Skip to main content

Odla med hjälp av restvärme från samhället

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2019 09:48 CET

Luleå Energi har initierat ett projekt för att konceptualisera en odlingsenhet där olika former av restvärme från samhället återvinns för att exempelvis producera grödor.

För att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden har Luleå Energi initierat ett projekt för att konkretisera hur man med hjälp av restvärme från samhället ska kunna odla grönsaker, året om.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och för Luleå Energi handlar det om att hitta framtida lösningar för hur vi ska använda rätt energi till rätt saker. Projektet går ut på att konceptualisera en odlingsenhet där olika former av restvärme från samhället återvinns för att exempelvis producera grödor.
- Ur ett samhällsperspektiv behöver vi säkra tillgången på förnybar energi och hållbara livsmedel för människor i framtiden. Det här blir ett verkligt test för att se hur vi kan nyttomaximera våra gemensamma resurser och ta tillvara på ännu mer energier som annars skulle gått till spillo, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling på Luleå Energi.

För att initiera och konceptualisera odlingsenheten har företaget tagit hjälp av Ludvig Rignell som läser Teknisk Design på Luleå tekniska universitet. Projektet går ut på att ta fram ett förslag på funktion och design av en odlingsenehet som både kan ta emot luft- och vattenburen retur av restvärme.
- Det är ett otroligt spännande projekt. Restvärme finns överallt i samhället och att hitta ett sätt att återanvända den är nödvändigt för framtiden. Det blir spännande att utreda hur en sådan här odlingsenhet ska fungera och se ut, säger Ludvig.

Företaget för även en bredare dialog med andra aktörer kring behovet av att kunna odla med hjälp av restvärme.
- Vi hoppas på en framtid där det blir möjligt för våra kunder att använda restvärme för bland annat odling, avslutar Sofia.

Luleå Energi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, det till 91% ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB som ägs till 50 % och LuleKraft AB som ägs till 50 %. Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.


Luleå Energis vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Vi arbetar mot den visionen genom ansvarsfulla och långsiktiga affärer för kund och samhällsnytta, och det har vi gjort så länge vi kan minnas. Idag kallar man det för hållbarhet, vi kallar det en självklarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.