Media no image

Lund har genomlyst missbruksarbetet

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:26 CET

Missbruksvården i Lund behöver utvecklas. Det visar en utredning som gjorts av socialförvaltningen. I framtiden ska kommunen erbjuda mycket mer öppenvård i samarbete med Region Skåne och flera andra kommuner. Idag är det både en hel del som fattas men också en skev tonvikt på den vård som erbjuds.

- Till exempel är vi duktiga på att behandla cannabisberoende i Lund, bland de bästa i Sverige, men det överlägset vanligaste problemet vi har att göra med är alkoholberoende, säger utredaren Peter Hagberg.

Det är en hel process av nya arbetssätt och behandlingar som måste till för att ge bättre stöd och vård. Det handlar om före, under och efter, det handlar om familjen och det handlar om vem som gör vad – i hela vårdkedjan. Kommunen vill samla alla resurser i ett nytt beroendecentrum och har fått både regionen och sex andra kommuner i mellersta Skåne med sig.

På en workshop med lundabor i behov av stöd för sitt missbruk lyfts tre tydliga behov:

 1. När någon ber om hjälp måste det gå fort. Max en månad innan insats.
 2. Det måste finnas en mycket högra beredskap under behandlingen – att fånga den som faller igenom.
 3. Efter avslutad behandling behövs ett mycket tydligare stöd och någonstans att komma hem till.

Och Lund har valt fyra utvecklingsområden att börja med:

 • Ett större utbud av öppenvård
 • Integrering av alla aktörer – kommun, vårdcentral, drogmottagningar, psykiatri …
 • Familjeorientering
 • Särskild planering inför hemkomst

- Utredningen och våra förslag på åtgärder får mycket positiva gensvar. Resultatet visar inte bara brister utan även att det finns många styrkor i arbetet med missbruksvården i Lund och ett enormt engagemang, säger Peter Hagberg.

Utredningen har sin bakgrund i flera faktorer; kostnader för köpt öppen och sluten vård har ökat de senaste åren, socialnämnden har satt missbruksvård som ett prioriterat område och socialstyrelsen har kommit med nya nationella riktlinjer. Arbetet med översynen har bestått av intervjuer, statistik, interna dokument, egna mål, strategier, öppna jämförelser, diskussioner med brukare och har avslutats med en ”hearing” där medarbetare fått möjlighet att återkoppla genomlysningens resultat.

Peter Hagberg är socionom och har senast jobbat som utvecklingsledare för missbruks- och beroendefrågor på Kommunförbundet Skåne.

Kontakt för mer information:

Peter Hagberg, utredare

Mobil: 0721-99 86 79

E-post: peter.hagberg@lund.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Läs vidare »
Icijeyb4f7pskj0iauhf
Zqulehcsgwahs7czjyn1

Nu är vi över 119 000 Lundabor

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 16:00 CET

Allt fler väljer Lunds kommun. I dag presenterades befolkningssiffrorna för 2016 från SCB. Samtidigt fortsätter ökningen stadigt under 2017. Statistiska Centralbyrån, SCB, samlar varje år statistik över landets befolkning. När siffrorna presenterades i dag stod det klart att Sverige står inför den största folkökningen sedan 1861. Totalt var Sveriges befolkning år 2016 uppe i 9 995 153 .

Wsvhd0phz3kypshsmptg

​Vinst för Polhemskolan i fysiktävling

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 18:10 CET

Eleverna Axel Lokrantz, Arvid Steen och Johanna Lidholm, vann idag Wallenbergs fysikpris och går nu till finalen i den europeiska och internationella fysikolympiaden. Alla tre läser spetsutbildningen i fysik på Polhemskolan.

Mjv5dhtayodzts3wojt2

​Inriktningen satt för sydvästra Lund

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 20:07 CET

Sydvästra Lund ska utvecklas till en del av staden där rekreation och grönska samspelar med näringsliv och en mer urban miljö. Det var ett av de viktiga ställningstagandena när byggnadsnämnden under torsdagen fattade beslut om stadsdelens framtida inriktning.

Media no image

Bättre utemiljö för Lunds förskolebarn

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 19:52 CET

Nya riktlinjer ska göra det enklare att se till att Lunds förskolegårdar blir tillräckligt stora och med ett bra innehåll. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget vidare på remiss.

Vi bygger allt tätare i Lund, samtidigt som fler familjer än tidigare vill bo centralt. Detta ger nya utmaningar när nya förskolor ska byggas.

I ett förslag till riktlinjer för hur nya förskolegårdar ska utformas slås det fast att ytan är värdefull. Ett mått som ofta används är 40 kvadratmeter per barn. Men det krävs mer för att skapa en bra utemiljö.

Därför kompletterar Lund riktlinjerna med ytterligare sätt att värdera förskolegårdarna. Att det finns möjlighet till äventyr såväl som trygghet på gården är något som är som positivt. Andra viktiga kvaliteter är att det finns både sol och skugga, kullar och ett samspel mellan ute och inne. Detta och flera andra faktorer ska värderas i en modell som mäter lekvärdet på gården.

Lekvärdesfaktorn, ett begrepp lånat från Malmö stad, gör att man i väldigt tätbebyggda lägen kan få klara sig med en mindre lekyta, men bara om utemiljön har tillräckligt höga kvaliteter i övrigt. Ibland kan det bli nödvändigt att pruta på ytan om det ska gå att hitta plats för en ny förskola.

– Att vi bygger Lund tätare är bra. Det måste vi för att klara det höga bostadstrycket och för att spara miljön. Men vi behöver också bygga med kvalitet som håller över tid, säger Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande.

– I en tät stad är det extra viktigt att vi skapar goda miljöer för barnen. Och det som är bra för barn är ofta bra för väldigt många andra, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lund.

Dokumentet ”Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer” har tagits fram tillsammans av flera olika förvaltningar och förtroendevalda inom Lunds kommun. Byggnadsnämnden och servicenämnden har nu beslutat att skicka ut dokumentet till berörda remissinstanser. Slutligen är det kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjerna.

Kontakt:
Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, 072-987 80 65

Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, maria.borissonlindvall@lund.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Nya riktlinjer ska göra det enklare att se till att Lunds förskolegårdar blir tillräckligt stora och med ett bra innehåll. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget vidare på remiss.

Läs vidare »
Yjaczcn7yfvupow0hkrt

Sportlov i Lund – här listar vi aktiviteterna

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:59 CET

Gympa, film, experiment, teater, skidåkning och pyssel – Lunds föreningar, bibliotek och kulturaktörer erbjuder massor av aktiviteter under sportlovet i vecka åtta.

Media no image

Ny färdtjänstentreprenör i Lunds kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:21 CET

Tekniska nämnden tog den 15 februari beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 oktober 2017 till DRT Solutions AB.  Avtalet gäller i fyra år med option på ytterligare två år.

Fyra företag lämnade anbud på färdtjänstentreprenaden som omfattar både transport och beställningscentral. Upphandlingen har gjorts i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling. Kraven har kompletterats med en utvärderingsmetod som gör det möjligt att väga in olika kvalitetskriterier i bedömningen. Ett av fyra anbudsföretag uppfyllde samtliga krav. Det vinnande företaget hade även den högsta anbudssumman.

Utvärderingsmetoden innebär i korthet att anbudsgivaren förutom att bekräfta att man uppfyller kraven som ställts även ska beskriva hur dessa ska uppfyllas. En viktig faktor i bedömningen var till exempel hur företaget säkrar tillgången på bilar för uppdraget. Bland kraven ingick även att beskriva beställningscentralens arbete och hur man arbetar med rekrytering och utbildning av personal.

DRT Solutions AB är ett nystartat helägt dotterbolag till Samres Holding AB med syfte att utveckla och driva uppdrag med anropsstyrd trafik. Företaget tar ett samlat ansvar för beställningsmottagning och transporter. För transporterna används inte taxibolag utan i huvudsak fordon som anskaffats enbart för detta uppdrag. På samma sätt kommer personal att anställas enbart för detta uppdrag.

Emma Berginger (MP), tekniska nämndens ordförande:

- Vi är glada att kunna utse en entreprenör som vi tror har förmågan att utföra färdtjänsten i enlighet med den kvalitet som vi från Lunds kommun kräver. Resenärerna förtjänar en fungerande färdtjänst.

För mer information

Emma Berginger (MP), tekniska nämndens ordförande, tfn 046- 359 73 74

Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef, tekniska förvaltningen, tfn 046- 359 52 55

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Tekniska nämnden tog den 15 februari 2017 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 oktober 2017 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år med option på ytterligare två år.

Läs vidare »
Media no image

Lärare på Nyvångskolan i Dalby utforskar kulturskillnader på Sicilien

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 07:17 CET

När resten av skolan tar sportlov åker tre lärare från Nyvångskolan i Dalby till Catania på Sicilien för att utbyta idéer och erfarenheter gällande sin yrkesroll.

Nyvångskolan i Dalby har sedan september 2015 deltagit i ett Erasmus+-projekt, My way, your way, our shared cultural identities tillsammans med en skola i vardera Bulgarien, Italien och Spanien. Projektet går ut på att undersöka kultur och kulturskillnader, både i det stora som exempelvis dans, musik, litteratur och musik, och i det lilla - kroppsspråk och vanor.

­”Projektet har gjort att både elever och lärare fått chansen att reflektera kring vad som är den egna dolda kulturen och vad som är den kultur som vi tycker definierar oss utåt mot andra nationaliteter”, berättar Heléne Henning, lärare på Nyvångskolan och projektsamordnare för Erasmusutbytet.

För att inte bara läsa om detta utan också uppleva det, har både elever och lärare deltagit i utbytesresor till de olika länderna. Under vecka 8 är det dags för de tre lärare på Nyvångskolan att delta i en så kallad ”job-shadowing” på en skola i Catania på Sicilien. De kommer att följa lärares och klassers skolvardag på den italienska skolan under en vecka.

”Genom att se nytt är det lättare att tänka nytt och spegla det man själv gör och tar för givet i sin yrkesroll”, säger Heléne Henning.

Under augusti 2016 hade Nyvångskolan besöka av fem spanska och tre italienska lärare som genomförde samma slags job-shadowing. I augusti 2017 tar Nyvångskolan emot ytterligare tre spanska lärare.

Kontaktperson

Heléne Henning
helene.henning@utb.lund.se, 0703-75 73 01.

Mer information:

www.mywayyourway.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

När resten av skolan tar sportlov åker tre lärare från Nyvångskolan i Dalby till Catania på Sicilien för att utbyta idéer och erfarenheter gällande sin yrkesroll.

Läs vidare »
Fmttqblox4uuuvumy2dq

Nu är bygget av spårvägen i Lund invigt!

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 15:11 CET

​Nu är bygget av spårvägen i Lund invigt. Under en högtidlig ceremoni rullades gräsmattor ut för att symbolisera första spadtaget i projektet och ett nytt kapitel i Lunds historia.

Oclumgkd5akopuync7vb

​​Lund leder kulturligan i landet

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 13:49 CET

Lund hamnar på en delad förstaplats med Stockholm, när enkätundersökningen "Kulturvanor i svenska städer" presenteras. Undersökningen gäller medborgarnas kulturvanor. Urvalet för undersökningen är de 34 största kommunerna i Sverige enligt SKLs indelning.

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressfrågor Lunds kommun
 • nyxmmeprskess@lund.se
 • 046-359 49 00

 • Presskontakt
 • Press- och medieansvarig
 • louiusse.sritojcandeywll@lewuncod.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-87 82 16

 • Presskontakt
 • Vik. Press- och medieansvarig
 • annikabe.henprvghgynning@lunkjd.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

Om Lunds kommun

Lund – idéernas stad

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Lunds universitet och forskningsbyn och innovationscentret Ideon befäster tillsammans med de stora, multinationella företagen Lund som en internationell knutpunkt i norra Europa.

Lunds skolor är bland de bästa i Sverige. Planerings- och förberedelsearbete pågår inför byggandet av den europeiska materialforskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, i Lund.

Lunds kommun är den största arbetsgivaren med cirka 9 000 medarbetare.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund