Skip to main content

Stora investeringar och något förbättrat resultat för Mälarenergi AB

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 15:34 CET

Mälarenergis nettoomsättning 2012 uppgick till 2 784 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 129 miljoner kronor. Under året har koncernen investerat 1 050 miljoner kronor. Merparten av investeringarna har gjorts i den nya kraftvärmeanläggningen, Block 6, vid Kraftvärmeverket i Västerås som invigs 2014. Förutom den nya anläggningen består investeringarna även av förnyelse av ledningsnät och andra anläggningar.


För 2012 år redovisar Mälarenergikoncernen ett resultat efter finansnetto på 129 miljoner kronor vilket är något högre än föregående års resultat om 96 miljoner kronor. Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 784 miljoner kronor (2 765 miljoner). 

Under året har investeringarna inom Mälarenergikoncernen uppgått till 1 050 miljoner kronor varav investeringarna i det nya blocket vid Kraftvärmeverket ensamt uppgår till närmare 800 miljoner kronor. Mälarenergi Stadsnäts investeringar under 2012 uppgick till 52 miljoner kronor (46) och motsvarande siffror för Mälarenergi Elnäts under samma period var 96 miljoner (99). Investeringar har under året även genomförts för att förnya ledningsnäten för vatten och avlopp samt fjärrvärmenätet. Mälarenergikoncernen köpte under året varor och tjänster av lokala leverantörer i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör för 731 miljoner kronor.

- Självklart har 2012 i många avseenden präglats av förnyelsen Block 6 vid Kraftvärmeverket i Västerås säger Kenneth Jönsson, Vd Mälarenergi AB. Under året har vi arbetat med att ytterligare förbättra och stärka upp vår kundservice. Det är ett arbete som fortsatt har en hög prioritet inom Mälarenergi, speciellt med tanke på att vi under året har attraherat cirka 30 000 nya kunder, framförallt inom elhandelsområdet. 

- Samtidigt har vi fokuserat på att förnya våra ledningsnät för att säkra leveranserna till våra kunder. Det positiva ekonomiska resultatet ger oss möjlighet att fortsätta våra investeringar i såväl nya produkter och tjänster, personal, processer som anläggningar, något som är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha hög kvalitet och leveranssäkerhet avslutar Kenneth Jönsson. 

Under året har elhandelsförsäljningen ökat med 4 % och uppgick till 2 130 GWh (2 050). Produktionen vid Mälarenergis 41 stycken vattenkraftverk ökade med 27 % jämfört med föregående år, produktionen uppgick till 258 GWh (203). Den kyliga avslutningen på året med en kall decembermånad bidrog till att värmeförsäljningen ökade med 7 % på helårsbasis, under året levererades 1 577 GWh värme (1 467). Elproduktionen i Kraftvärmeverket var 24 % lägre än rekordåret 2011 och uppgick vid årets slut till 618 GWh (812).

För mer information: 

Mälarenergi AB
Kenneth Jönsson, vd
021-39 50 10

Mälarenergi AB
Ulla Persson, styrelsens ordförande
021-39 22 22

På Mälarenergi är vi 580 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy