Lägesbild onsdag den 20 maj med anledning av arbetet med covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 14:32 CEST

Lägesbild måndag den 18 maj med anledning av arbetet med covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 14:30 CEST

Lägesbild fredag den 15 maj med anledning av arbetet med covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 15:22 CEST

Gymnasieskolorna förbereder sig för olika scenarier i höst och tillfälligt beslut om individuellt satta öppettider för hyresgäster i saluhallen. Det är några av frågorna som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

​Nya rutiner för skyddsutrustning inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 14:01 CEST

Smittspridningen av covid-19 har inom Lunds kommuns verksamheter varit mycket låg hitintills. För att våra brukare, anhöriga och medarbetare ska känna sig fortsatt trygga har det nu beslutats att nya rutiner för användning av kompletterande skyddsutrustning för all personal inom vård och omsorg ska tas fram.

Sedan tidigare finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen inom kommunens verksamheter. Medarbetare stannar hemma vid symtom, även milda, är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning och genomför provtagning så fort någon brukare uppvisar symtom. Nu ska dessa rutiner kompletteras med rutiner för kompletterande skyddsutrustning.

– För att öka tryggheten för våra brukare samt skapa förbättrad arbetsmiljö för personalen ska visir användas som kompletterande skyddsutrustning. För att skydda våra äldre och sköra i samhället ska förvaltningen skyndsamt ta fram rutiner för i vilka ”ansiktsnära” situationer personalen ska använda visir. Lunds kommun har en god tillgång på skyddsutrustning, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun.

Beslutet innebär att rutiner ska tas fram för användning av kompletterande skyddsutrustning för all personal inom ordinärt boende/hemtjänst, särskilt boende både med inriktning äldre och LSS samt all personal inom kommunal hemsjukvård i Lunds kommun vid omvårdnadsbesök hos brukare. Beslutet gäller även externa utförare.

Hitintills har smittspridningen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter varit mycket låg. Det framkommer också i redovisningen Socialstyrelsen publicerade i går med statistik över antal smittade i äldreomsorgen.

– Att bibehålla den låga smittspridningen är vår högsta prioritet. Jag vill passa på att lyfta fram våra medarbetare och deras fantastiska insatser för att skydda och stötta våra brukare i dessa svåra tider, säger Anna Borgius, vård och omsorgsdirektör i Lunds kommun.

Från och med i går, den 14 maj, har dessutom medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen möjlighet att provtas för covid-19. Provtagningen görs av Region Skåne och erbjuds till personal som arbetar inom hemtjänst, äldre- och LSS-boenden samt uppvisar symptom för covid-19.

För mer information, vänligen kontakta:

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, e-post: inga-kerstin.eriksson@lund.se, telefon: 0730-62 78 23

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör, e-post: anna.borgius@lund.se, telefon: 076-6310427.

Smittspridningen av covid-19 har inom Lunds kommuns verksamheter varit mycket låg hitintills. För att våra brukare, anhöriga och medarbetare ska känna sig fortsatt trygga har det nu beslutats att nya rutiner för användning av kompletterande skyddsutrustning för all personal inom vård och omsorg ska tas fram.

Läs vidare »

​Lägesbild torsdag den 14 maj med anledning av arbetet med covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 15:14 CEST

Fler företag och föreningar behövs för att möta behovet av feriepraktikplatser och en uppmaning om att elever inte ska arrangera studentflak i år. Det är några av frågorna som lyfts på torsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Ny testbädd i Lund ska skapa hållbara miljöer och bättre livskvalitet

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 08:00 CEST

​Lunds kommun har beviljats 5,9 miljoner kronor av Vinnova för projektet ”Open Sensoring City”. Projektet ska skapa en öppen testbädd för ett realtidsstyrt samhälle. Målet: att hitta lösningar på samhällsutmaningar som rör till exempel miljö, personflöden och godstransporter.

​Lägesbild onsdag den 13 maj med anledning av arbetet med covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 14:30 CEST

​Spännande koncept när Lunds Stadshall får sin första restaurang

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 13:59 CEST

För första gången någonsin kommer Lunds Stadshall att inrymma en egen restaurang och café – en medelhavsinspirerad ”boqueria”, som även kommer att erbjuda drycker från ett eget mikrobryggeri. Tanken är att den nyrenoverade Stadshallen ska öppna våren 2022.

Förslag på ny internhyresmodell

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 08:48 CEST

Lundaförslaget här för att stanna

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 07:40 CEST

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prkaesubs@bgluvlndnq.srlehk
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prmcesljs@nslufrndaf.smaeih
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 64 29

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 124 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar