Media no image

Kampanj för fler jourhem och familjehem

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 16:10 CEST

Under den tiden kommer budskapet om att Lunds kommun söker fler och nya familjer som vill vara jourhem att synas på Pågatågen i länet och på regionbussarna.

Att vara jourhem innebär att man med mycket kort varsel kan få ett barn hem till sig och det är ett kommunalt uppdrag och inget egentligt arbete.

- Vi kallar det ett annorlunda jobb, för som jourhem får du en ersättning för att ha en beredskap att ta emot barn, säger Nina Bergfors som är chef för kommunens familjehemsgrupp. Och den ersättningen har du varje månad oavsett om du har ett barn boende hos dig eller ej.

Socialtjänsten utreder familjen eller den person som vill bli jourhem för att se att de är lämpliga.

- Det finns ingen familj som är mer rätt än någon annan. Ett jourhem kan bestå av en ensamstående vuxen, ett par. Vissa har barn och andra inte. Vissa bor i villa, andra i lägenhet. Det viktiga är att jourhemmet är tryggt, så att de barn som tillfälligt landar där får en stabil omgivning, säger Nina Bergfors.

Filmen visas även på Youtube och i kommunens sociala medier, bl a Facebook, och på lund.se finns en e-tjänst för den som vill anmäla sitt intresse.

Utöver jourhem behövs det också fler familjehem i Lund – ett uppdrag som handlar om att ta emot ett barn för en längre tid, kanske för hela livet.

Mer information om jourhem/familjehem finns här. www.lund.se/familjehem

Mer information:

Nina Bergfors, chef Familjehemsgruppen, Socialförvaltningen

Tfn: 046-359 54 66

Nu startar kommunen en kampanj för att få fler jourhem för barn och ungdomar som akut behöver någonstans att bo. Det är Familjehemsenheten på socialförvaltningen som ligger bakom kampanjen som kommer att pågå mellan den 4 och 21 september.

Läs vidare »
Crdlf3vkc7iqer84nejj

​Lundaförslaget öppet för förslag

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 09:27 CEST

Den nya e-tjänsten Lundaförslaget är igång. Nu kan medborgare smidigt lämna förbättringsförslag på den verksamhet som kommunen har ansvar för.

Media no image

​Ny vision för Lund

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 17:48 CEST

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så låter huvudbudskapet i Lunds nya vision. Det beslutade kommunfullmäktige under torsdagskvällen.

Den nya visionen för Lund har tagits fram i dialog med Lundabor, politiker, tjänstemän, elever, studenter och representanter från näringslivet. Medarbetare och Lundabor har även kunnat bidra med synpunkter till den nya visionen genom en webbenkät.

- Det är en stor styrka att vi gemensamt över partigränserna är överens om en ny vision med höga ambitioner. Att vi med kunskap, innovation och öppenhet skapar framtiden ställer höga krav både på platsen Lund och oss som organisation, säger Anders Almgren(S), kommunstyrelsens ordförande.

Visionen vill tydligt lyfta fram att Lund är ett ledande och levande kunskapscentrum. Den kommer att vara utgångspunkten för hur kommunen styrs och är en språngbräda och ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga, strategiska utvecklingen för Lund. Till hösten börjar ett spännande arbete med att omsätta visionen i praktiken.

- Jag är stolt över det arbete som vi har gjort med att ta fram en vision som är gemensam plattform för vårt fortsatta arbete Vi har gett tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta fram en plan för införande och det är jätteviktigt att alla ledare i kommunen är med och känner ett ansvar för implementera visionen, säger Christer Wallin(M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Internt kommer Lunds kommun även att förstärka visionen med tre övergripande förhållningssätt, som ska hjälpa kommunens medarbetare att använda visionen i det dagliga arbetet.

- De nya förhållningssätten ”lyssna, lära, leda” blir bra verktyg för att utveckla kommunens verksamhet och stärka servicen till medborgarna, säger Anders Almgren(S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya visionen ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen. Den ska stimulera till ett utökat gränsöverskridande samarbete med andra organisationer och företag, för att tillsammans skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Läs mer:
https://www.lund.se/vision

Kontakt:
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, anders.almgren@lund.se, 070- 847 88 17
Christer Wallin (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, christer.wallin@lund.se, 070- 943 27 27

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så låter huvudbudskapet i Lunds nya vision. Det beslutade kommunfullmäktige under torsdagskvällen.

Läs vidare »
Wdacuqwmuvjvapwvrh2n

Tävlingen vid Råbysjön avgjord – vinnande bostadsprojekt utsett!

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:00 CEST

Variation, karaktär och ett lågmält anslag. Det är en del av motiveringen när juryn föreslog Slättö Projektutveckling som vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Najaden 1.

Xxi0hhwugb2elmmxz9j2

Lunds konsthall: Simryn Gill. Världen öppnar sig

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 08:00 CEST

Simryn Gill: Världen öppnar sig ​Lunds konsthall, 30 september – 3 december 2017 Pressvisning fredagen den 29 september kl. 12 ​Vernissage fredagen den 29 september kl. 18–20

Media no image

Lunds nya gymnasieskola döps efter Skånes första kvinnliga student

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 12:07 CEST

Utbildningsnämnden har beslutat att Lunds nya gymnasieskola får namnet Hedda Anderssongymnasiet. Hedda Andersson var den första kvinna som tog studentexamen i Skåne och Sveriges andra kvinnliga läkare. 
- Hedda Andersson står för klokskap, mod och framtidstro. Hon knyter även samman Lunds historia med en framtid som präglas av allas lika rättigheter, något vi vill att den nya gymnasieskolan ska kännetecknas av, säger Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden.

Hedda Albertina Andersson föddes 24 april 1861 i Malmö och dog 7 september 1950 i Lund. Hon tog studenten som privatist i en tid då läroverken inte var öppna för flickor med undantag för Stockholm där det fanns ett kvinnligt läroverk som ledde till studentexamen.1880 började Hedda Andersson studera medicin i Lund och 1892 tog hon sin examen som Sveriges andra kvinnliga läkare. Under några år arbetade Hedda Andersson som privatpraktiserande läkare i Malmö och flyttade sedan till Stockholm.

- Vi var eniga i nämnden om att det var dags för ett kvinnonamn. Hedda Andersson tog student- och medicinexamen uppbackad av sin mormor och sin mor. I en tid när kvinnor hade begränsad tillgång till högre utbildning var det modigt gjort. En sann bragd. Hedda Anderssongymnasiet ska inspirera och stödja våra elever till motsvarande insatser, säger Stig Svensson, vice ordförande i utbildningsnämnden.

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att gymnasieskolorna i Lund skulle utökas med en gymnasieskola till. Den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan och ha plats för minst 2 000 elever. Utbildningsnämnden har utgått från kända Lundaprofiler och det geografiska läget. När man landade i ett namn var det naturligt att välja en kvinna som vågade gå före.

- Läkaren Hedda Andersson, den första kvinnliga studenten i Skåne och bördig efter sju generationer av de man kallade ”kloka gummor” är ett lysande exempel på hur man med hårt arbete och framtidstro kan nå högt satta mål och dessutom bana väg för alla som kommit efter, sägerLouise Rehn Winsborg, andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Kontakt:

Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0732-31 61 44
E-post: anders.ebbesson@lund.se

Stig Svensson, vice ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0730-63 68 93

E-post: stig.svensson@lund.se

Louise Rehn Winsborg, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0705-50 19 36

E-post: louise.rehn-winsborg@lund.se

Läs mer om nya gymnasieskolan här

https://www.lund.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/ny-gymnasieskola/

Utbildningsnämnden har beslutat att Lunds nya gymnasieskola får namnet Hedda Anderssongymnasiet. Hedda Andersson var den första kvinna som tog studentexamen i Skåne och Sveriges andra kvinnliga läkare.

Läs vidare »
Sqkdlse9wtwuifivs56i

Omfattande förändringar i trafiken vid Universitetssjukhuset i Lund

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 08:00 CEST

Den 24 september påbörjas en ny byggetapp av spårvägen vid Skånes universitetssjukhus. Det påverkar infartsvägar till och från sjukhuset, förbifartstrafiken på Getingevägen samt hållplatsläget för sjukhusterminalen.

Ky6x8dv3lnnppbpw9toy

Nytt digitalt verktyg för skolors arbete med värdegrundsfrågor

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 09:27 CEST

Den 18:e september lanseras Lunds skolors Värdegrundsportal – ett nytt digitalt stöd för pedagoger och skolpersonal i Lunds kommun. Den webbaserade portalen kommer att innehålla inspiration, nyheter och tips på material att använda i undervisningen.

G0tz34p4yulfblxh9bdt

Kunskapsstråket är nominerat till årets Planpris

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 11:29 CEST

Kunskapsstråket är nominerat till Sveriges Arkitekters Planpris 2017. Stråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds innerstad till Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Det är Lunds kommuns visionära, långsiktiga och systematiska arbete inom Kunskapsstråket som nu uppmärksammas.

Wj0ltrugejbwdotydewc

Näringslivet flyttar ut på gatan under Trafikantveckan i Lund

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 11:50 CEST

Måndagen 18:e september möbleras Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan i Lund om. Nitton parkeringsplatser töms på bilar och blir gröna oaser och affärerna flyttar ut på gatan. Trafikantveckan - som förra året i Lund gick under namnet Framtidsgatan - är ett europeiskt event som syftar till att visa hur staden kan användas när inte bilarna tar så mycket plats.

Kontaktpersoner 27 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressfrågor Lunds kommun
 • press@lund.se
 • 046-359 49 00

 • Presskontakt
 • Press- och medieansvarig
 • louise.sandell@lund.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-87 82 16

 • Presskontakt
 • Vik. Press- och medieansvarig
 • annika.henning@lund.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 119 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar