Skip to main content

Miljön är den stora vinnaren när Mälarenergi skriver nytt fjärrvärmeavtal med fastighetsägare i Västerås

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 13:14 CET

Fastighetsbolaget Aspholmen tecknar avtal med Mälarenergi om leverans av miljöcertifierad fjärrvärme till bolagets fastigheter i Västerås.

I och med avtalet gör Aspholmen en aktiv insats för miljön genom att välja en miljöcertifierad energi för uppvärmning av deras fastigheter. Avtalet handlar om leveranser av 15 GWh värme och omfattar alla fastigheter som fastighetsbolaget äger i Västerås.

Den största vinnaren i avtalet mellan Mälarenergi och Aspholmen är miljön. De miljöklassificerade fjärrvärmeleveranserna innebär minskade utsläpp av koldioxid. Mälarenergi har mer än halverat sina utsläpp av koldioxid tack vare idrifttagandet av den senaste anläggningen Block 6 som kan använda såväl avfall som biobränslen för att producera fjärrvärme och el. Om drygt 4 år planerar Mälarenergi att inte ha några inslag av fossila bränslen kvar i bränslemixen.

- För oss på Aspholmen är det oerhört viktigt att minimera vår påverkan på miljön utan minskad komfort eller leveranssäkerhet för våra kunder. Tack vare Mälarenergis miljöklassificerade fjärrvärme får vi möjligheten att minimera vår miljöpåverkan och det känns väldigt bra, säger Aspholmens fastighetschef i Västerås - Karl Ternemo.

Miljöcertifiering av fjärrvärmen
Mälarenergi har valt att erbjuda sina företagskunder fjärrvärme som klassas enligt byggbranschens normer för miljöcertifieringar av byggnader. I bedömningssystemet studeras bl a ursprunget för byggnadens tillförda energi vilket betyder att Mälarenergi – i form av energileverantör, spelar en stor roll för att fastigheten ska uppnå målet som en ”miljöbyggnad”. Om energin innehåller inslag av fossila bränslen anses det negativt och drar ned betyget i bedömningen. Mälarenergi har en bränslestrategi som bygger på användande av förnybara och återvunna bränslen vilket innebär att företaget kan erbjuda en miljöcertifierad uppvärmning.

- Vi är mycket stolta över att kunna bidra med ett miljöcertifierat uppvärmningsalternativ för Aspholmen som är en stor fastighetsägare i Västerås och som har valt att miljöcertifiera hela sitt fastighetsbestånd, säger Henrik Näsström – marknadsingenjör på Mälarenergi. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för hur vi använder jordens resurser och på Mälarenergi är vi övertygade om att återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning är viktiga steg för en hållbar framtid, fortsätter Henrik.

För mer information

Henrik Näsström
Marknadsingenjör Mälarenergi AB
Tel: 021-39 51 02
henrik.nasstrom@malarenergi.se

Karl Ternemo
Fastighetschef Aspholmen
Tel: 021-10 54 64
karl.ternemo@aspholmenfastigheter.se

Om Aspholmen
Aspholmen är ett fastighetsbolag som äger 121 fastigheter med en sammanlagd yta på 642 000 kvadratmeter lokalt i de tre städerna Uppsala, Västerås och Örebro. Aspholmen är både miljödiplomerade och Green Building Partner. Läs mer om Aspholmen på: www.aspholmenfastigheter.se

Mälarenergi består av ca 660 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.