Skip to main content

​Riksdagens förste vice talman besöker Blekinge

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 09:00 CET

Riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) besöker Blekinge måndagen den 29 februari tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med landshövding Berit Andnor Bylund.

– Det är viktigt att riksdagen är synlig i hela landet och att vi får god kunskap om vad som pågår i hela Sverige. Jag ser fram emot att besöka Blekinge, säger förste vice talman Tobias Billström.

Under dagen kommer förste vice talman, riksdagsledamöterna och landshövdingen att genomföra studiebesök på Safariparken Eriksberg Vilt & Natur, Gårdsbutiken Äggaboden i Edestad och där också få information från Bräkne-Hoby Bygd i samverkan ideell förening samt besöka Örlogsbasen och Marinmuseet i Karlskrona.

Studiebesöken görs för att orientera sig i frågor som är aktuella och viktiga för utvecklingen i regionen.

– Jag tycker att det är mycket positivt att vi på det här sättet kan flytta ut kunskapen om riksdagens arbete till länet och samtidigt föra in kunskap till riksdagen om de regionala frågorna, säger landshövding Berit Andnor Bylund.

De ledamöter som kommer att närvara är Annicka Engblom (M), Peter Jeppsson (S), Magnus Manhammar (S) och Suzanne Svensson (S).

Dagen avslutas med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen har bjudits in. Talmannen och landshövdingen står som värdar för middagen.

Medierna inbjuds att följa nedanstående programpunkter.

Ur programmet

Kl. 11.30–13.00 Gårdsbutiken Äggaboden i Edestad
Företagarna Anna-Lena och Peter Fransson berättar hur de byggt upp sitt företag och hur de ser på turismens utveckling i regionen.

Bräkne-Hoby Bygd i samverkan ideell förening
Ordförande Ola Pagels och vice ordförande Björn Rosspher berättar om föreningen som fått bygden att blomstra genom samverkan och engagemang av ideella krafter.
Kl. 15.45–17.00Marinmuseum
Vice talman och ledamöter får information om muséet samt en guidad visning. År 2014 invigdes den världsunika ubåtshallen där HMS Neptun och Sveriges första ubåt HMS Hajen finns. Galjonshallen i Marinmuseet innehåller en samling med galjonsfigurer.

Kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag i stället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen. Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information kontakta gärna Karin Flygare, talmannens pressekreterare.
08-786 62 15
072-234 9480
karin.flygare@riksdagen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se