Skip to main content

Avgiften för VA i Västerås ökar med 2 %

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 15:42 CEST

Vid styrelsemötet den 27 oktober togs beslut om att från och med årskiftet höja VA-avgiften med 2 % i Västerås. VA verksamheten står inför stora investeringar för att leva upp till ökade reningskrav. Höjningen innebär en kostnadsökning om cirka 5 kronor per månad för en lägenhet och cirka 10 kronor per månad för en villa.

Mälarenergi ansvarar för vattenförsörjningen inom Västerås stad. Företagets uppdrag är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Dagligen produceras omkring 40 miljoner liter vatten vid Hässlö Vattenverk och omkring 160 mil vattenledningsnät hantera såväl dricksvatten som avloppsvatten i Västerås.

För att säkerställa leverans och kvalitet krävs ökat underhåll av ledningsnätet samt betydande nyinvesteringar för att bland annat leva upp till ökade reningskrav. Därför behöver den så kallade brukningsavgiften höjas med 2 % från och med årsskiftet. En höjning på 2 % innebär en kostnadsökning om cirka 5 kronor per månad för en lägenhet och cirka 10 kronor per månad för en villa.

- Västeråsarna har låg VA avgift jämfört med övriga delar av landet. Vi räknar med att även efter årets höjning ligga mycket bra till om vi jämför oss med medelpriset i övriga Sverige säger Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi AB. Vid förra årets Nils Holgersson undersökning kunde vi konstatera att medelpriset för VA i landet ligger omkring 140 % högre än i Västerås.

Styrelsemötet beslutade även att anta 2011 års investerings- och resultatbudget för Mälarenergikoncernen. Mälarenergi budgeterar för ett resultat efter finansnetto på omkring 134 mnkr. Koncernens totala investeringsbudget beräknas uppgå till 1 034 mnkr, varav affärsområde Värme med investeringar på 689 mnkr står för drygt hälften av koncernens investeringar.

För mer information:

Mälarenergi AB
VD Kenneth Jönsson
073-940 50 10
kenneth.jonsson@malarenergi.se

Mälarenergi AB
Styrelseordförande Christer Malm
070-375 08 24
christer.malm@gaialeadership.se

På Mälarenergi är vi 570 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera