Skip to main content

Låga nätavgifter och få elavbrott i elnätet visar Mälarenergi Elnät ABs starka resultat för 2015

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:00 CET

Nettoomsättning uppgick till 509 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 58 miljoner kronor. Totalt 153 miljoner kr investerades i förstärkning och förnyelse av elnätet för att möta kundernas behov om hög och pålitlig tillgänglighet.

- Det är glädjande att kunderna i Mälarenergis elnät haft mindre än hälften så långa genomsnittliga elavbrott (ca 30 min/kund) som medelkunden i landet. Samtidigt har de bland de lägsta elnätsavgifterna, säger Asoos Rasool - vd på Mälarenergi Elnät AB.

Investeringstakten har varit mycket hög under året. Stora projekt med markförläggning av kabel har genomförts i Västerås östra områden, samt i Köpingsområdet och sträckan Munktorp mot Odensvi/Fröbbesta. Flertalet projekt inleddes också för att förstärka och förnya stora mottagningsstationer i Kolbäck och Köping. I linje med Mälarenergi Elnäts strategiska plan för åren 2016-2019 har företaget jobbat enligt sitt program ”2-smart” som handlar om införande av ny smart teknik som bidrar till ytterligare ökad tillförlitlighet i elnätet. Mälarenergi satsar nu hårt på att bygga en infrastruktur med laddstationer för elfordon i regionen vilket är ett steg i projektet ”Den laddbara regionen”.

- Företaget visar starkt resultat och arbetar framgångsrikt vidare för att ge kunden attraktiva tjänster och stabila leveranser och bidrar på detta vis till ägarkommunernas utveckling. Kundfokus, effektivt arbetssätt, duktiga medarbetare och ett bra ledarskap har gett ett utmärkt utfall, säger Per-Inge Ahlbäck - styrelseordförande för Mälarenergi Elnät AB.

- Framgångsrik satsning på kompletterande tjänster, effektivisering av verksamheten, optimering av kostnader och ökade intäkter har bidragit till detta, trots att vi i nätområdet ser en successivt minskad elanvändning och mindre leveransvolymer genom energieffektiviseringar i storleksordningen 1-1,5 % per år, konstaterar Asoos Rasool.

För mer information

Mälarenergi Elnät AB
Asoos Rasool, vd
Tel: 021-15 01 21
asoos.rasool@malarenergi.se

Mälarenergi Elnät AB
Per-Inge Ahlbäck, styrelseordförande
Tel: 070-588 77 57
per.inge.ahlback@vasteras.se

Mälarenergi består av ca 660 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy