Så tryggt uppfattas Lund - årets trygghetsmätning är klar

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 08:00 CET

Nu är resultatet för 2018 års trygghetsmätning klar. Det är lokalpolisen i Lund som tillsammans med Lunds kommun undersöker hur trygga - eller otrygga - invånarna känner sig inom olika delar av kommunen.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Lunds kommun hamnar på ett totalindex av 1,53.

- Det är glädjande att konstatera att Lundaborna är fortsatt trygga och att de verkar lita på Lundapoliserna, säger lokalpolisområdeschef Patrik Isaksson.

Trots en svag ökning av det totala indexet uppfattas Lund fortfarande som en trygg stad. Utsattheten för fysiskt våld är låg, och en väldigt hög andel har inte utsatts för något brott alls under det gångna året. Lund har väldigt bra siffror i jämförelse med andra kommuner i polisregion Syd.

- Det här är ett bra underlag för oss när vi utvecklar kommunens trygghetsarbete. Det finns en positiv utveckling på flera områden, vilket är glädjande, men också negativa tendenser som vi måste ta på allvar. Lunds kommun ska ta trygghetsfrågorna på största allvar och vi kommer bland annat att införa kommunala ordningsvakter, kameraövervakning på brottsutsatta platser och märk-DNA för att minska antalet inbrott, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Sammanfattning av årets resultat

Förbättrat resultat ses framför allt i Lunds centrum, i Södra Sandby och på Norra Fäladen. På alla dessa ställen har särskilda insatser gjorts från både polis och kommun under det gångna året.

På Klostergården går utvecklingen åt andra hållet, där resultatet för flera problemområden uppvisar ett sämre resultat jämfört med i fjol, även om förändringen är liten och siffrorna fortfarande är förhållandevis låga. Här behöver vi intensifiera och utveckla de insatser vi gör tillsammans för att bryta den negativa trenden.

I de östra delarna av kommunen (Dalby, Veberöd, Genarp) ser vi en viss ökning av den upplevda otryggheten, trots att utsattheten för brott är låg. Här är man också minst nöjd med polisens arbete mot lokala problem.

Hur görs mätningen?

När mätningen görs delas Lunds kommun in i delområden, som får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun och lokalpolisområdet som helhet, vilket för Lunds del är samma sak eftersom lokalpolisområde Lund bara består av en kommun.

Hur ska resultatet användas?

Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag när vi – polis och kommun tillsammans – tar fram vår gemensamma lägesbild för Lund. Denna ligger sedan till grund för planering av aktiviteter under 2018, både egna och gemensamma.

Fakta Trygghetsmätningen i Lund

Svarsfrekvens: 64,3 procent
Antal utskickade enkäter: 3 600
Antal respondenter: 2 317
Totalindex 2018: 1,53 (2017: 1,46)

För mer information, kontakta gärna:

Joakim Nyberg, kommunpolis, telefon 0733-48 30 70

Lennart Larsson, säkerhetssamordnare Lunds kommun, e-post: lennart.larsson@lund.se, telefon 0705-57 81 43.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund, philip.sandberg@lund.se, telefon 072-194 05 53

Nu är resultatet för 2018 års trygghetsmätning klar. Det är lokalpolisen i Lund som tillsammans med Lunds kommun undersöker hur trygga - eller otrygga - invånarna känner sig inom olika delar av kommunen. Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”.

Läs vidare »

Lunds kommun och Handelsföreningen i samarbete för mer julstämning

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 07:00 CET

Lunds kommun och Handelsföreningen uppmuntrar handlare och andra näringsidkare att bidra till julstämningen genom att dekorera utanför sina lokaler utan sedvanlig tillståndsansökan.

Pressvisning: Utställning berättar om den samiska historien

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 08:00 CET

Den 16 november öppnar utställningen ”Historia i stygn” av Britta Marakatt-Labba, en av våra mest uppmärksammade konstnärer. Med anledning av detta bjuder Lunds konsthall in till en exklusiv pressvisning av utställningen i närvaro av konstnären.

Programmet klart för Vinterlund 2018-2019

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 08:00 CET

Från grantändning till kärlekskonsert. Efter ett par hektiska månader är nu programmet klart för tredje upplagan av Vinterlund. Till helgen 10-11 november går ett tryckt program ut till alla hushåll i Lund men redan nu går det att hitta på vinterlund.se.

”Våldsam kärlek” – projekt om sex, ömsesidighet och kommunikation

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 08:00 CET

Under läsåret 2018/19 inleder Lunds kommuns fem gymnasieskolor ett samarbete med RFSU Malmö, under namnet ”Våldsam kärlek”. Under projektet kommer RFSU:s utbildade informatörer att träffa samtliga elever i årskurs 1 för att diskutera sex, gränser och ömsesidighet.

- På gymnasiet försöker många hitta rätt i hur man beter sig mot andra, inte minst när det gäller fysisk attraktion. Vad ska man säga? Eller inte säga? Vad kan man göra, vad får man absolut inte göra? Att som ung få lära sig mer om vilket utrymme man har, och att få prata om det med jämnåriga, är oerhört viktigt. RFSU har mångårig kompetens kring sådana frågor, så det kändes naturligt att samarbeta med dem. De har en evidensbaserad metod, vilket är ytterligare en anledning till att samarbeta med just dem, säger Torbjörn Hanö, Rektor på Polhemskolan.

Utgångspunkten för projektet är RFSU:s metod ”Vill du?” som består av sju korta filmer med tillhörande diskussionsfrågor. Syftet med materialet är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. En utgångspunkt för Vill du? är att lyfta både positiva och negativa teman kopplat till sexualitet. Det görs genom att fokusera på kommunikation och ömsesidighet i praktiken och uppmärksamma frågor kring hur man kan visa vad man vill och hur man kan veta vad någon annan vill.

- Samarbetet med RFSU är en chans för skolorna att stärka och fördjupa det viktiga arbete för att förebygga våld och trakasserier som redan görs inom sex- och samlevnadsundervisningen. Metoden som RFSU använder är ett ypperligt sätt att främja kommunikation och ömsesidighet, något som eleverna efterfrågar mer undervisning om, säger Åse Werner, utbildningssamordnare för sex- och samlevnadsundervisningen i Lunds kommun.

- Det känns både roligt och spännande att vi har fått möjlighet att samarbeta med alla gymnasieskolorna i Lund och möta så många elever. Lunds kommun har även en strategi mot våld i nära relationer, vilket vi såg som positivt eftersom det visar att man tar frågor kring sexualitet och värdegrund på stort allvar, säger Johanna Selander, projektledare för Vill du? på RFSU.

Anledningen till att det blev just Lunds gymnasieskolor är att RFSU Malmö redan hade en etablerad kontakt med skolorna och dess rektorer. Lunds kommun har dessutom tagit fram en strategi kring hur de ska jobba förebyggande mot våld. Samarbetet med RFSU Malmö hålls ihop av en styrgrupp bestående av de fem gymnasierektorerna, Åse Werner- utbildningssamordnare för sex- och samlevnadsundervisning och Johanna Selander, projektledare från RFSU Malmö. RFSU Malmö har fått pengar från Länsstyrelsen Skåne för ett projekt som syftar till att förebygga sexuellt våld i ungas nära relationer.

Kontakt

Torbjörn Hanö, Rektor på Polhemskolan
Telefon: 046 - 359 73 11
E-post: torbjorn.hano@lund.se

Under läsåret 2018/19 inleder Lunds kommuns fem gymnasieskolor ett samarbete med RFSU Malmö, under namnet ”Våldsam kärlek”. Under projektet kommer RFSU:s utbildade informatörer att träffa samtliga elever i årskurs 1 för att diskutera sex, gränser och ömsesidighet.

Läs vidare »

​Tävling i Lunds skolor om framtidens synbarhet

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 15:59 CET

Från och med måndag 5 november kan alla som går i skolan eller fritids i Lunds kommun, anmäla sig till en bild- och filmtävling. Tävlingens tema handlar om att synas i trafiken och reflexanvändande under den mörka årstiden. Vinnarbidraget kommer att bli Lunds kommuns kampanjaffisch eller kampanjfilm för 2019 års Synbarhetskampanj.

Nationell LHU-konferens i Lund på temat Cirkulär ekonomi: miljard- eller miljöfråga?

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 14:12 CET

​Den 7-8 november gästas gymnasieskolan Spyken av ca 230 konferensdeltagare, från Ångermanland till Skåne, som alla vill utforska temat cirkulär ekonomi. Bland deltagarna finns pedagoger och representanter från hela utbildningssektorn, från organisationer, företag, myndigheter och beslutsfattare.

Trans Europe Halles och Lund blir nod för nytt uppdrag från EU-kommissionen

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 13:45 CET

Lund blir huvudort för det stora europeiska projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som startar under hösten. Det är kulturorganisationen Trans Europe Halles, med Mejeriet i Lund som bas, som kommer att leda projektet som ska inspirera hela Europa. Uppgiften är att med hjälp av metoder från det kulturella och kreativa området hitta lösningar och policys som förbättrar samhället. EU satsar cirka 15 miljoner kronor i projektet.

Dagens utmaningar i form av minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är ofta svåra att möta för enskilda aktörer. I projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) kommer deltagarna att undersöka hur samarbetet mellan kulturorganisationer, medborgare, kulturell och kreativ sektor samt offentlig sektor kan utvecklas för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar. CCSC kommer att pågå under drygt två år och stöttas av EU med cirka 15 miljoner kronor. I projektet medverkar 37 organisationer från 21 länder.

‑ Vi är stolta och glada att vi får leda CCSC från Lund, säger Mieke Renders, vd på Trans Europe Halles. Vi är starkt övertygade om samhällets kraft att bygga broar mellan olika intressenter för att skapa nya samarbeten som kan lösa lokala utmaningar. I projektet letar vi efter sätt att stötta människor att engagera sig i de möjligheter som finns.

I konsortiet ingår förutom Trans Europe Halles även European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Detta ger en ovanlig och gränsöverskidande mix av partners som kommer kunna ge många olika perspektiv. Sju organisationer ansvarar för var sitt Urban Lab där de samarbetar med ett trettiotal ”handshake partners” från hela Europa. Arbetet kommer att organiseras i stadslabb – ”Urban Labs”. I stadslabben samlas lokala myndigheter, kultursektor, kreativa industrier och mötesplatser för att undersöka komplexa urbana utmaningar och utveckla innovativa lösningar som sedan kan spridas över Europa. Ett av stadslabben är ”Changemakers and Smart Cities”. Denna grupp leds av Lunds kommun som kommer att arbeta tillsammans med Mejeriet, Giffoni Innovation Hub och byn Giffoni i Italien och städerna Kiruna och Århus. Ett annat leds av Region Skåne och handlar om ”Boosting a region through city cooperation”. Danska Region Midt-Jylland och italienska Region Emilia-Romagna är med som partners.

‑ Som ett resultat av projektet kommer både kulturella och kreativa operatörer och beslutsfattare att vara utrustade med metoder och verktyg för att underlätta processer för att skapa deltagande, säger José Rodriguez, kommunikatör på Trans Europe Halles. I slutändan kommer de lokala styret att kunna lyssna bättre på medborgarnas behov, och medborgarna kommer att ha möjlighet att delta direkt i städernas styrning. På så sätt kan den offentliga förvaltningen hitta bättre lösningar för sociala och urbana utmaningar. Det här skulle också kunna ge en positiva inverkan på till exempel på ekonomin, för att skapa arbetstillfällen, för att främja social integration och för stadsutveckling.

- Vi är angelägna om att tillsammans med kreativa krafter från hela Europa driva arbetet med lokal och regional utveckling med konst, kultur och kreativa näringar som motor, säger Gitte Wille, kulturchef Region Skåne. Det är nödvändigt att det kan göras i samverkan över både geografiska gränser och mellan aktörer på olika nivåer i samhället. Tack vare detta projekt har vi en unik möjlighet att fokusera extra på detta.

Bakgrunden till att Trans Europe Halles har utsetts av EU till att leda projektet är tidigare arbete i framförallt två projekt – Creative Business Models och Creative Lenses - om affärsmodeller inom kulturella näringar där även Katarina Scott från Lunds Kommun, Future by Lund har medverkat.

‑ Projektet CCSC ger kreativa sektorn, staden och lokala beslutsfattare ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Vi kan definiera behov, testa nya arbetssätt och arbeta med kreativ infrastruktur som är till stor nytta för samhället, menar Katarina Scott. Att arbeta genom människors initiativ blir ett nytt sätt att dra in i ett samhälles inneboende kreativitet för att skapa engagerade medborgare.

Projektet presenterades den 8 oktober - 11 oktober i Bryssel på European Week of Regions and Cities. Mer info:https://europa.eu/regions-and-cities/home_en Nästa steg tas den 7 och 8 november med ett samlande kickoff möte i Lund med samtliga partners i projektet.

Mer info om Trans Europe Halles: http://teh.net/about-us/

Mer info om Lunds Kommun, Future by Lund: http://futurebylund.se

Kontaktpersoner:

Mieke Renders, vd Trans Europe Halles mieke@teh.net, 073 847 75 21

Asma Mansour, Projektledare Trans Europe Halles, asma@teh.net, 0706 21 24 28

Katarina Scott, Lunds kommun, katarina.scott@lund.se, 070 815 71 32

Med start från november blir Lund huvudort för ett stort europeiskt projektet Cultural and Creative Spaces and Cities. Kulturorganisationen Trans Europe Halles leder projektet som ska inspirera hela Europa. Med hjälp av metoder från det kulturella och kreativa området ska projektet hitta lösningar och policys som förbättrar samhället. Även Region Skåne och Lunds Kommun ingår med egna Urban Labs.

Läs vidare »

Ny kommunstyrelse och nya kommunalråd valda i Lund

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 20:08 CEST

Nu är det klart vilka som kommer att styra Lunds kommun under den kommande mandatperioden. Under torsdagskvällens första sammanträde i kommunfullmäktige efter valet valdes bland annat kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och kommunalråd.

​Ricky Rich bokad för jullovskonsert på Mejeriet

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 10:00 CEST

Genom Vinterlund och Lov i Lund-satsningen ges alla jullovslediga unga 13-17 år chansen att se det senaste tillskottet på den svenska hiphophimlen i en konsert den 21 december. Ricky Rich backas denna kväll av Aram Mafia.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prrbesles@bwluknndhs.sageww
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prpxesiqs@pnluslndok.scyepi
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 64 29

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 122 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar