Skip to main content

EcoPar bidrar till att Mälarenergi når miljömålen för sina fordon

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2012 11:30 CEST

Torsdagen den 20 september invigde Mälarenergi två nya tankstationer för det syntetiska drivmedlet EcoPar i Västerås och Köping. Bränslet ersätter vanlig diesel i de fordon som inte drivs av biogas i Mälarenergis befintliga fordonsflotta. Genom att gå över till EcoPar beräknas koncernen redan under 2013 uppfylla sina miljökrav för fordonsflottan. Målet är att nå ett genomsnittligt utsläpp av koldioxid på 120 g per kilometer.

Genom strategiskt beslut 2007 påbörjade Mälarenergi en medveten satsning på att minimera utsläppen av koldioxid från koncernens fordon. Idag består Mälarenergis fordonsflotta av 55 biogasbilar. Koncernen arbetar aktivt för att öka antalet fordon med alternativa fordonsbränslen och då främst biogasdrivna fordon. Ett av Mälarenergi koncernens miljömål är att fordonsflottan ska släppa ut i genomsnitt 120 gram koldioxid per kilometer. Tack vare ökade antal biobränslefordon och satsningen på EcoPar för befintliga dieseldrivna fordon beräknas målet uppnås redan under 2013.

- Vi ser flera vinster med att i större utsträckning gå över till EcoPar jämfört med vanlig diesel säger Katarina Hogfeldt-Forsberg miljöchef vid Mälarenergi. Framför allt är det ett effektivt steg på vägen i vårt arbete med att minimera koldioxidutsläppen från vår fordonsflotta. Bränslet bidrar dessutom till en förbättrad arbetsmiljö för våra anställa då det innehåller färre skadliga ämnen som frigörs vid såväl tankning som via avgasutsläppen.

Fler av Mälarenergis el-reservkraftverk kommer att kunna använda EcoPar som bränsle. Bränslet har en fördubblad hållbarhet jämfört med vanlig diesel. Detta innebär både en miljömässig som ekonomisk vinst för Mälarenergi då företaget inte lika ofta som tidigare behöver byta ut bränslet i de reservkraftaggregat som står utplacerade vid företagets anläggningar. På försök kommer även delar av reservkraften vid Mälarenergis 41 vattenkraftstationer att använda bränslet. Eftersom bränslet inte är giftigt för vattenlevande organismer minskar risken för påverkan av vattendragen vid ett eventuellt utsläpp orsakat av haveri.

- Att konvertera hela Mälarenergi fordonsflotta till biogas tar tid, dessutom går inte att få alla arbetsfordon med biogasdrift säger Mats Håkansson, Vd Mälarenergi Elnät. Vi har även ett antal fordon som fortfarande har flera år kvar i drift innan det är aktuellt att byta ut dem. Här fyller EcoPar en bra funktion, men bränslet ersätter inte på några sätt vår satsning på biogas. Däremot ger det oss en rimlig chans att minska koldioxidutsläppen i snabbare takt än om vi enbart hade inväntat den ordinarie förnyelsen av vår fordonsflotta avlutar Mats Håkansson.

Mälarenergi väljer att placera ut varsin EcoPar tankstation vid anläggningarna i Västerås respektive Köping. Tankställena, som båda invigdes den 20 september, är avsedda att användas av Mälarenergis egna fordon.

För mer information:

Mälarenergi Elnät AB
Mats Håkansson, Vd
0221 – 295 47

Mälarenergi AB
Katarina Hogfeldt-Forsberg, Miljöchef
021-39 53 06

På Mälarenergi är vi 580 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera