Skip to main content

Mälarenergi får arbeta hårdare för att hålla värmen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 17:26 CET

Efter incidenten med glödhärdar i en bränslesilo, får Mälarenergi nu arbeta lite extra hårt för att hålla värmen i ett vinterkallt Västerås. Bränslet måste nu kontinuerligt matas ner på transportbandet och vidare in i pannorna. Den drabbade silon håller på att tömmas på rök och bränsle och kommer att besiktigas under dagen.

Chefen för Mälarenergis kraftvärmeverk, Anders Ericsson lovar dock att ingen kund kommer att märka av förändringen och att produktionen av värme och el kommer att fungera utan avbrott.
-Vi får nu arbeta lite hårdare och det går åt mer personal, men vi har en bränsletillförsel som räcker gott för att hålla västeråsarna varma även om det blir rejält kallt, säger Anders Ericsson.

Just nu
Just nu har Mälarenergis personal öppnat taket ytterligare och en grävskopa arbetar med att gräva ur innehållet. Det röker en del och två brandmän är på plats för att släcka eventuella glödhärdar som kan dyka upp längre ned i biobränslet.

För närvarande är ca 20% av innehållet utgrävt och stor del av bränslet kommer att kunna användas.

Säkerhetschefen Kent Nordin bedömer att det kan ta ett par dygn innan silon är tömd och reparationerna är igång. Läget är lite svårberäknat just nu men redan under morgondagen kommer reservdelar såsom lager och matarskruven att börja repareras tror Nordin.

Osäkert vad incidenten kommer att kosta
Så snart silon är tömd kommer den att besiktas och undersökas för att ta reda på den exakta orsaken till incidenten. Då kan också de första beräkningarna göras över hur stora kostnaderna för reparation, personal och bortfall kan bli. Mycket beror också på hur mycket biobränsle som går att återanvända.

Kan detta hända igen?
För att undvika att detta kan hända igen kommer Mälarenergi att utreda detta noga.
–Redan nu kan jag säga att vi tittar på att täta silon så pass att vi kan använda även andra metoder än vatten och skum för att kväva en glödbildning, säger säkerhetschefen på Mälarenergi, Kent Nordin. Om silon är helt tät skulle t.ex. kvävgas kunna användas för att kväva glödhärdar.

–Systemen vi har idag fungerade som de skulle, men eftersom det händer att biobränsle antänder så måste vi göra så mycket vi kan för att undvika detta i framtiden, säger Nordin.

–Alla har gjort och gör ett kanonjobb och det är skönt at se att våra rutiner har fungerat så bra, fortsätter Nordin. Det var lite nervöst igår när vi öppnade luckan igår eftersom risken då fanns att syret som kom i kontakt med glöden skulle antända den upphettade flisen. Som tur var hade vi gjort läxan väl och lärt oss av andra producenter som råkat ut för liknande händelser, avslutar han.

Kunde ha blivit allvarligt
Anders Ericsson som är chef på kraftvärmeverket berättar att det som inträffade hade kunnat bli mycket allvarligt om inte Mälarenergi dragit lärdom av en liknande incident som inträffade i Södertälje för tre år sedan.

-Då brann det ordentligt i ett silo och kostnaderna för material och avbrott landade på runt 80 miljoner kronor, säger Ericsson. Efter detta har vi gjort en del investeringar i sprinklersystem och också lärt oss att hantera incidenter av den här typen på bästa sätt och idag känns det verkligen som att det var värt det, säger han.

Bakgrund
Natten mellan måndag och tisdag upptäckte personalen att det börjat röka i en silo vid kraftvärmeverket i Västerås. Silon som är 10 m hög och ca 15 m i diameter innehåller 3000 ton flis som matas in i Mälarenergis biopanna. Biobränsle kan vara självantändande och det förekommer ibland att det börjar glöda. Men eftersom glöden troligen startade i en skruv som för ner bränslet ner till bandet som transporterar flisen ut till biopannan var det besvärligt att sänka temperaturen. När försök gjordes att skruva ut den överhettade flisen gick matarskruven sönder. Sprinklersystemen fungerade som de skulle och höll glöden i schack. Brandkåren har varit på plats sedan tisdag morgon men valde att inte göra något då de bedömde att sprinklersystemen skulle kunna sänka temperaturen tillräckligt. Men tidigt på onsdagsmorgonen började temperaturen återigen att öka och brandkåren valde då i samråd med Mälarenergi att istället föra in skum inne i silon för att täcka in glöden och helt enkelt kväva den. Ett hål gjordes i botten av silon och skum fördes in dels via hålet och dels via det övriga sprinklersystemet. Det viktiga vid alla silobränder är att inte öppna för tidigt. Om man öppnar innan temperaturen sjunkit kan flisen antändas av det nytillkomna syret och öppen eld bildas. Vid 14 tiden på onsdagen kunde ett större hål öppnas utan att flisen fattade eld. Därmed kan temperaturen mätas i de olika delarna av silon för att säkerställa när toppluckan på silon kan öppnas för att tömma den.

Kl 16 öppnades den stora toppluckan utan att elden flammade upp och räddningstjänsten kan nu spola vatten rakt in i den heta flisen.

17:00 startade urlastningen av flisen och räddningstjänsten kunde lämna området.

Området bevakas ständigt av personal och värmekameror och urlastningen är nu i full gång.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy