Skip to main content

Trots utmanande förutsättningar redovisar Mälarenergi ett bra resultat för 2015

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 10:12 CET

Mälarenergis nettoomsättning 2015 uppgick till 2 688 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 195 miljoner kronor.

2015 var ett mycket händelserikt år för Mälarenergi. Förutom att affärsområde Vatten tog hem andraplatsen i en tävling om Sveriges godaste kranvatten genomfördes flertalet strategiska projekt där bl a en fjärrvärmeledning som sammanbinder Västerås med Surahammars fjärrvärmenät påbörjades. I samband med byggnation av den nya ledningen tecknades samarbetsavtal om samförläggning av en vattenledning för reservvatten för Surahammars tätort och nödvatten för Västerås norra delar. Företaget förvärvade ytterligare en vattenkraftstation, belägen i Bengtsfors Dalsland. Dotterbolaget Stadsnät i Svealand AB bytte företagsnamnet till Fibra AB under våren.

Koncernens totala intäkter för räkenskapsåret uppgick till 2 817 mnkr (2 905) vilket är en minskning med 87 mnkr. Minskningen jämfört med föregående år beror bl a på det låga elpriset men framförallt på det varma vädret som leder till lägre sålda energivolymer. Den totala sålda energivolymen uppgick till 4 928 GWh (5 321). Under året investerade koncernen totalt 796 miljoner kronor i bl a underhåll och förnyelse av ledningsnätet för att säkra leveranser till kund.

-Trots stora utmaningar för oss energiproducenter som varmt väder och ett historiskt lågt elpris, har vi lyckats nå ett bra resultat, säger Magnus Hemmingsson - vd för Mälarenergi AB. 2015 var det första året som vårt nya kraftvärmeblock Block 6 var i full drift vilket bidrog till att vi minskade utsläppen av fossilt koldioxid med över 300.000 ton. Det är vi mycket stolta och nöjda över. Vi har också lanserat ett mycket viktigt internt strategiskt program som fokuserar på att ta oss in i framtiden och göra oss till ett ledande infraserviceföretag. Det är otroligt spännande och kommer att innebära stora fördelar för våra kunder, avslutar Magnus.

Under hösten 2015 beslutade kommunfullmäktige i Västerås om nya ägardirektiv för Mälarenergi AB som ska gälla för 2016. De nya ägardirektiven har stor tyngdpunkt på hållbarhet både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Kommunfullmäktige i Västerås beslutade också att bilda koncernbolaget Västerås Stadshus AB som ska överta ägandet av Mälarenergi AB tillsammans med de övriga helägda bolagen som tidigare ägts av Västerås Stad.

- Det är mycket viktigt för Mälarenergi att fortsätta arbeta med hållbarhet i fokus som de nya ägardirektiven,  kommenterar styrelseordförande Staffan Jansson. Under 2015 genomförde Mälarenergi bl a flertalet energieffektiviseringar hos lokala företag samt utförde även en Green Building certifiering åt kund vilket visar att de arbetar i rätt riktning för att uppnå en hållbar framtid. Att koncernen levererar så starkt resultat i samband med de förutsättningar som vädret givit är imponerande, avslutar Staffan.

För mer information:

Mälarenergi AB
Magnus Hemmingsson, vd
Tel 070-570 51 91
magnus.hemmingsson@malarenergi.se

Mälarenergi AB
Staffan Jansson, styrelsens ordförande
Tel 021-39 32 31
staffan.jansson@vasteras.se

Mälarenergi består av ca 660 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till våra företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy