Skip to main content

​Enigt om ny regional överenskommelse

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 13:21 CET

I går antogs en ny regional överenskommelse, RÖK, av Integrationsrådet. Överenskommelsen syftar till att utveckla och skapa effektiva insatser för nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

I avsikten för överenskommelsen slås fast att vår samverkan ska bidra till att vi utnyttjar länets befintliga resurser på ett effektivt sätt som främjar individens etablering i Sverige. En effektiv etablering bidrar till Blekinges tillväxt genom att nyanländas kompetenser tillförs arbetskraften i länet, främjar entreprenörskap samt främjar livskvalitet och personlig utveckling.

– Överenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för att snabbt kunna komma in i det svenska samhället genom arbete, men behandlar även olika sociala frågor, säger landshövding Berit Andnor Bylund.

Det länsövergripande etableringsarbetet av nyanlända flyktingar i Blekinge län samordnas av Integrationsrådet. Rådet leds av landshövding Berit Andnor Bylund. Rådet ansvarar bland annat för att anta och följa upp den regionala överenskommelsen med tillhörande aktörsgemensam strategi. Rådet består av samtliga kommuner i länet, Landstinget, Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan.

Den nya regionala överenskommelsen kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats efter att vissa justeringar har gjorts.

För mer information: Lena Ekroth, Integrationssamordnare Länsstyrelsen i Blekinge, 010-22 40 225.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se