Nu bygger vi vidare på Nordsydliga cykelstråket

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 08:00 CEST

Nordsydliga cykelstråket, som innefattar Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan innebär ett lyft för de 3000 – 4000 cyklister som varje dag tar sig genom Lunds stadskärna i nordsydlig riktning. För varje etapp som färdigställs får cyklister en tydligare plats i trafiken och ett bättre underlag att cykla på.

Christoffer Nilsson blir Lunds nya kommundirektör

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 16:51 CEST

Nu är det klart vem som blir Lunds nya kommundirektör. Christoffer Nilsson, i dag biträdande stadsdirektör i Uppsala, börjar sin nya tjänst i Lund den 15 oktober. - Det är ett jättespännande uppdrag, som jag verkligen ser fram emot att ta mig an, säger Christoffer Nilsson.

​Smaka och lyssna på världen i Stadsparken Lund

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

På söndag 24 juni visar Fairooz Tamimi och många medverkande på den mångfald som finns i Lund genom ett musik- och matprogram från vita scenen i Stadsparken.

Forskning och utbildning på BMC samlas i Forum Medicum

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 21:23 CEST

Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Förslaget innebär att all utbildning vid Medicinska fakulteten i Lund samlas på ett ställe samt större delen av forskningen i Lund.

Nya riktlinjer för parkering

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 21:22 CEST

Färre parkeringsplatser kommer att krävas när nya hus byggs i Lund. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut ett förslag till reviderad parkeringsnorm på remiss.

En reviderad parkeringsnorm har tagits fram som anger hur många parkeringsplatser för bilar och cyklar det ska krävas när man bygger nytt i Lund. För bland annat studentbostäder, vårdbostäder och förskola/skola föreslås en sänkning av antalet bilparkeringsplatser då man har sett att platserna sällan används fullt ut.

Några andra förslag till förändring är vilka möjligheter fastighetsägaren har till sänkning av normen genom olika åtgärder.

- Många byggaktörer vill gärna uppmuntra till ett hållbart samhälle och dessutom är det dyrt att bygga parkeringsplatser. Redan idag finns möjlighet att med olika åtgärdspaket få en reduktion av antalet parkeringsplatser, men vi föreslår nu att denna möjlighet utökas ytterligare när det gäller flerbostadshus och kontor. Det kan handla om att erbjuda bilpool eller att köpa platser i gemensamma parkeringshus som är ett effektivare sätt att ordna parkering, säger Christian Rydén, trafikplaneringschef, stadsbyggnadskontoret.

I parkeringsnormen finns en zonindelning som styr antalet parkeringsplatser i olika delar av Lund. I förslaget utvidgas den centrala zonen så att den numer omfattar också en radie av ungefär en kilometer från centralstationen. Det innebär att området väster om stationen kommer att räknas som centrala Lund, vilket stämmer väl med utbyggnadsplanerna där, och det gäller även bland annat Karhögstorg i södra Lund.

Också för flerbostadshus längs spårvägen föreslås normen för centrala zonen gälla. Detta gäller redan för Brunnshög och det blir därmed lättförståeligt att låta detta gälla hela spårvägsstråket.

- Den nya parkeringsnormen är en bra uppdatering av den parkeringsnorm som togs för fyra år sedan. Vi har rättat till det fåtal fel och brister som upptäckts, som att sänka de allt för höga bilparkeringskraven på studentbostäder, förskolor och äldreboenden. Vi skapar även mer flexibla möjligheter för att ersätta bilparkeringar med andra åtgärder vilket efterfrågats av engagerade bostadsbolag och andra aktörer. En förhoppning är att förändringen gör det ännu enklare att bygga fler studentbostäder och att studentbostadsbristen minskar. säger Björn Abelson (S) Ordförande Byggnadsnämnden i Lund.

Parkeringsnormen omfattar också cykelparkering, men det föreslås i princip inga förändringar när det gäller antal cykelplatser som ska ordnas. Däremot finns förslag om hur man ska placera och utforma cykelparkeringen för att den ska bli attraktiv att använda för boende, verksamma och besökare.

Om fastighetsägarens och kommunens ansvar för parkering

Fastighetsägaren är enligt plan- och bygglagen skyldig att ordna parkeringsmöjligheter för sin fastighet. Fastighetsägaren ska ordna parkering ”i skälig utsträckning”, och det är kommunen som ansvarar för att detta sker, framförallt när detaljplaner tas fram och när bygglovansökningar prövas.

Till stöd för att avgöra vad ”skälig utsträckning” innebär tar många kommuner fram en parkeringsnorm, Lunds nuvarande parkeringsnorm är från 2013.

Kontakt

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69
Christian Rydén, trafikplaneringschef, stadsbyggnadskontoret, 073-448 54 48

Färre parkeringsplatser kommer att krävas när nya hus byggs i Lund. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut ett förslag till reviderad parkeringsnorm på remiss.

Läs vidare »

Trissogatan, Cementblandarvägen och Biblioteksgränden

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 18:14 CEST

I samband med en ombildning av kvarteret Kryptan i Södra Sandby behöver tre gator namnsättas. Stadsbyggnadskontoret utlyste därför en namnutmaning där allmänheten kunde lämna in sina namnförslag. Dessa har lämnats vidare till Byggnadsnämnden som under tisdagskvällen tagit beslut om vilka namn vägarna kommer att få.

Sista dag för att skicka in bidrag var i början av maj. Totalt kom drygt ett åttiotal förslag in på namn för de tre gatorna. En tjänstemannagrupp gjorde en första genomgång av de inkomna förslagen. Referensgruppen för namnärenden bidrog sedan med synpunkter i samband med namnurvalsprocessen där den lokala historiska förankringen tillsammans med vad som kommer hända framöver, har varit en utgångspunkt i urvalet. En annan har varit att hellre sätta plats- eller verksamhetsrelaterade namn då det går. 

Av de förslag som kommit in har Byggnadsnämnden beslutat att de nya gatunamnen blir Trissogatan, Cementblandarvägen och Biblioteksgränden.

”Trisso” är namnet på en betupptagare som tillverkats vid Sandby Maskin. Förutom betupptagare har ett antal andra intressanta maskiner och redskap tillverkats i verkstaden däribland cementblandare och torkfläktar. Valet på Cementblandarvägen – det diskuterades även det skånska uttrycket Brockavägen – men utifrån synpunkter från gruppen för Sandby Industrihistoria, föredrogs det längre namnet. Utöver dessa passade det utmärkt att namnge den lilla gatan utanför biblioteket med Biblioteksgränden.

– Det är alltid bra om en verksamhet som förekommit på en plats kan få leva kvar i ett namn så att framtida generationer får ett sammanhang, säger Jonas Andreasson, stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret och den som leder arbetet med namnsättning.

Kontakt

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69
Jonas Andreasson, stadsingenjör, stadsbyggnadskontoret, 073-448 51 63

I samband med en ombildning av kvarteret Kryptan i Södra Sandby behöver tre gator namnsättas. Stadsbyggnadskontoret utlyste därför en namnutmaning där allmänheten kunde lämna in sina namnförslag. Dessa har lämnats vidare till Byggnadsnämnden som under tisdagskvällen tagit beslut om vilka namn vägarna kommer att få.

Läs vidare »

Lunds konsthall Ute – Videokonst från Argentina

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:00 CEST

Pressvisning på Lunds stadsbibliotek torsdag 21 juni kl 12 Lunds konsthall Ute 2018 – Videokonst från Argentina: Joaquin Aras, Mercedes Azpilicueta, Eugenia Calvo, Fabio Kacero, Nicolas Mastracchio, Juane Odriozola Lunds konsthall / Lunds centrum 20 juni – 16 september 2018

​Lunds kommuns sommarlovssatsning är igång

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:32 CEST

Lov i Lund erbjuder gratis aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år under alla lov. Under sommarlovets första vecka erbjuds bland annat programmering och odling.

Lund kan bli Sveriges miljöbästa kommun 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:05 CEST

I dag avslöjades vilka tio kommuner som kan bli Sveriges Miljöbästa kommun 2018. Lunds kommun är stolt finalist, tillsammans med sina skånska kollegor Lomma och Helsingborg. Bakom utmärkelsen står tidningen Aktuell Hållbarhet som för tionde året i rad granskar och rankar kommunernas miljöarbete.

​Lundapremiär för Goodnight Sun

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:00 CEST

Genom Sommarlund får nu även Lund den äran att säga godnatt till solen tillsammans med gitarristen Peter Tegnér med gäster. Först ut är tre spelningar i Botaniska trädgården 18-20 juni. Därefter två tillfällen vid vattenmöllan i Genarp 25-26 juni.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressfrågor Lunds kommun
 • press@lund.se
 • 046-359 49 00

 • Presskontakt
 • Vik. Press- och medieansvarig
 • annika.henning@lund.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 121 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar