda och en omsättning mellan 400 000 och 10 000 000 kronor. I rapporten ingår företag från olika branscher, såsom bygg, service, handeln, konsultföretag samt transport och logistik. Utvecklingen har analyserats med helårsdata för åren 2012 till 2017. Samtliga siffror presenteras som procent av den totala omsättningen. Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen om inte annat anges.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för småföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.