Skip to main content

Fjärrvärmepriset upp med 8 % i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 08:40 CEST

Vid dagens extrainsatta styrelsemöte i Mälarenergi AB beslutade en enig styrelse att höja fjärrvärmepriset med 8 % i Västerås från den 1 januari 2011. Trots höjningen räknar Mälarenergi med att fjärrvärmepriset även fortsättningsvis kommer att ligga omkring 30 % lägre än genomsnittspriset i Sverige, enligt den årliga avgiftsundersökningen ”Nils Holgersson”.

Kraftvärmeverket i Västerås står inför den största förnyelsen någonsin samtidigt som anläggningen från och med 2013 inte längre får tillgodoräkna sig elcertifikat för produktionen vid biobränslepannan i Västerås. Ägarnas avkastningskrav, investeringar samt ökade kostnader för reparation, underhåll och bränsle tvingar fram en höjning av fjärrvärmepriset. Omkring hälften av de totala kostnaderna för Mälarenergis affärsområde värme utgörs av bränslekostnader.

För en lägenhet på 70 m2, ger den beslutade prisökningen på 8 % för fjärrvärmen, en månatlig kostnadsökning på i snitt 50 kr. Motsvarande ökning för en villa blir omkring 100 kr per månad.

- Ökade bränslepriser och minskade intäkter från försäljning av elcertifikat påverkar företagets resultat negativt säger Kenneth Jönsson Vd Mälarenergi AB. Dessutom står Mälarenergi inför nödvändiga investeringar på omkring 3 miljarder, investeringar som ska finansieras via de egna intäkterna. Trots att vi arbetar mycket med rationaliseringar och effektiviseringar behöver vi höja fjärrvärmepriset i Västerås från och med årsskifte. Detta för att kunna leva upp till de krav på lönsamhet som våra ägare ställer på oss.

- Ägaren till Mälarenergi, Västerås stad, är tydliga med att det är Mälarenergis uppdrag att trygga leveranser av värme till Västeråsarna till en kostnad som understiger genomsnittet för fjärrvärmekostnader i landet säger Christer Malm, Styrelseordförande Mälarenergi AB. Med en prisnivå på under 30% av detta genomsnitt lever Mälarenergi med råge upp till kravet. Samtidigt är det oerhört viktigt att alla investeringar finansieras med intäkterna. Utifrån detta är det nödvändigt att höja fjärrvärmepriset i Västerås. Styrelsen är även tydliga med att det pågående arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste intensifieras. Men trots höjningen räknar vi med ändå att priset för fjärrvärme även under nästa år ligger omkring 30 % lägre än genomsittspriset i Sverige.


För mer information kontakta:

Mälarenergi AB
VD Kenneth Jönsson
073-940 50 10
kenneth.jonsson@malarenergi.se

Mälarenergi AB
Styrelseordförande Christer Malm
070-375 08 24
christer.malm@gaialeadership.se

På Mälarenergi är vi 570 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy