Skip to main content

Trygg framtid för fjärrvärme i Luleå

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 10:00 CET

Nils Edberg, platschef SSAB Luleå och Anneli Sjömark, vd Luleå Energi.

Luleå Energi och SSAB har nu kommit överens om fortsatta fjärrvärmeleveranser genom ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2030, med möjlighet till ytterligare förlängning. Det här ger fjärrvärmekunderna tillgång till trygg och stabil fjärrvärme samtidigt som det skapas goda förutsättningar för konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser i framtiden. Samarbetet omfattar även gemensam utveckling för att ännu bättre ta hand om olika typer av överskottsvärme.

Luleå Energi producerar och levererar stabil fjärrvärme till kunderna, i det med SSAB gemensamt ägda kraftvärmeverket Lulekraft. Här produceras fjärrvärme av brännbara restgaser från SSABs stålproduktion. Ett smart samarbete för både kund och samhälle som pågått sedan 1970-talet. Med ett långsiktigt samarbete i ryggen fortsätter nu den gemensamma resan mot 2030.
- För oss är det viktigt att leverera en trygg fjärrvärme till kunderna. Det har vi gjort under många år och det fortsätter vi att göra. När vi blickar ännu längre fram, bortom 2030, räknar vi med att fortsatt följa fjärrvärmens idé där vi nyttjar restenergier från samhället som annars skulle gå förlorade, säger Magnus Johansson chef Värme och Kyla på Luleå Energi.

För Luleå Energi handlar det om att skapa förutsättningar för hållbara energisatsningar både på kort och på lång sikt för att bidra till framtida försörjningstrygghet.
- Det gör att samarbetet är bra för oss alla, för Luleå, fjärrvärmekunderna och för energisystemet i stort. Vi tar därmed ansvar för en långsiktig lösning för fjärrvärmens utveckling i Luleå, säger Anneli Sjömark vd på Luleå Energi.

- Vi är glada över att vi nu förlängt samarbetet så att våra processgaser även fortsättningsvis återanvänds så effektivt som möjligt. Detta är till nytta för fjärrvärmekunderna men även för SSAB i form av den elkraft som produceras vid Lulekraft, säger Nils Edberg platschef på SSAB Luleå.

För mer information:
Magnus Johansson, chef Värme och Kyla, Luleå Energi
magnus.johansson@luleaenergi.se, 0920-26 44 28

Anneli Sjömark, vd Luleå Energi
anneli.sjomark@luleaenergi.se, 0920-26 44 07

Nils Edberg, platschef SSAB Luleå
nils.edberg@ssab.com, 0920-92 000

Luleå Energi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, det till 91% ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB som ägs till 50 % och LuleKraft AB som ägs till 50 %. Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.

Luleå Energis vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Vi arbetar mot den visionen genom ansvarsfulla och långsiktiga affärer för kund och samhällsnytta, och det har vi gjort så länge vi kan minnas. Idag kallar man det för hållbarhet, vi kallar det en självklarhet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.