Skip to main content

Dom påverkar inte elnätspriser för Mälarenergis kunder.

Nyhet   •   Dec 16, 2013 09:47 CET

Tillsammans med flera andra elnätsbolag, fick Mälarenergi Elnät rätt mot Energimarknadsinspektionen när Förvaltningsrätten i Linköping kom med sin dom angående intäktsreglering för elnätet. Nu kan hela branschen planera för långsiktiga lösningar upp till så lång sikt som 40 år framåt.

För Mälarenergis elnätskunder betyder det här att vi kan fortsätta vårt arbete med att långsiktigt ha ett effektivt och robust nät för våra kunder. Ett fungerande elnät är grunden för rimliga nätavgifter och leveranssäker elförsörjning, säger Jonas Persson, nätmarknadschef Mälarenergi Elnät.

Intäktsregleringen sätter ett högsta tak för de nätavgifter elnätsbolagen tar ut av sina kunder.  Som
Mälarenergi bedömer det idag kommer inte domstolens beslut innebära att vi tar ut en högre avgift av våra kunder, utöver de redan planerade prisjusteringarna. Mälarenergi Elnät AB har ett ägardirektiv att hålla låga priser i förhållande till konkurrenterna och våra nätpriser blir därför tillsvidare oförändrade utöver den sedan tidigare planerade prishöjningen vid årsskiftet.

- Vi överklagade Energimarknadsinspektionens agerande då vi tycker att de gjorde en felaktig tolkning av sina egna regler. Domen visar att även Förvaltningsrätten gör denna bedömning, vilket vi välkomnar. Om domstolen gått emot vårt överklagande hade det kunna äventyra de investeringsplaner vi har de närmaste åren,. Det hade på sikt riskerat det underhåll som vi anser behövs för ett långsiktigt stabilt och säkert nät, säger Jonas Person.

Även branschorganisationen Svensk Energi är nöjd med beskedet från Förvaltningsrätten.
”Dagens besked förefaller väldigt positivt, inte minst därför att det innebär att det möjliggör fortsatta investeringar i leveranssäkerhet”, skriver Kjell Jansson,  vd vid Svensk Energi.

Mälarenergi har investerar runt 100 MSEK/år i sitt elnät de senaste åren. Mälarenergis elnät sträcker sig över Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör med mellanliggande landsbygd. Mälarenergi Elnät AB ägs av Mälarenergi AB och kommunerna Köping, Hallstahammar och Arboga.

Bakgrund till beslutet
Cirka 80 elnätsföretag överklagade övergångsbestämmelser i den nya intäktsreglering som Energimarknadsinspektionen beslutade om i november 2011. Elnätsföretagen påvisade för Förvaltningsrätten att nätavgifterna måste kunna täcka de investeringar i näten som görs idag för att möta framtidens omställningar och krav. Den 11 december kom domen från Förvaltningsrätten.

För mer information
Lisa Kilestad
Presskontakt Mälarenergi AB
021-39 50 05, lisa.kilestad@malarenergi.se

Jonas Persson
Nätmarknadschef, Mälarenergi Elnät AB
021-39 53 40, jonas.persson@malarenergi.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera