Skip to main content

Mälarenergi Elnät rustar för framtiden och redovisar ett bra resultat för 2016.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 09:44 CET

Mälarenergi Elnäts nettoomsättning 2016 uppgick till 538 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 67,6 miljoner kronor.

Under året har företaget fortsatt det omfattande arbetet med att förstärka och förnya elnätet i regionen. Totalt investerades över 160 miljoner kr för att ytterligare säkra elleveranser till kunderna. Bland annat pågår och planeras omfattande förnyelse av mottagningsstationer inom Köpings, Arbogas, Kungsörs och Hallstahammars kommuner. Leveranssäkerheten i nätet har säkerställts genom att förlägga kabel i marken enligt Mälarenergi Elnäts långsiktiga plan. Företaget har också utfört omfattande arbete med nya anslutningar framförallt i Västeråsområdet.

”Laddregion Mälardalen” som drivs av Mälarenergi Elnät har ökat möjligheterna för användandet av fler elbilar i regionen. Företaget har byggt fem publika laddstationer i Västerås och Köping med totalt 26 laddplatser och projektet fortsätter kommande år. Den långsiktiga satsningen på externa tjänster resulterade i ökat antal kunder och projekt. Bland annat har Mälarenergi Elnät under året tecknat avtal med andra nätbolag avseende leverans av både mät- och driftcentraltjänster.

- Vi fortsätter leverera i enlighet med vårt huvuduppdrag; att ha ett långsiktigt tillförlitligt elnät med få avbrott, till ett lågt pris för våra kunder. Det är medarbetarnas kundfokus, engagemang och kompetens som har bidragit till vårt resultat och det är jag mycket glad och stolt över. Jag är också stolt över vårt fokus på medarbetarnas hälsa och säkerhet samt att vi tillsammans skapat en trivsam arbetsplats som gett energi och inspiration, säger Mälarenergi Elnäts vd - Asoos Rasool.

Resultatet ger Mälarenergi Elnät förutsättningar att genomföra nödvändiga investeringar i förstärkning och modernisering av elnätet för att det ska vara rustat för att klara dagens och framtidens behov. Kunderna ställer krav på ett elnät med möjligheter till att kunna styra och effektivisera sin användning av el, egen förnybar elproduktion, laddning av elfordon samt avbrottsfria och säkra elleveranser.

- Jag är nöjd med att Mälarenergi har levererat en hög tillgänglighet med få avbrott jämfört med landet i snitt. Vi har också haft väsentligt lägre priser än rikssnittet enligt den senaste Nils Holgerssonjämförelsen som omfattar alla kommuner i landet, samtidigt som företaget klarat av stora investeringar, säger Per-Inge Ahlbäck som är styrelseordförande för Mälarenergi Elnät AB.

För mer information

Asoos Rasool
Vd Mälarenergi Elnät AB
Tel: 021-15 01 21
asoos.rasool@malarenergi.se

Per-Inge Ahlbäck
Styrelseordförande Mälarenergi Elnät AB
Tel: 070-588 77 57
per.inge.ahlback@vasteras.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy