Skip to main content

​​​​Hälften så långa elavbrott i Mälarenergis elnät

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 10:12 CET

Kunderna i Mälarenergis elnät har mindre än hälften så långa elavbrott som medelkunden i hela landet. Samtidigt visar den senaste Nils Holgerssonrapporten att de lägsta elnätsavgifterna finns i Västmanlands län.

Nils Holgerssonrapporten sammanställs årligen av aktörer som bl a Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Fastighetsägarna. Rapporten jämför en bostads kostnader för sophämtning, vatten, avlopp, el och uppvärmning bland landets 290 kommuner. I årets undersökning visar siffrorna att de lägsta elnätsavgifterna finns i Västmanlands län och kommunerna hamnar på 14:e plats i riket (bland 270 kommuner). Mälarenergis elnätskunder har dessutom hälften så långa elavbrott som medelkunden i landet.

Det är tack vare en kombination av bra struktur, effektivt arbetssätt, hög kompetens och lokalt bevandrad personal som Mälarenergi kan erbjuda ett bra pris och en god tillgänglighet i elnätet. Medelkunden i Mälarenergis elnät har endast 35 minuters avbrott per år visar 2014 års mätningar. Hittills i år indikerar mätningarna för Mälarenergis elnät en sänkning av avbrottstiden till 31 minuter och nästa år siktar företaget på att komma ner till 28 minuter.

- Det är glädjande att få ett kvitto på att Mälarenergis elnät håller fortsatt hög kvalitét till låga kostnader. Vi uppfyller våra ägares krav på få avbrott och låga priser, säger Asoos Rasool - VD Mälarenergi Elnät AB.

Trots stora investeringar kan Mälarenergi hålla en låg tariff mot sina kunder. Hela fyra femtedelar av Mälarenergis elnät har grävts ned i marken och företaget investerar nu för att förnya och förstärka den återstående femtedelen av nätet som fortfarande är luftburen. Företaget har dessutom lanserat en ny tjänst för störningsinformation och erbjuder alla kunder att kostnadsfritt abonnera på denna för att få information om planerade samt pågående störningar i leverans av el, vatten eller värme via sms och e-post.

- Vi arbetar kontinuerligt med att hålla nere våra kostnader genom samarbeten, effektiviseringar och god kontroll på vad vi gör, säger Jonas Persson som är chef på avdelning Marknad & mättjänster hos Mälarenergi Elnät. Tack vara att vi också satsar framåt kan vi långsiktigt hålla bra kvalitét i våra leveranser, avslutar Jonas.

Om Nils Holgerssonundersökningen:
I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Läs mer om undersökningen på: www.nilsholgersson.nu

För mer information

Asoos Rasool
Vd Mälarenergi Elnät AB
Tel: 021-15 01 21
asoos.rasool@malarenergi.se

Jonas Persson
Chef för Marknad och mättjänster Mälarenergi Elnät AB
Tel: 021-39 53 40
jonas.persson@malarenergi.se

Mälarenergi består av ca 660 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.