Skip to main content

Fjärrvärmen är hetare än någonsin!

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 10:00 CET

I Västerås tätort är 98% av hushållen anslutna till Mälarenergis fjärrvärmenät.

I över 60 år har Mälarenergis fjärrvärmenät brett ut sig i regionen och under 2016 har rekordmånga nya fastigheter valt att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

År efter år ansluts nya kunder till fjärrvärmenätet samtidigt som Mälarenergi lägger ett stort ansvar i att underhålla ledningsnätet och produktionsanläggningarna för fjärrvärme. I övriga Europa har inte fjärrvärmen spelat någon central roll ännu men de senaste två åren har det blivit ett allt större fokus på bättre energiutnyttjande. Då är fjärrvärmen det självklara valet. I Paris har man tagit ett stort miljökliv för att öka fjärrvärmeanvändandet i staden från 6% till 18% år 2030. Även i England finns ett mål sedan ett par år tillbaka, där energiministern beslutat om att öka anslutningsgraden till fjärrvärmen från 2% till 20% år 2030 och vidare till 40% år 2050. London har nu därför kartlagt värmebehovet och möjligheterna för en expansiv utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Mälarenergis mest ambitiösa mål någonsin
I Västerås värmer fjärrvärmen hela 98% av hushållen i tätorten och om tre år är Mälarenergi framme vid ett efterlängtat mål, nämligen en fjärrvärmeproduktion utan kol eller olja som bränsle. 
- Vi är oerhört glada över att staden redan 1954 tog beslutet om fjärrvärmeutbyggnad när vi nu ser hur viktig uppvärmningsformen kommer att bli för samhället i framtiden, säger Magnus Hemmingsson, Vd för Mälarenergi.

Även byggherrar och fastighetsägare fortsätter att värdesätta fjärrvärmen högt där nästan allt nytt som byggs väljer att anslutas till fjärrvärmenätet. Under det här året har fjärrvärmeanslutningarna i Västerås varit rekordmånga och numera utgör syftet inte bara uppvärmning av byggnader och varmvatten. Idag efterfrågas fjärrvärmen även i tvätt- och diskindustrin samt i torkprocesser där exempelvis lackboxar inom bilindustrin har förekommit vid olika tillfällen.

- Genom att använda fjärrvärme får vårt samhälle en trygg och bekväm uppvärmningsform som är tillförlitlig och prisvärd, berättar Magnus. Framförallt används minimala mängder av jordens resurser eftersom energin är återvunnen från samhällets överskott som i annat fall hade gått till spillo, avslutar han.

Mälarenergi kommer att fortsätta erbjuda marknadens mest hållbara uppvärmningsform och säkerställa att den bibehåller sin höga status i regionen. Företaget kommer även att förmedla sina erfarenheter till städer och länder som nu påbörjar den resa som Mälarenergi inledde för 60 år sedan.

För mer information:

Henrik Näsström
Teamledare – marknad och distribution, affärsområde Värme, Mälarenergi
Tel: 021-39 51 02
henrik.nasstrom@malarenergi.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy