Skip to main content

Mälarenergi gör bra resultat trots landets lägsta priser

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:22 CET

Under 2006 sänkte Mälarenergi priset på fjärrvärme och Västerås blev då landets billigaste kommun när det gäller bl.a. el, värme, vatten. Detta enligt den rikstäckande Nilsholgerssonrapporten som jämför alla landets kommuner. Trots detta ökade Mälarenergi sin omsättning till 2,8 miljarder och vinsten efter finansiella poster uppgår till 217 miljoner.

Bokslutet för 2006 visar att Mälarenergi ökade omsättningen med 27% från 2,2 till 2,8 miljarder kronor. Omsättningsökningen beror i första hand på större elförsäljning. 2006 sålde Mälarenergi över 3 TWh el till slutkund, en ökning med 9,4% jämfört med året innan.

Men även ökade inköpspriser på el, ökade energiskatter, ökad andel av elcertifikat mm har gjort att omsättningen ökat.

Vinst på 139 miljoner:
Resultatet efter finansnetto blev 217 miljoner och rensat för engångseffekter landade det på 139 miljoner. Det följer budgeten som var lagd på 142miljoner. Engångseffekterna är bl.a. avsättningar för saneringen av Gasverkstomten på Lillåudden och byten av kraftanläggningar med Fortum. Av vinsten på 139 miljoner utdelas 10 miljoner till ägaren Västerås stad i enlighet med ägardirektiven. Resten av vinsten skall användas för kommande investeringar.


En halv miljard i investeringar under 2007:
Mälarenergi Elnät satsar under 2007 ca 200 miljoner kronor på nya direktavläsande elmätare och på att gräva ner luftledningar för att minimera avbrottsriskerna vid t.ex. stormar. 110 miljoner satsas också att expandera och reinvestera fjärrvärmenätet i Västerås, Hallstahammar och numera också Kungsör, där investering också görs i en ny panna. Mälarenergi planerar även att investera 83 miljoner i vatten och avloppsnätet under 2007. Det är betydligt mer än normalt och beror på att Västerås växer mycket fort just nu och både bostäder och industrier kräver nya stora investeringar. Även stadsnätet fortsätter att expandera och Mälarenergi satsar 53 miljoner på ytterligare investeringar i nätet under 2007. Totalt kommer Mälarenergi att satsa över en halv miljard kronor på investeringar i mälarregionen bara under 2007.

Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi AB:
- Vi uppfyller ägarkraven på lönsamhet med en avkastning på totalt kapital om 6,8% och soliditeten har nu ökat till 35,7%. Resultatet ligger i linje med vad vi hade budgeterat och möjliggör de satsningar vi behöver göra under 2007. Framför oss har vi behov av investering i ett nytt kraftvärmeverk som skall kunna säkerställa att vi även fortsättningsvis kan leverera värme och el till låga kostnader samtidigt som vi kan säkerställa en hållbar utveckling. Investeringen är planerad inom ett par år och beräknas kosta mellan 1,5 och 2 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.