Skip to main content

Sänkt fjärrvärmepris beslut på Mälarenergis styrelsemöte

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 16:27 CEST

På onsdagens styrelsemöte i Mälarenergi AB beslutades bland annat om sänkt fjärrvärmepris i Västerås. Det innebär att fjärrvärmekunderna i Västerås sänker sin totala fjärrvärmekostnad med cirka 7 %.


- Det här är ett beslut som ligger helt i linje med vår ambition att ha låga priser på våra produkter, säger Kent Ryberg, styrelseordförande i Mälarenergi AB.

Utformningen av priset på fjärrvärme förändras så att den rörliga delen av priset sänks med 10 %, medan det blir en liten höjning av den fasta delen. Sammantaget innebär det alltså en sänkning med cirka 7 %.

Beslutet om en sänkning beror främst på att Mälarenergi numera också fogar över block 4 i kraftvärmeverket, som tidigare ägdes av bolaget Aroskraft.
- Att vi nu kan fortsätta vår satsning på biobränslen också i block 4, gör det möjligt för oss att skjuta upp en del stora investeringar i energiproduktion ytterligare några år, konstaterar VD för Mälarenergi, Kenneth Jönsson och fortsätter:

- Trots sänkningen av fjärrvärmepriset klarar vi avkastningskravet, dock utan marginal.

Den förändrade utformningen av priset för kunderna innebär dessutom att det blir månadsvis fakturering. Det betyder en jämnare fördelning av utgifterna både under året och mellan åren.

Att sänkningen bara sker i Västerås och inte i Hallstahammar har sina givna orsaker utifrån att varje fjärrvärmemarknad är unik och Hallstahammar har sin historia, med de investeringar och den finansiella situation som råder där.

Satsning på energieffektivisering
Två ytterligare frågor som diskuteras på onsdagens styrelsemötet var ett delägarskap i Energikontoret i Mälardalen samt satsning på energitjänster.

Satsningen på ett Energikontor innebär att Mälarenergi tillsammans med bl a Eskilstuna Energi & Miljö, ska samordna olika energiprojekt, som på lång eller kort sikt, leder till en smartare energianvändning. Bolaget ska också syssla med utbildning och samordning av ansökningar om EU-bidrag för energifrågor.
Dessutom föreslår styrelsen att en utredning och affärsplan ska genomföras för eventuell satsning på energitjänster inom Mälarenergi.

- Ett sätt att möta kravet på obligatorisk energibesiktning vid försäljning av fastigheter, där all vår kunskap om energisparfrågor kommer väl till användning, till gagn för kunderna, menar Kenneth Jönsson, VD i Mälarenergi.

Resultat under budget
Det ekonomiska resultatet redovisas också på styrelsemötet och visar att bolaget ligger under budget. Delårsresultatet visar på 198 miljoner kronor mot budgeterat 220 miljoner.

- Budgetavvikelsen beror till stor del på den varma vintern som i början av året inte gav bolaget den värmeförsäljning som budgeterats, konstaterar Kent Ryberg.

För mer information kontakta:
Kent Ryberg
Styrelseordförande Mälarenergi AB
Tel. 070-465 80 22

Kenneth Jönsson
VD Mälarenergi AB
Tel. 073-940 50 10


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy