Skip to main content

Mälarenergis mest ambitiösa mål någonsin!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 16:00 CEST

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Principskiss som visar vart Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning - Block 7 är tänkt att placeras.

Företagets styrelse har fattat beslut om att Mälarenergi ska vara fritt från kol och olja år 2020.

Beslutet som togs vid ordinarie styrelsemöte tisdag 18 oktober innebär att Mälarenergi nu går vidare med nästa steg i förnyelsen av Kraftvärmeverket och fasar ut gamla delar av anläggningen som använder kol och olja som bränsle.

Företagets inriktning är att projektera och upphandla ett nytt kraftvärmeblock som ersätter de äldre anläggningarna Block 1 och 2 i Kraftvärmeverket. Den nya anläggningen ska innehålla en panna och en turbin om den totala effekten 150 MW som använder återvunnet trä som bränsle. Mälarenergi fasar därmed ut kol och olja och använder istället återvunna och förnybara bränslen för att producera el och konkurrenskraftig fjärrvärme!

- Det här är det största steget mot ett hållbart samhälle som vi någonsin tagit, säger Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson. När vi byggde Block 6 var det ett viktigt steg på vägen som gjorde att vi kraftigt minskade utsläppen av fossilt koldioxid. Med Block 7 kommer vi helt och hållet att gå ifrån bränslen som kol och olja, fortsätter Staffan.

Styrelsens beslut ska nu tas upp i Västerås Kommunstyrelse för att slutligen godkännas i Kommunfullmäktige senare i år. Det handlar om en investering på 1,7 miljarder kronor för den nya anläggningen som ska byggas vid Norra Seglargatan, intill Kraftvärmeverket och vara i drift år 2020.

- Det är en milstolpe i vårt arbete att leverera driftsäker el och fjärrvärme med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Mälarenergis vd – Magnus Hemmingsson. Vi är väldigt glada över att vår styrelse fattat det här beslutet så att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet och framtidens samhälle, avslutar Magnus.

För mer information

Mälarenergi AB
Staffan Jansson, styrelsens ordförande
Tel 021-39 32 31
staffan.jansson@vasteras.se

Mälarenergi AB
Magnus Hemmingsson, vd
Tel 070-570 51 91
magnus.hemmingsson@malarenergi.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy