Media no image

Folkbiblioteken i Lund HBTQ-certifieras

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 12:28 CEST

Certifieringsprocessen inleddes hösten 2016 och Folkbiblioteken i Lund är kommunens andra verksamhet att certifieras, efter Högevall som var först. Åtta andra kommuner har i nuläget certifierade bibliotek och i Skåne är Malmö Stadsbibliotek certifierat. Certifikatet är giltigt i 3 år efter att det utfärdats och efter de åren kan biblioteket genomgå en omcertifiering.

Utöver utbildningen har en arbetsgrupp tagit fram en handlingsplan för det framtida arbetet med hbtq-frågor.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.

Den 19 maj kl. 13 avtäcks diplomet för godkänd HBTQ-certifiering på Stadsbiblioteket, lagom till LundaPride. Då hälsas allmänheten välkommen att fira med oss, med kaffe och tårta i regnbågens alla färger. Alla tillsvidareanställda inom Folkbiblioteken i Lund, nästan 100 anställda på elva biblioteksenheter, har utbildats av RFSL i HBTQ-frågor för att förbättra arbetsmiljö och bemötande.

Läs vidare »
Zcazhwyyoejnrhr2ja9h

Lund är bästa kommun att vara ung i

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 16:16 CEST

Är du ung och bor i Lund? Grattis, då bor du i landets bästa kommun. I dag presenterade tidningen Fokus sin årliga ranking om bästa boendekommun, och även i år blev Lund en av de bästa boendekommunerna. Totalt kom Lund på sjätte plats av landets alla 290 kommuner och blev bästa kommun söder om Göteborg. I kategorin bästa kommun ”att vara ung i” rankades Lund på plats nummer ett.

Media no image

Lund årets cykelkommun 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 15:08 CEST

Lund toppar rekordstor Kommunvelometer och har fått kommunens högsta poäng hittills!

I år deltar kommunen för sjunde året i rad och har samtliga år varit en av toppkommunerna.

Senast förra året blev Lund utsedd till årets cykelkommun. Lunds höga placeringar genom åren är ett tydligt bevis på ett systematiskt och långsiktigt arbete. Emma Berginger, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden:

- Det är fantastiskt roligt att få detta bevis på att vi jobbar på rätt sätt i Lund. Vårt mångåriga strategiska arbete inom LundMaTs ger resultat. Det är viktigt att vi ständigt utvecklar vårt arbete med cykling och att vi ser hur vi kan underlätta för fler att välja detta hållbara och hälsofrämjande transportslag. Det finns många kommuner som börjar arbeta mer aktivt och det ställer krav på oss om vi vill ligga i topp även fortsättningsvis.

Vi arbetar på bred front och priset visar att vi fortsätter att utvecklas säger Per Eneroth, gatuchef på tekniska förvaltningen. I Lund är det helt naturligt att prioritera cykeln högt i vår planering vilket gör att vi blir handlingskraftiga. Priset stärker oss i vårt fortsatta arbete.

Kontakt

Emma Berginger, kommunalråd (mp), tel. 072-194 05 44

Per Eneroth, gatuchef, tel. 046- 35 52 25

Cykelfrämjandet, tel.076-778 78 35

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.

Lund årets cykelkommun 2017.

Läs vidare »
Uakyxksniokglgasole1

Nu avslöjas vem som får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 11:39 CEST

Miljövänlig färg, reparation av elektronik, gröna placeringar och eldrivna arbetsmaskiner. Det är vad som belönas när Lunds miljöpris och miljöbragd 2017 delas ut på hållbarhetsfestivalen den 20 maj.

Aqoeziolmmouzlzcylcv

Ny utställning på Lunds konsthall: Dit vindarna bär

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:00 CEST

Med anledning av Lunds universitets 350-årsjubileum ägnar Lunds konsthall en omfattande grupputställning åt konstnärer som undervisat vid Konsthögskolan i Malmö. Konsthögskolan, som är en del av Lunds universitet, grundades 1995 och tog då över verksamhet som tidigare bedrivits vid Forums målar- och grafikskolor i Malmö.

Crdlf3vkc7iqer84nejj

​Lundaförslaget öppet för förslag

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 09:27 CEST

Den nya e-tjänsten Lundaförslaget är igång. Nu kan medborgare smidigt lämna förbättringsförslag på den verksamhet som kommunen har ansvar för.

Media no image

​Ny vision för Lund

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 17:48 CEST

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så låter huvudbudskapet i Lunds nya vision. Det beslutade kommunfullmäktige under torsdagskvällen.

Den nya visionen för Lund har tagits fram i dialog med Lundabor, politiker, tjänstemän, elever, studenter och representanter från näringslivet. Medarbetare och Lundabor har även kunnat bidra med synpunkter till den nya visionen genom en webbenkät.

- Det är en stor styrka att vi gemensamt över partigränserna är överens om en ny vision med höga ambitioner. Att vi med kunskap, innovation och öppenhet skapar framtiden ställer höga krav både på platsen Lund och oss som organisation, säger Anders Almgren(S), kommunstyrelsens ordförande.

Visionen vill tydligt lyfta fram att Lund är ett ledande och levande kunskapscentrum. Den kommer att vara utgångspunkten för hur kommunen styrs och är en språngbräda och ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga, strategiska utvecklingen för Lund. Till hösten börjar ett spännande arbete med att omsätta visionen i praktiken.

- Jag är stolt över det arbete som vi har gjort med att ta fram en vision som är gemensam plattform för vårt fortsatta arbete Vi har gett tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta fram en plan för införande och det är jätteviktigt att alla ledare i kommunen är med och känner ett ansvar för implementera visionen, säger Christer Wallin(M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Internt kommer Lunds kommun även att förstärka visionen med tre övergripande förhållningssätt, som ska hjälpa kommunens medarbetare att använda visionen i det dagliga arbetet.

- De nya förhållningssätten ”lyssna, lära, leda” blir bra verktyg för att utveckla kommunens verksamhet och stärka servicen till medborgarna, säger Anders Almgren(S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya visionen ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen. Den ska stimulera till ett utökat gränsöverskridande samarbete med andra organisationer och företag, för att tillsammans skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Läs mer:
https://www.lund.se/vision

Kontakt:
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, anders.almgren@lund.se, 070- 847 88 17
Christer Wallin (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, christer.wallin@lund.se, 070- 943 27 27

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så låter huvudbudskapet i Lunds nya vision. Det beslutade kommunfullmäktige under torsdagskvällen.

Läs vidare »
Media no image

Omvandlingen av Öresundsvägen ett steg närmare

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 13:53 CEST

Nu ska det bli möjligt att bygga bostäder på två tomter vid Öresundsvägen. Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade under onsdagen att en ny detaljplan ska tas fram. Det är JM och HSB som vill bygga.

Öresundsvägens företagsområde i västra Lund ska successivt omvandlas till att bli en tät stadsdel med både bostäder, service och arbetsplatser. Ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området är inne i slutskedet och parallellt med det börjar nu den praktiska förändringen ta fart i det som är den första etappen.

- Nu är det dags att börja förverkliga visionen för området runt Öresundsvägen. Det blir täta och attraktiva nya bostadskvarter med högklassig kollektivtrafik runt knuten. Mycket glädjande att vi är på väg att få många nya bostäder centralt i Lund, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

JM och HSB har gjort en gemensam planansökan som ska göra det möjligt att bygga bostäder på ett område som ligger söder om Öresundsvägen, mellan Bondevägen och Måsvägen. Där finns idag ett större lager och industribyggnader på den ena tomten, den andra är i stort sett obebyggd.

- Det är med stor glädje och stolthet som vi nu kan konstatera att HSB Skåne, för tredje gången på kort tid, är med och utvecklar ett nytt stort bostadsområde i Lund. Vi tar självklart med oss våra erfarenheter från Sockerbruksområdet och Arenaparksområdet in i detta projekt och fortsätter att arbeta framåt för ett hållbart byggande, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

- Vi på JM är mycket positiva till att äntligen komma igång med detaljplanearbetet för våra fastigheter. Området har stor potential och kommer att erbjuda fantastiska boendekvalitéer med sitt centrala läge, nära både Lund C och Nova-området. Här kommer vi att kunna bidra till hållbar stadsutveckling och erbjuda attraktiva bostäder med direkt tillgång till god kollektivtrafik och Lunds centrum, säger Mattias Westheim, avdelningschef på JM.

Nu kommer stadsbyggnadskontoret inleda detaljplanearbetet genom att först ta fram en så kallad dispositionsplan som ska säkerställa en välfungerande helhet för området. Exempel på frågor som behöver lösas är placering av skolor och parker och struktur för gator och gång- och cykelvägar. Förlaget till detaljplan kommer preliminärt att vara klart 2019.

Kontakt

Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69.
Ann Irebo, vd på HSB Skåne, 0730-78 84 60. 
Mattias Westheim, avdelningschef Projektutveckling Bostad, JM AB, 0734-32 50 68

Nu ska det bli möjligt att bygga bostäder på två tomter vid Öresundsvägen. Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade under onsdagen att en ny detaljplan ska tas fram. Det är JM och HSB som vill bygga.

Läs vidare »
O8wsdffdw6rc3mnmvfpm

​Välkommen till pressträff för årets Sommarlundprogram

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 11:47 CEST

Sommarlund går in på sjunde säsongen och växlar upp tack vare Kulturskolan Lund som arrangerar workshops i samband med det ordinarie scenprogrammet för barn och familj. Hör programmakarna berätta om årets maffiga utbud! Dessutom ett smakprov från programmet. När? 29 maj kl. 10-11 Var? Stadsparken Lund, gröningen vid vita scenen

Media no image

Seminarium om Nyvångskolans Erasmus-projekt

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 07:00 CEST

Projektet har haft som mål att arbeta med kultur och kulturskillnader i det stora perspektivet (big C) och i det lilla perspektivet (little c), det vill säga det som är det välbekanta kulturarvet samt vad som är den kultur vi omedvetet bär med oss. Utifrån dessa utgångspunkter har vi arbetat för att göra eleverna medvetna om detta samt hur man kan undvika att bli en "cultural fool". Berättar Heléne Henning, projektkoordinator.

Under seminariet kommer lärare från de fyra deltagande länderna, samt elever från Nyvångskolan i Dalby att presentera projektet, dess innehåll, mål och slutprodukter. Projektet My way, your way, our shared cultural identities är ett europeiskt samarbetsprojekt inom Erasmus+, strategiska partnerskap skola-skola. I detta projekt har Nyvångskolan samarbetat med skolor i Bulgarien, Italien och Spanien. Elever har besökt de olika länderna i utbytesresor och lärare har deltagit i job-shadowing i Italien och Spanien.

"Vi kommer att beskriva projektets olika moment, olika metoder vi har arbetat med samt våra slutprodukter; vår blogg med ett "resource pack" av texter och filmer samt vår webbapplikation CultureAll. Allt detta är tänkt att kunna vara till hjälp för den som ska studera utomlands, delta i ett studentutbyte eller förbereda någon för ett utbyte". Säger Heléne Henning.

Välkommen!!

Tid och plats Tisdag 23 maj kl. 13:00-15:30 i sal Tågvirket i Barn- och skolförvaltning Lunds stads lokaler på Stora Södergatan 47 i Lund.

Anmälan och mer information Anmäl deltagande och antal till: helene.henning@lund.se

Kontaktperson

Heléne Henning helene.henning@utb.lund.se, 0703-75 73 01.

Mer information:

www.mywayyourway.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.

Välkommen till seminarium om Erasmus- projektet "My way, your way, our shared cultural identities".

Läs vidare »

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressfrågor Lunds kommun
 • press@typrlujmnd.scqe
 • 046-359 49 00

 • Presskontakt
 • Press- och medieansvarig
 • louise.sandell@lund.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-87 82 16

 • Presskontakt
 • Vik. Press- och medieansvarig
 • yqanwqniqziionycrgka.hlpdwenningev@lund.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 119 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar