Skip to main content

Kan alger öka biogasproduktionen i svenska reningsverk?

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 10:15 CEST

Sedan ett år tillbaka sker forskning på Mälarenergis avloppsreningsverk Kungsängsverket i Västerås om algers möjlighet att öka produktionen av biogas. Detta arbete sker i samarbete med Mälardalens högskola och syftet med studien är att undersöka om alger som först har renat avloppsvatten kan bidra till ökad biogasproduktion.

I den studie som pågått under våren 2015 vid Kungsängsverkets avloppsreningsverk har två pilotrötkammare med vardera 8 dm3 aktiv volym använts för att undersöka en uppstart från mesofil (37 gradig) till termofil (55 gradig) rötning av det slam som fås från reningen av avloppsvattnet vid Kungsängsverket i Västerås.

Studien kommer att visa om det är möjligt att framställa mer biogas ur den befintliga processen för att i sin tur använda den till att producera mer fordonsbränsle eller t ex el i framtiden. På så vis kan det vara möjligt att återanvända resurser som kommer från avloppet till en form av energiåtervinning. Ett smart sätt att framställa miljöanpassad fordonsgas och el.

Doktorand Jesper Olsson vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik bedriver studien och försvarade sin licensuppsats i energi- och miljöteknik vid Mälardalens Högskola den 11 juni i år. En del av arbetet har skett under våren tillsammans med George Asimakopoulos som arbetat med ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan. Försöken fortsätter i augusti 2015 och kommer att pågå under hösten.

- Den här forskningen kan leda till att vi hittar bra metoder att återanvända restprodukter från reningen av avloppsvattnet för att utvinna mer energi men även att ge slammet ett ökat näringsinnehåll då vi binder in mer kväve vilket ökar slammets konkurrenskraft som gödselmedel och det är jättebra miljömässigt, säger Anna Lindkvist från Mälarenergi.

För mer information kontakta:

Anna Lindkvist
Avdelningschef Kungsängsverket, Mälarenergi
tel: 021-395144
anna.lindkvist@malarenergi.se

Jesper Olsson
Doktorand vid Mälardalens Högskola
tel: 021-107035
jesper.olsson@mdh.se

Mälarenergi består av ca 600 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.