Skip to main content

35 projekt får dela på 5,9 miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 11:21 CET

Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Lunds stiftsfullmäktige har beslutat fördela kyrkobyggnadsbidrag på 5,9 miljoner kronor till både stora och små projekt i Skåne och Blekinge.

Kyrkobyggnadsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag avsett bland annat för förändringsarbeten i kyrkorummet, men det kan också användas till reparationer och underhåll av kyrkor. Även kunskapshöjande projekt tilldelas bidrag, samt projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet.

– I år ges bland annat en miljon kronor till en textilkonserveringsateljé som Lunds stift tillsammans med Lunds domkyrkoförsamling och Domkyrkorådet planerar att starta i närheten av domkyrkan. Ateljén fyller en stor kompetenslucka i stiftet. Många fantastiska och vackra textilier måste konserveras framöver och det känns tryggt att dessa arbeten görs på nära håll, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds stift.

Bland övriga projekt kan nämnas att Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, Stora Hammars kyrka i Höllviken och Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor var för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.

En komplett förteckning över de kyrkor som beviljats kyrkobyggnadsbidrag för 2016 finns på Lunds stifts webbplats: https://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande

Kyrkobyggnadsbidrag ska inte förväxlas med kyrkoantikvarisk ersättning som är statliga pengar, en ersättning för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och bevaras.

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 06
E-post: heikki.ranta@svenskakyrkan.se


Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan http://www.mynewsdesk.com/follow/75903

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera