Skip to main content

Fastighets AB Congresshuset i Västerås uppnår de europeiska klimatmålen med hjälp av Mälarenergi

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2015 09:00 CEST

Genom Mälarenergis energieffektivisering har Fastighets AB Congresshuset i Västerås minskat sin energianvändning med mer än 25%. De når därmed de europeiska klimatmålen och har därför certifierats som GreenBuilding Partner.

Mälarenergi erbjuder energieffektiviseringstjänster för större kunder genom sitt affärsområde Energitjänster och har tidigare i år utfört en GreenBuilding Partner certifiering åt Fastighets AB Congresshuset i Västerås. Fastigheten består av tre olika sammanbyggda delar. Den äldsta som används av Aros Congress Center är från 1972 och den senaste - Konserthuset är från 2002. Byggnaderna omfattar drygt 24 000 m2 och ägs och förvaltas av Länsförsäkringar Bergslagen.

I oktober 2012 inledde Länsförsäkringar Bergslagen ett samarbete med Mälarenergi för att se över fastighetens energianvändande. En energikartläggning genomfördes där byggnadens totala energianvändning kartlades. Mälarenergi genomförde flertalet åtgärder, som förnyelse och ombyggnation av tekniska installationer för värme, ventilation och kyla, inklusive installation av en samordnad styr- och reglerutrustning. Totalt har effektiviseringen resulterat i att 30% mindre el och 25% mindre värme än tidigare används. Detta är en betydande förändring utan minskad komfort.

- Vi är mycket stolta över att kunna utföra effektiviseringar och nu också GreenBuilding-certifieringar åt våra kunder. GreenBuilding är en kvalitetsstämpel som visar att företagen utnyttjar energi på ett hållbart sätt samtidigt som de därmed belastar miljön mindre, säger Anders Tenggren, affärsområdesansvarig för AO Energitjänster på Mälarenergi.

Den första januari i år var projektet med energieffektivisering klar och ett komfortavtal tecknades mellan Fastighets AB Congresshuset i Västerås och Mälarenergi. Komfortavtalet innebär garantier på energibesparingar av värme och el under åtta år samt finansiering av åtgärderna. GreenBuilding certifieringen av fastigheten är nu också utförd vilket betyder att fastigheten uppfyller de europeiska klimatmålen för energianvändning. Mälarenergi kan stolt gratulera Fastighets AB Congresshuset till klassningen som GreenBuilding Partner.

- GreenBuilding skapar en klart förbättrad driftsekonomi, samtidigt som det bidrar till förbättrad miljö. Initiativet har också gett oss möjlighet att ta tillvara på kompetens från Mälarenergi. Arbetet har blivit lyckosamt då vi haft mycket god respons från våra största hyresgäster Aros Congress Center och Västerås Konserthus. Vi ser många vinster med arbetet, där alla parter vinner, säger Michael Eriksson, Fastighetschef vid Länsförsäkringar Bergslagen.

Om GreenBuilding:
GreenBuilding-certifiering riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder minst 25 % mindre energi än tidigare. Det hela är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Energisparåtgärderna och uppmätta resultat granskas och godkänns av Sweden Green Building Council. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing och i juli 2013 hade 300 lokalbyggnader certifierats. Congresshuset är den fjärde byggnaden i Västerås som certifierats enligt GreenBuilding.

För mer information

Anders Tenggren
Affärsområdesansvarig Energitjänster – Mälarenergi AB
Tel: 021-39 54 69
anders.tenggren@malarenergi.se

Jocke Höök
Pressansvarig – Mälarenergi AB
Tel: 021-39 50 07
jocke.hook@malarenergi,se


Michael Eriksson
Fastighetschef - Länsförsäkringar Bergslagen
Tel: 073-920 01 80
michael.eriksson@lfbergslagen.se

Mälarenergi består av ca 600 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.