Skip to main content

Mälarenergis fortsätter att investera för tryggade leveranser

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 13:40 CET

Mälarenergis nettoomsättning för 2010 uppgick till 3 091 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 95 miljoner kronor, en fördubbling jämfört med 2009. Under året har koncernen investerat 585 miljoner kronor i ledningsnät och anläggningar men även aktier i vindkraftsbolaget Samkraft AB.

Mälarenergis 41 vattenkraftstationer producerade totalt 225 GWh el under 2010, vilket motsvarar omkring 25 % av Mälarenergis elproduktion. Det kalla vädret i inledningen av året innebar att Kraftvärmeverket i Västerås producerade för fullt vilket i sin tur medförde ökade intäkter, men även ökade underhållskostnader. Den 22 december då det var 27 grader kallt slog Kraftvärmeverket i Västerås nytt rekord för värmeproduktionen när 673 MW per timme producerades.

- 2010 har varit ett tufft år för såväl våra kunder som för Mälarenergi med tanke på att det kalla vädret under inledningen och slutet av året säger Kenneth Jönsson, Vd Mälarenergi AB. Ökat värme och elproduktion har inneburit att Kraftvärmeverket i Västerås gått för högtryck under de kalla perioderna. Även vårt elnät utsattes för hård belastning men det visade sig att de investeringar i ett robust elnät vi gjort under flera år gett resultat.

Under 2010 investerade Mälarenergi 585 miljoner kronor i bland annat ledningsnät, reningsanläggningar, vattenkraftsanläggningar samt 10,1 % av aktier i vindkraftsbolaget Samkraft AB. Mälarenergi har också slutfört den omfattande saneringen av gasverkstomten i anslutning till Lillåudden, den totala kostnaden för saneringen uppgick till 52 miljoner kronor.

Koncernen står inför omfattande investeringar på drygt 1 miljard kronor nästa år. Investeringar syftar till att behålla nuvarande standard på anläggningar och ledningsnät. Samtidigt pågår planering och projektering för en samförbränningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Västerås. Miljötillståndsansökan för samförbränningsanläggningen lämnades in i oktober 2010 och tillståndsbesked väntas under 2011. Beslut om koncernens hittills största investeringsprojekt, förnyelse av anläggningen vid Kraftvärmeverket, kommer troligtvis att fattas under 2011.

I Mälarenergis ägardirektiv uttrycks att ”Mälarenergi skall bidra till Västerås och regionens utveckling”. Förutom att Mälarenergi har låga priser på bland annat fjärrvärme samt vatten och avlopp, vilket visas i den årliga undersökning Nils Holgersson, har koncernen under 2010 bidragit till närområdets ekonomiska utveckling. Detta genom en mängd lokala inköp, uppskattningsvis köptes varor och tjänster för 713 miljoner kronor från företag i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Västerås.

För mer information:

Mälarenergi AB
Vd, Kenneth Jönsson
021-39 50 10

Mälarenergi AB
Styrelsens ordförande, Åke Hillman
070-465 20 30

På Mälarenergi är vi 570 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy