Skip to main content

​Samverkan kring statliga praktikplatser för nyanlända och funktionsnedsatta

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2016 16:29 CEST

Regeringen har gett i uppdrag till landets statliga myndigheter att ta emot nyanlända och funktionsnedsatta personer för praktik. På onsdagen var Länsstyrelsen värdar när Arbetsförmedlingen berättade om hur de och länets myndigheter kan samverka för att skapa meningsfulla praktikplatser.

Representanter från myndigheter i Blekinge var inbjudna till mötet och deltagandet var stort.

− Detta är en enormt viktig fråga för oss i länet. På Länsstyrelsen har vi inventerat vilka möjliga praktikplatser vi kan skapa inom våra olika verksamheter. Genom att träffas och diskutera kan vi lära och inspireras av varandra i det fortsatta arbetet, säger landshövding Berit Andnor Bylund.

− Självklart måste vi myndigheter föregå med gott exempel. Det finns många möjligheter med praktik: en möjlighet för individen att få meriter och språkträning, men också en möjlighet för oss arbetsgivare att finna ny kompetens, säger David Fridlund från Arbetsförmedlingen.

Syftet med regeringens uppdrag är att arbetssökande med en funktionsnedsättning och nyanlända ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter. Det kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete. Programmet löper över tre år och startar den 1 april 2016.

Läs mer om uppdraget http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/02/uppdrag-till-statliga-myndigheter-att-ta-emot-nyanland-arbetssokande-for-praktik-2016-2018-m.m/

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se