Skip to main content

​Solstaden Luleå får egen solkraftspark

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 10:00 CET

Nu kan Luleå Energi bjuda på en riktig solskenshistoria. Energibolaget vill ladda Luleåborna med ren solenergi. – Vi vill bygga en solkraftspark för att på allvar få testa vad det kan ge i staden som brukar ligga topp tre i solligan, säger Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi. 

Solkraftsparken är planerad att börja byggas under det närmsta året och är tänkt att vara placerad lätt tillgänglig vid någon av infarterna till Luleå. Solkraftsparken planeras ha en installerad effekt på ca 800 kW, vilket motsvarar en årsanvändning för ca 40 eluppvärmda villor. En dialog har startats upp med berörda parter. 

– Vi ser detta som ett pilotprojekt och en del i vår utveckling av ett fullt ut hållbart Luleå Energi. Vi vill starta bygget så fort vi bara kan, helst nu, men en mer realistisk skattning är att om allt går som vi har tänkt kommer vi igång under det närmsta året, säger Anneli Sjömark. 

Under våren 2016 placerade Luleå Energi solcellspaneler på sin egen fastighet på Porsödalen i Luleå för att testa hur de klarar av det norrbottniska klimatet med mycket snö och is under vinterhalvåret, och hittills har de uppfyllt förväntningarna. Därför vill energibolaget nu testa solceller i större skala som en del i bolagets långsiktiga hållbarhetsarbete. 

– Under sommarhalvåret ligger Luleå i framkant i allt vad solligor heter och soltimmarna per dygn är extremt många. Solcellerna kommer också att placeras vinklade mot söder för optimal effekt. Dessutom vill vi här få testa vad snöreflektion kan ge under vårvintern. Den här solkraftsparken är bara en del i vårt hållbarhetsarbete. Vi kommer steg för steg ta oss mot slutmålet, ett hundra hållbart Luleå Energi, avslutar Anneli Sjömark.

För ytterligare information: 

Anneli Sjömark, vd Luleå Energi
anneli.sjomark@luleaenergi.se
0920-26 44 07

Luleå Energi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, det till 91% ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB som ägs till 50 % och LuleKraft AB som ägs till 50 %. Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.


Luleå Energis vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Vi arbetar mot den visionen genom ansvarsfulla och långsiktiga affärer för kund och samhällsnytta, och det har vi gjort så länge vi kan minnas. Idag kallar man det för hållbarhet, vi kallar det en självklarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy