Skip to main content

Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:30 CEST

Sveriges elföretag har stort behov av elkraftstekniker och högskoleingenjörer. Idag finns dock brist på sådan kompetens. Antalet ungdomar som söker sig till eltekniska utbildningar är för få, vilket elbranschen vill ändra på. Som ett led i det arbetet lanseras nu Elsajten för att väcka intresse om energifrågor redan i högstadieåldern. 

Ett e-läromedel som väcker intresse och gör det lättare att förstå el

Elsajten är ett nytt digitalt läromedel för högstadiet om el och energi. Sajten är utvecklad utifrån läroplanen och täcker också in områden som saknas i många skolmaterial; elens roll i samhället, samt hur elsystemet håller på att förändras. Därmed ges lärarna verktyg för att bredda och fördjupa undervisningen kring, de för framtiden så viktiga elfrågorna. För att göra det så lättarbetat som möjligt finns tydliga hänvisningar till läroplanen i lärarmaterialet. Bakom satsningen står Svensk Energi och Mälarenergi.

Användningen av datorer i skolan har legat still de senaste åren trots att elevernas tillgång till dem har fördubblats sedan 2008. Skolinspektionens granskning från 2011/2012 visar också att grundskolor sällan använder digitala verktyg i undervisningen i naturorienterade ämnen. I Ungdomsbarometern framgår att tonåringar ser energibranschen som en framtidsbransch - ett intresse som elbranschen vill ta tillvara för att kunna få bra underlag till de tusentals nya rekryteringar som behöver göras framgent.

- Många ungdomar vill arbeta med sådant som spelar roll och gör skillnad, de vill vara med och forma framtiden. I elbranschen får de möjlighet att göra bådadera. Kanske som elkraftstekniker som ser till att folk får elen tillbaka efter en storm, kanske som forskare av nya klimatvänliga energislag. Det är därför Elsajten inte bara talar om de tekniska aspekterna av el - utan också vad vi använder elen till, säger Lena Lundberg, skol- och rekryteringsansvarig på Svensk Energi.

- Hos Mälarenergi hade vi redan tidigare utvecklat en kunskapssajt för skolorna med fokus på vatten och hur det funkar; Vattensajten. Samarbetet med Svensk Energi har nu gjort det möjligt att även ta fram ett neutralt och informativt skolmaterial med fokus på el, där vi ger en bild av alla steg, från produktion, via distribution till användning av el. Vi ger läraren och eleverna möjlighet att öppna upp för diskussion i klassrummet. Om olika energislag och  vilken utveckling de vill ha i samhället, säger Ove Fredriksson, marknadsstrateg på Mälarenergi.

Fakta om Elsajten

Elsajten är en ny och pedagogisk läromedelssajt som ska göra elever medvetna om hur det här med el fungerar. Materialet är kopplat till läroplanen och kan användas utan kostnad. Förutom undervisningsmaterial innehåller sajten en lärarhandledning som gör det lätt för lärare att påbörja undervisningen direkt. Med hjälp av information om energikällor, elproduktion, elnät och elanvändning ska elever bli medvetna om den effekt och kvalitet el har som energibärare och i förlängningen inse hur viktig elen är när det gäller att skapa strategier för ett hållbart klimat.

Materialet är webbaserat och är utvecklat i samarbete mellan Svensk Energi och Mälarenergi. För det pedagogiska upplägget i lärarhandledningen står Anders Karlsson, känd från Liber och Stenhyvel media som har producerat många av de mest använda läromedlen om fysik i Sverige.


http://www.malarenergi.se/elsajten

För mer information kontakta:

Ove Fredriksson, Mälarenergi, telefon 021-39 54 92, ove.fredriksson@malarenergi.se

Malin Thorsén, Svensk Energi, telefon 070-164 44 26, malin.thorsen@svenskenergi.se 


På Mälarenergi är vi 600 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera