Skip to main content

Festen är slut i Hanöbukten! Ytterligare 1,1 miljoner till utveckling av fullskalig rening av kemiska cocktails.

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2015 11:04 CET

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har för 2015 beviljat ytterligare 1.1 miljoner kronor i steg 2 av det tidigare finansierade FRAM-projektet (Fullskalig Rening av Mikroföroreningar). I detta projekt utvecklar Malmberg Water AB, under ledning av VD Johan Möllerström, ett fjärde reningssteg baserat på filterteknik i samarbete med de miljöanalytiska forskarna Ola Svahn och Erland Björklund vid Högskolan i Kristianstad. I projektet ingår också Krinova Incubator & Science Park representerat av VD Charlotte Lorentz Hjort samt Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Verksamhetschef Bjarne Segersteen.

– I projektet arbetar vi utmaningsdrivet, d.v.s. utifrån reella problemställningar och tillsammans, baserat på en öppen innovationsprocess säger Charlotte Lorentz Hjorth. Samarbetet gynnas av att samtliga aktörer är verksamma inom en radie av 30 km i det geografiska område som gränsar till Hanöbukten.

– I vår regions vattenmiljöer är just Hanöbukten överst på agendan säger

Ola Svahn. I HaVs rapport om Hanöbuktens tillstånd från 2013 talas om minskad förekomst av fisk, sårskador på fisk och sjunkande vattenkvalité, men man hittar ingen enstaka faktor bakom problemet. Man talar om en kemisk cocktail-effekt där kombinationseffekter kan bidra till att rubba den ekologiska balansen, men att det idag inte är möjligt att dra några säkra slutsatser kring cocktaileffekter p.g.a. bristande kunskaper.

– Konstruktionen och byggandet av filteranläggningen är strax klar. Initialt baseras reningsproceduren på kommersiellt tillgängligt aktivt kol, vilket redan idag används inom kommunal dricksvattenproduktionen och anses ge mycket rent och säkert vatten. Idag förhärskar tanken att låta recipienten späda ut samhällets förorenade vatten, men en tilltalande och uppnåelig tanke är att istället låta recipientvattnet spädas ut av vatten som är renare än recipientens, och på så sätt, dag för dag, hjälpa en redan hårt ansat miljö på traven säger Erland Björklund.

– Den robusta filteranläggning som vi placerar vid reningsverk som mynnar i Hanöbukten kommer redan från dag ett att minska mängden kemikalier som belastar Hanöbukten säger Johan Möllerström. Missförhållandena har varit kända länge, och utifrån ett lokalt sammanhang är det därför extra angeläget att vidta åtgärder mot denna kemiska cocktail genom avancerad avloppsrening.

En viktig komponent i detta samarbete mellan Högskola och Näringsliv är det kvalificerade analytisk-kemiska laboratorium som delfinansierats av Kristianstads Kommun i Krinovas lokaler. Här utvecklar de båda forskarna metoder för att mäta mycket låga halter av läkemedel och hormoner i avloppsvattnet.

– I det nya labbet på Krinova kan vi forskare analysera cocktailens innehåll, utveckla effektiva filtermaterial och genom projektet i bästa fall ta bort cocktailen. Festen är slut, säger Ola Svahn.

Malmberg är ett miljöteknikföretag med fokus på utförande av anläggningar för vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. Vårt huvudkontor ligger i Yngsjö nära Kristianstad. Vi är familjeägda sedan 1866 och vi är 180 medarbetare som arbetar för en bättre miljö under devisen ”Ren energi. Rent vatten”.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.