Skip to main content

Mälarenergi genomför sitt mest ambitiösa mål någonsin efter beslut i Västerås Kommunfullmäktige.

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 09:00 CET

Fotomontaget visar hur Block 7 kommer att se ut sett från rondellen vid Saltängsvägen.

Kommunfullmäktige i Västerås har tagit det slutgiltiga och verkställande beslutet om att Mälarenergis fjärrvärme- och elproduktion ska bli fri från kol och olja genom att bygga ett nytt kraftvärmeblock.

Den nya anläggningen – Block 7, som byggs vid Norra Seglargatan intill Kraftvärmeverket, är en investering på 1,7 miljarder kronor och beräknas tas i drift år 2020. Med Block 7 kommer de äldre delarna av Kraftvärmeverket att fasas ut, leveranserna av prisvärd fjärrvärme säkras och produktionen blir fri från kol och olja. Nu tar de praktiska förberedelserna inför bygget vid med full kraft.

Det nya blocket ersätter de äldsta 50-åriga delarna av Kraftvärmeverket som varit i drift sedan 1963 och eldas med kol och olja. Block7 kommer att eldas med återvunnet trä som bränsle och därmed används endast återvunna och förnybara bränslen i kraftvärmeproduktionen. Västerås stad kommer att nå sina miljömål och fjärrvärmekunderna får en trygg, prisvärd och hållbar uppvärmningsform.

Det här beslutet innebär det största steget mot ett hållbart samhälle som Mälarenergi någonsin tagit, säger Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson. Block 6 var ett viktigt steg i vår resa mot framtidens samhälle och med Block 7 går vi nu hela vägen mot att bli fria från bränslen som kol och olja, fortsätter Staffan.

Projekteringen av Block 7 har pågått sedan 2015 och i oktober 2016 tog Mälarenergis styrelse ett enhälligt beslut om att gå vidare med investeringsplanerna. Sedan dess har planeringen inför bygget fortsatt med upphandling av anläggningens olika delar som; panna, rökgasrening, bränslehantering och turbin. Efter beslutet i kommunfullmäktige påbörjas nu det praktiska arbetet. Det utsedda området för bygget ska tömmas och iordningsställas och det första spadtaget planeras att tas efter sommaren då ledningsdragningar och markförberedelser ska påbörjas.

- Vi är fantastiskt glada över beslutet i Kommunfullmäktige. Det innebär att vi kan vidareutveckla vår verksamhet för att leverera driftsäker och prisvärd el och fjärrvärme med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Mälarenergis vd – Magnus Hemmingsson.

För mer information

Magnus Hemmingsson, vd Mälarenergi AB
Tel 070-570 51 91
magnus.hemmingsson@malarenergi.se

Staffan Jansson, styrelsens ordförande
Tel 021-39 32 31
staffan.jansson@vasteras.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy