Skip to main content

Fältgruppen i Lund startar ungdomschatt och inviger med öppet hus den 17 februari

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2015 08:43 CET

Fältgruppen i Lunds kommun öppnar en ungdomschatt där unga i Lunds kommun kan höra av sig angående stora och små frågor. Chatten är till för unga mellan 12-16 år och invigs med öppet hus den 17 februari. Fältgruppen i Lunds kommun är den första fältgrupp som utökar sitt dagliga fältarbete med uppsökande arbete på nätet i just ett anonymt chattforum.

Varför en chatt?

Fältgruppen i Lund har uppmärksammat att många ungdomar i högstadieålder är stressade och oroliga över sin framtid. De har höga krav på sig själva och upplever att de har för lite tid med vuxna som kan lyssna och stötta. Samtidigt tillbringar ungdomar allt mer tid på nätet.

Fältgruppen ser ett behov av att ungdomarna får ett forum där de kan komma i kontakt med vuxna som lyssnar på dem under kravlösa former. Fältgruppen vill genom chatten finnas tillgängliga för alla ungdomar på ett enkelt sätt. I chatten kan ungdomarna välja att vara anonyma.

-Vi upplever att ungdomar vi möter lätt får förtroende för oss och att vi ger dem utrymme att vara sig själva, säger Mari Ekberg som är fältarbetare i fältgruppen.

-De vi pratar med är väldigt intresserade av chatten, det märks inte minst när en känd lundaprofil som Behrang Miri ställer upp som vår chattambassadör! säger Tor Ohlsson som är processchef för fältgruppe

Med chatten vill fältgruppen

  • komma i kontakt med fler ungdomar genom ett snabbt och smidigt verktyg.
  • stärka sitt förebyggande och främjande arbete genom att tidigt komma i kontakt med de ungdomar som behöver vägledning och stöttning i tonårsfrågor.
  • vara länken vidare mellan den unga, som är i behov av mer samtalsstöd, och andra samhällsinstanser.

Internetvanor bland unga –att vara där unga finns

Internet idag utgör en stor del av ungdomarnas vardag. Många barn börjar använda internet redan vid sex till sju års ålder. Vid trettonårsåldern skickar mer eller mindre alla sms och av dessa är det 71 procent som gör det varje dag. Chattandet och användningen av instant messaging som exempel msn, ökar med de första skolåren.

Upp till 94 procent av de äldre tonåringarna (14-15 år) har en smartmobil, 93 procent använder dagligen internet, 90 procent skickar dagligen sms, 93 procent besöker sociala nätverk och 80procent av målgruppen ägnar tid åt dettadagligen.

Upp till 82 procent av de äldre ungdomarna (16–19 år) anser att internet är mycket viktigt för deras privata liv medan hela 91 procent anser detsamma om internets roll för deras studier.

Källa: Svenskarna och internet 2013. En årlig studie av svenska folkets internetvanor, http://www.soi2013.se/

Kontaktpersoner

  • Lina Trygg, verksamhetsledare, 046-359 95 27
  • Mari Ekberg, fältarbetare, 046-359 91 72
  • Tor Ohlsson, processchef, 046-359 91 68

Bifogade filer

PDF-dokument