Media-no-image

​Skånsk design på Asiens största designmässa

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 15:34 CET

4-6 december är trettiotalet skånska företag representerade på Asiens ledande designmässa Hong Kong Business of Design Week för att visa upp regionens bästa design under parollen ”Southern Sweden – designing life”. Även representanter från Region Skåne och Malmö stad kommer att vara på plats.

Över 100 000 besökare väntas till mässan där Sverige i år är partnerland. ”Southern Sweden – designing life” har bildats av Region Skåne och Malmö stad som i sin tur gett i uppdrag till Invest in Skåne, Form/Design Center och Media Evolution att sätta samman en skånsk delegation med ett trettiotal företag.

Till den del av mässan som kallas Inspiration Hall har ett tjugotal skånska design- och formgivningsföretag valts ut av Form/Design Center i Malmö. Företagen visar upp vad Skåne har att erbjuda inom exempelvis ljusdesign, mode, produktdesign, möbeldesign, digital design och måltidsdesign.

Ledorden i den skånska utställningen är kreativitet, lekfullhet, innovation och hållbarhet.

- Business of Design Week är ett bra tillfälle att visa upp vad vi gör inom designområdet i regionen, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

- Genom att lyfta fram formgivare och designers kan vi synliggöra Skåne som en plats där design och innovation ligger i framkant. Dessutom ger detta en möjlighet till företagen att möta en helt ny marknad, säger Carin Daal från enheten för entreprenörskap på Region Skåne. 

Ytterligare elva företag finns representerade i det som kallas Trade Hall. Här ligger fokus på att skapa och utveckla affärsrelationer. Företagen har förbokade affärsmöten på plats och deltar aktivt i presentationer och seminarier där innovations- och designspetsen i regionen lyfts fram. 

- Vi är där för att marknadsföra skånsk design, hjälpa skånska företag att knyta långsiktiga affärskontakter och hitta strategiska affärspartners i Hong Kong, Kina och Asien säger Alexandra Werder-Hallonkvist, affärsutvecklare på Invest in Skåne.

Vad är Hong Kong Business of Design Week?

Hong Kong Business of Design Week är Asiens största årligen återkommande designevent. Mässan pågår 1-6 december och målgruppen är inköpare, designexperter, branschföreträdare, små och medelstora företag, beslutsfattare och opinionsbildare, forskare och studenter från olika miljöer. Det skånska partnerskapet kommer att ställa ut under namnet ”Southern Sweden – designing life” 4-6 december. 

Inspiration Hall består av en diskussions- och en workshopdel. I diskussionsdelen blir det samtal kring design med inbjudna talare, men också en möjlighet för besökaren att uppleva produkterna och designen. Här äger workshops, utställningar och diskussioner rum. Denna del är producerad av Media Evolution. I workshopdelen ansvarar återSKAPA, ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning i Malmö, för att få besökaren att vara kreativ och skapa något från spillmaterial från olika industriföretag. En kreativ workshop med fokus på hållbarhet. Själva montern är designad av Nina Warnolf och består av kuber (60x60cm) som är klädda i kork och som kommer fungera som utställningsyta, sittplatser och rumsavdelare. 

Läs mer om Business of Design Week BODW på www.bowd.com

För kommentarer

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö stad, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Carin Daal, chef enheten för entreprenörskap, Region Skåne, 0768-87 16 40, carin.daal@skane.se 

Caroline B. Le Bongoat, projektledare för det skånska partnerskapet, 0709-341401, caroline.lebongoat@malmo.se

Alexandra Werder Hallonkvist, Invest in Skåne, projektledare Trade Hall, 0768-89 02 99, alexandra.werder-hallonkvist@skane.se


För ytterligare information: 

Dick Fredholm, kommunikationschef på kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se


4-6 december är trettiotalet skånska företag representerade på Asiens ledande designmässa Hong Kong Business of Design Week för att visa upp regionens bästa design under parollen ”Southern Sweden – designing life”. Även representanter från Region Skåne och Malmö stad kommer att vara på plats.

Läs vidare »
Media-no-image

Malmös unga bakar

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 15:32 CET

På lördag bullas det upp i Ungdomens hus, när Malmös fritidsgårdar arrangerar en stor baktävling för unga i årskurs 6–9. Tävlingen bedöms utifrån två olika grenar: smak och utseende, och det går att tävla i åtta olika kategorier:

 • chokladbollar
 • cake pops
 • cupcakes
 • cheesecake
 • paj
 • cookies/småkaka
 • kladdkaka/brownie
 • öppen kategori (gluten- och/eller laktosfri)

Malmös fritidsgårdar arrangerar tävlingen som är öppen för alla unga i årskurs 6–9-. Det kostar ingenting att delta.

– Många unga gillar att baka och Malmö stads fritidsråd har önskat att vi ska arrangera en baktävling. Fritidsrådet är ett forum för ungdomar där deras önskemål, idéer och engagemang står i centrum. Vår uppgift är bland annat att stötta och inspirera vid aktiviteter och arrangemang, säger Tomás Amerise som är fritidsassistent i Malmö stad.

Tid: Lördag den 29 november kl. 14–17.
Plats: Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10.

Upplägg (cirkatider)
14.00: Tävlingen börjar. Alla deltagare har möjlighet att dekorera sina bakverk på plats i Ungdomens hus under en timme. Själva bakningen sker tidigare på dagen på exempelvis fritidsgård, mötesplats eller i hemkunskapssal.
15.00: Deltagarnas bakverk bedöms av en jury, bestående av representanter från bageriet Ultimate Cake och Malmö stad.
16.00: Vinnarna utses!
17.00: Tävlingen avslutas.

Kontakt
Tomás Amerise
Fritidsassistent
Telefon: 072–380 91 24


På lördag bullas det upp i Ungdomens hus, när Malmös fritidsgårdar arrangerar en stor baktävling för unga i årskurs 6–9. Tävlingen bedöms utifrån två olika grenar: smak och utseende, och det går att tävla i åtta olika kategorier.

Läs vidare »
Media-no-image

Johan Beck-Friis föreläser om förslaget till ny djurskyddslagstiftning

Nyheter   •   2014-11-27 14:00 CET

Den 1 december gästar veterinär Johan Beck-Friis, informationschef på Sveriges Veterinärförbund, Malmö Museer.

Han kommer att föreläsa om förslaget till ny djurskyddslagstiftning i Sverige för elever från Svalöfs Naturbruksgymnasium, studenter från Lantmästarprogrammet vid SLU Alnarp, djurskyddsinspektörer samt representanter från Blå Stjärnan.

Johan Beck-Friis berättar om arbetet med att ta fram förslaget och om hur det kommer att fungera om och när det blir en ny lagstiftning.

Media hälsas välkomna att närvara vid föreläsningen, som äger rum den 1 december kl. 13.00–15.00 i Hörsalen, Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer. Anmäl gärna ert deltagande till Katarina Lingehag-Ekholm i förväg (kontaktuppgifter, se nedan).

För mer information, kontakta:
Katarina Lingehag-Ekholm, Malmö Museer, tel. 073-447 35 28, e-post: katarina.lingehag-ekholm@malmo.se

Den 1 december gästar veterinär Johan Beck-Friis, informationschef på Sveriges Veterinärförbund, Malmö Museer.

Läs vidare »
Xopnux0qh7cwqshmensw

Vita Jobb-modellen snart redo att implementeras

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 16:45 CET

​På onsdagen antog kommunstyrelsen slutrapporten rörande sociala villkor vid inköp och upphandling. Men det nås en viktig milstolpe i att etablera Vita Jobb-modellen i all tjänsteupphandling i Malmö stads förvaltningar och helägda kommunala bolag.

Media-no-image

​Nästa steg i Malmö Museers utveckling antagen i Kulturnämnden

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 16:43 CET

Sedan mars har ett omfattande utredningsuppdrag genomförts med anledning av Malmö Museers budgetunderskott. Nu har förslaget till åtgärder antagits av Kulturnämnden. Bland annat etableras en ny arena för hållbar utveckling, gränssnittet mot Konstmuseet har tydliggjorts och formerna för ett nytt kompetenscentrum för kulturförvaltningens fotografiska arbete utreds.

Slutrapporten är kulmen på ett utredningsarbete som påbörjades med anledning av den organisationsöversyn av Malmö Museer som genomfördes vintern 2013.

- Detta är inte slutet på ett utvecklingsarbete utan det är början på nya utvecklingsprocesser för Malmö Museer, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör.

- Förändringarna har som mål att långsiktigt påverka det budgetunderskott som Malmö Museer haft de senaste åren.

Arena för hållbar utveckling

Arena Lärande för hållbar utveckling förverkligas i ett samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU). Kommendanthuset (där verksamheten kommer husera) ger synliga lokaler för Malmös profilområde hållbar utveckling, och erbjuder faciliteter för projektarbete, workshops, open office, och konferenser.

Arenan knyts även till Science Center Malmö, Marinpedagogiskt Center mfl som är nav i Malmö som har inriktning mot hållbar utveckling. Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret är interna samarbetsparter inom Malmö stad.

Frivilligorganisationerna Röda Korset, Rädda Barnen, och Individuell Människohjälp har ställt sig bakom verksamheten. Företaget Edumanity, som är en avknoppning från det internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, kommer att hyra in sig i Kommendanten. Därmed kommer Arenan att få en Penta Helix-konstruktion med samverkan mellan akademi, offentliga aktörer, företrädare för näringslivet, frivilligsektorn, samt medborgare.

Katarina Carlsson, utvecklingschef på kulturförvaltningen som har lett utredningsarbetet, säger:

- Det är inspirerande att vi får till ett samarbete mellan olika aktörer som alla fokuserar på hållbar utveckling. Ska bli spännande att se vilka effekter som skapas.

Projektform

Arena Lärande för hållbar utveckling kommer att bedrivas i projektform under tre år, och utvärderas därefter. Samfinansiering sker, och externa projektmedel kommer att sökas.

Gränssnitt Malmö Museer och Konstmuseet

2003 slöts ett avtal mellan ovanstående kulturinstitutioner för att reglera vissa tjänster dem emellan. Behoven, och möjligheterna att leverera, har förändrats genom åren och det har funnits anledningar att avsluta avtalet, vilket nu görs.

Fotografi

Det finns stora samlingar fotografi, men även andra typer av fotografiskt material såsom konstnärliga videoverk, vid flera av kulturinstitutionerna förutom Malmö Museer. Samlingar som är i behov av att gallras, registreras, vårdas, och digitaliseras för att de dels inte ska gå förlorade, dels bli tillgängliga för utställningar, den enskilda medborgaren, forskning osv. Malmö Museer har en stor och bred fotografisk kompetens och Stadsarkivet har också resurser. Tillsammans utgör detta en mycket god bas för att undersöka formerna för ett kompetenscentrum vid Centralmagasinet både för Malmös verksamheter, men även för regionen i samverkan med andra skånska kommuner.

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör i Malmö stad, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Katarina Carlsson, Utvecklingschef på Kulturförvaltningen, 0733 34 49 50, katarina.carlsson@malmo.se

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se.


Sedan mars har ett omfattande utredningsuppdrag genomförts med anledning av Malmö Museers budgetunderskott. Nu har förslaget till åtgärder antagits av Kulturnämnden. Bland annat etableras en ny arena för hållbar utveckling, gränssnittet mot Konstmuseet har tydliggjorts och formerna för ett nytt kompetenscentrum för kulturförvaltningens fotografiska arbete utreds.

Läs vidare »
Ath0lunpjw1njoowksid

Instagramfilm på vårdboende anmäls enligt Lex Sarah

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:55 CET

​Stadsområdesnämnd Söder rapporterar en händelse där en anställd på ett vårdboende lagt ut en film av en brukare på sitt privata Instagramkonto.

J7vepxfb9tueonfpm2jq

På lördag invigs julfirandet på Gustav Adolfs torg

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:54 CET

Från kl. 11 den 29/11 fylls Gustav Adolfs torg med ljus, eld och dans. Det blir show och musik, invigningstal av Katrin Stjernfeldt Jammeh, tändning av julbelysningen samt kröning av Malmö Lucia. Dagen efter, den första advent, fortsätter firandet med modevisningar och dansshower.

Xopnux0qh7cwqshmensw

Alla platser ersätts med reviderad överenskommelse för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:15 CET

Malmö stad reviderar nu sin överenskommelse med Länsstyrelsen om ensamkommande flyktingbarn efter att Migrationsverket förändrat sina regler. Den nya överenskommelsen innebär att Malmö stad blir garanterad ersättning för alla platser man tillhandahåller, även de som tillfälligt står tomma. Överenskommelsen underlättar också Sociala resursförvaltningens planering av verksamheten.

Xopnux0qh7cwqshmensw

Årets sista utfallsprognos

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:15 CET

​I årets sista utfallsprognos som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen prognostiseras ett resultat som är 39 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det innebär att underskottet istället för budgeterat -70 miljoner kronor blir -40 miljoner kronor.

Xopnux0qh7cwqshmensw

Storstadspaket för Malmös utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:15 CET

Med ambitionen att bygga Malmö helt gav kommunstyrelsen på onsdagen klartecken för projektet Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Projektet är en sammanslagning av uppdraget Bygg Malmö helt och stadens roll i Sverigeförhandlingen, och syftar till att ta sig an Malmös utmaningar genom bred samverkan.

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 310 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 21 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se

Adress

 • Malmö stad
 • August Palms plats 1
 • 205 80 Malmö
 • Vår hemsida