Skip to main content

Studenter från Harvard University använder Mälarenergis Kraftvärmeverk i forskning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 12:28 CET

Bildtext: Jan Andhagen, affärsutvecklingschef på Mälarenergi berättar för Harvardstudenterna om hur Mälarenergi bidrar till att skapa ett hållbart och livskraftigt samhälle.

I samband med ett utvecklingsprojekt om hållbara industrianläggningar som bidrar till hållbara städer använder arkitektstudenter från Harvard University i USA, Mälarenergis nya avfallsförbränningsanläggning Block 6 i en fallstudie.

Detta är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan arkitekturinstitutionen på Harvard University i USA och Tyréns, som är ett svenskt företag med egenfinansierad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Projektet har valt att arbeta med waste to energy-anläggningar som fallstudie och handlar bland annat om att öka kunskapen om hur industrianläggningar kan utformas för att i högre grad bidra till stadens hållbarhet.

- Tanken är att arkitektstudenterna ska tänja på gränserna och tänka nytt när det gäller utformning av anläggningarna. När städer växer samtidigt som kraftvärmeanläggningar byggs kan det uppstå konflikter om utrymmet. Om man på något sätt kan kombinera dessa anläggningar med andra verksamheter som behövs i staden minskar det konflikten om utrymmet. Detta ger upphov till mycket intressanta diskussioner om vad som faktiskt är möjligt, säger Elisabet Höglund, projektledare på Tyréns.

Projektet är treårigt och avslutas 2017. På Harvard arbetar man med forskningsledare och studenter för att undersöka olika aspekter av området och just nu genomför man en 6-veckors specialkurs där man utvecklar olika idékoncept kring formgivning av fyra olika befintliga anläggningar, två i Sverige och två i Nordamerika. I Sverige är Mälarenergis nya anläggning Block 6 en av de två fallstudierna.

- Vi är mycket stolta över att kunna bidra till den här typen av hållbar forskning, säger Jan Andhagen, affärsutvecklingschef på Mälarenergi. Det är fantastiskt roligt att vi kan dela med oss av vår kunskap och erfarenhet i vetskap om att framtidens arkitekter utvecklar koncepten, fortsätter Jan.

Om Tyréns
Tyréns är ett svenskt företag med egenfinansierad forsknings- och utvecklingsverksamhet som bidrar med kunskap om avfallsanläggningar, vilka förutsättningar och vilka problem som hanterats på vägen medan avfallsförbränning med energiåtervinning växt fram i Sverige. En viktig del handlar om att bidra med ett svenskt perspektiv när det gäller utformning av hållbara industrianläggningar och hållbar stadsplanering. Läs mer om projektet på:
http://www.tyrens.se/sv/vad-vi-gor/projekt/fou-projekt/hallbar-arkitektur-for-industrianlaggningar/

För mer information

Mälarenergi
Jan Andhagen, affärsutvecklingschef Mälarenergi AB
Tel: 021-39 50 30
jan.andhagen@malarenergi.se

Tyréns
Elisabet Höglund, civilingenjör, avfallskonsult
Tel: 010-452 31 40
elisabet.hoglund@tyrens.se

Mälarenergi består av ca 660 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy