Fler Malmöbor och företag ska få hjälp med kostnadsfri energieffektivisering

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 09:17 CET

Malmö stads energi- och klimatrådgivning har blivit större än den någonsin varit. Fler rådgivare ska hjälpa Malmöbor, företag och föreningar att energieffektivisera och på så sätt spara både pengar och klimatutsläpp. Tjänsten är kostnadsfri, oberoende och opartisk.

Bibliotekens dag i Malmö 17 november

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 07:30 CET

Den 17 november firar biblioteken i Malmö Bibliotekens dag med över 50 evenemang. Dagen bjuder på samtal med bibliotekschefer, invigning av Stadsbibliotekets nya ungdomsavdelning Krut, författarbesök och biblioterapeutisk rådgivning.

Malmö stad kräver ersättning för ökade kostnader för personlig assistans - övervältring drabbar utsatt grupp

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 13:36 CET

​Staten måste ersätta landets kommuner för den övervältring av kostnader för personlig assistans som skett i och med Försäkringskassans förändrade bedömningar av assistansersättning. Det skriver kommunstyrelsen i Malmö i en skrivelse till regeringen. Man ställer sig också bakom kravet från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att kommunerna bör ersättas omgående.

Nya boken om träd i Malmö är här

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 13:00 CET

På torsdag den 15 november är det boksläpp för den nya Träd i Malmö på Form/Design center. Pressen hälsas välkommen till boksläppet klockan 17.00. Boken är ett samarbete mellan Malmö Förskönings- och Planteringsförening, ABF Malmö, Malmö stad och Kira förlag. Författarna är Gunnar Ericson, Camilla Anderson och Patrick Bellan. Fotografer är Thyra Evenäs Brandt, Drago Prvulovic och Lars Bendroth.

Kvinnoroller och kostymer i Ingmar Bergmans filmer i fokus

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 08:00 CET

Den 17 november öppnar utställningen Bergman på modet - kvinnoroller och kostymer på Malmö Museer. ”Bergmankvinnan”, som är flera olika karaktärer, presenteras genom kostymer från filmerna. Kostymbilder, stillbilder från filmer och familjebilder från filmskaparens uppväxt lyfts också fram i utställningen.

Ett steg i rätt riktning för ökad trygghet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 14:43 CET

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar polisens trygghetsmätning.

Fest & Glädje på Arkivens Dag 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 07:15 CET

Lördagen den 10 november är det dags för Arkivens dag på Malmö stadsarkiv. I år kommer besökarna mötas av temat Fest & Glädje.

​Utredning om hållbart mottagande: Kommunstyrelsen välkomnar förslag om begränsningar av EBO

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 15:34 CET

Kommunstyrelsen i Malmö välkomnar den begränsning av eget boende för asylsökande som föreslås i utredningen ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande”. Det skriver man i ett remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet.

​Fortsatt stöd till judiskt-muslimskt samarbetsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 15:34 CET

Föreningen Amanah som arbetar för att öka kunskapen om judendom och islam hos barn och unga vuxna tilldelas 400 000 kronor av Malmö stad för sin fortsatta verksamhet. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen.

Nytt avtal för akutboende för hemlösa

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 12:59 CET

Vid årsskiftet går Malmö stads avtal med Stadsmissionen kring akuta nattplatser ut. Ny uppdragstagare är Förenade Care, som kommer att erbjuda akuta nattplatser i Vallhems lokaler på Stora Kvarngatan 4 i Malmö.

De akuta nattplatserna kommer, precis som tidigare, att erbjudas för nattvila med kvällsmat och frukost. Nattplatserna är anpassade att nyttjas enstaka nätter i avvaktan på att de boende tar kontakt med socialtjänsten för att utreda möjligheter till ett mer långsiktigt boende.

De akuta nattplatserna på Vallhem riktar sig till män och par som har fyllt 20 år och som har sociala problem, med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Kvinnor med samma problematik och som behöver nattplats ska vända sig till Rönnbacken, Rönnblomsgatan 9.

Det kommer att finnas 14 sängplatser på Vallhem. Lokalerna är anpassade för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Vallhem har personal på plats för de boende hela dygnet. Dessutom kommer en socialsekreterare från Malmö stad att vara på plats på dagtid för att erbjuda stöd och rådgivning. Socialsekreteraren är också en länk till socialtjänst och andra myndigheter.

Frågor besvaras av:

Avdelningschef (boende, etablering och myndighet på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad) Ann Söllgård, 0768-846874, ann.sollgard@malmo.se

Utskickat av:

Katja Ligneman, kommunikationschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, 0766-23 56 44.


Från och med årsskiftet får Malmö stads en ny leverantör av akuta nattplatser för hemlösa. Ny uppdragstagare är Förenade Care, som kommer att erbjuda nattplatser i Vallhems lokaler i Malmö.

Läs vidare »

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 25 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se