Skip to main content

Branden på Regnvägen i Luleå

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2016 12:40 CET

Som tidigare informerats om har en brand ägt rum den 2 januari på Regnvägen, Björkskatan, i Luleå. Fastigheten ägs av Lulebo. I anledning av detta vill vi lämna följande uppdaterad information.

En lägenhet är helt utbränd. Polisiär utredning pågår om brandorsaken.

- Brandrök har spridit sig till intilliggande lägenheter. Räddningstjänsten har dock intygat att ingen farlig rök finns kvar i fastigheten. Vad gäller våra hyresgäster har vi evakuerat ett äldre par som bor i närheten av den brandskadade lägenheten. Vår jourhavande personal samlade initialt ihop de hyresgäster som var på plats och informerade om situationen. Ett antal hyresgäster var inte hemma, de kontaktades per telefon. Det innebär att samtliga boende i fastigheten utan dröjsmål blev uppdaterade om läget, konstaterar Anna-Stina Nordmark Nilsson, Tf vd hos Lulebo.

Arbetet med att ventilera ut röklukt har vidtagits och ventilationsutrymmen ska rengöras innan ventilationen slås på igen. Köksfläktarna kan fortfarande användas för att vädra ur röklukt. Vidare har joniseringsfläktar satts in i i lägenheten som har evakuerats, samt i trapphus och i källare. Dessa kommer att flyttas runt i huset och trapphus ska städas i syfte att minimera röklukt. Källare och tvättstuga är vattenskadade av brandkårens släckvatten och läckage från element. Det ska följas upp och åtgärdas så snart som möjligt.

- Vi har satt in vaktbolag som gör extra turer i området under helgen. Detta för att ytterligare säkerställa trygghet för våra hyresgäster. Vid en brand som denna gäller gängse försäkringsrutiner. Vi har därför uppmanat berörda hyresgäster att kontakta sitt försäkringsbolag.

- Vi vill särskilt tacka den hyresgäst som på ett mycket rådigt sätt ringde SOS och larmade grannarna, avslutar Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Idag omsätter vi drygt 600 miljoner kronor och är en av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.