Wobqnjff8mqqb6gqnctv

Flärdfulla flaskor i Design för doft på Malmö Museer

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

På lördag den 25 november öppnar miniutställningen ”Design för doft – flaskor för flytande flärd” i kungens kammare på Malmöhus slott. Där delar konsthistorikern och parfymexperten Christina Lindvall-Nordin med sig av sin unika samling parfymflaskor.

Kbee58rtwdwkftqdaasl

​Malmö får 100 miljoner i bonus för hög byggtakt

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 14:51 CET

Över 4000 bostäder börjar byggas i Malmö i år. Den rekordhöga byggtakten gör att Malmö tilldelas närmare 100 miljoner kronor i byggbonus från staten. Det meddelade Boverket på måndagen.

Qpsvqnch961fz1fm1dim
Lvqqlzgtvwxbk47cc5kz

​Midroc får bygga på sista centrumtomten i Hyllie

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 12:01 CET

Malmö stads tekniska nämnd beslutade idag att ge Midroc Property Development en markreservation för fastigheten Härbärget 1 i Hyllie centrum samt delar av fastigheterna Hyllie 4:2 och Hyllie 7:3, för att genomföra projektet ’The Embassy of Sharing’. Området för hela markreservationen är till ytan cirka 19 000 kvadratmeter stort.

Bvdia7xtijdutwehw1n0

Bred dialog önskas när ny stadsdel planeras i Limhamn

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 11:06 CET

​Annetorps industriområde kan bli en ny stadsdel i Limhamn med bostäder, bostäder, verksamheter, service och handel. Området som är 31 hektar stort kan fullt utbyggt få runt 2300 nya bostäder och cirka 1000 arbetsplatser. Stadsbyggnadskontoret är igång med planeringen och nu kan malmöborna tycka till och komma med förslag på hur det framtida området ska se ut.

Ozeilxpr2yfsptdeyamp

​Sol och skolor får Hyllie att växa

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 15:44 CET

Hyllie får två nya förskolor och en grundskola. På fredagen antog stadsbyggnadsnämnden två detaljplaner för Hyllie, där en dem även pekas ut som ett pilotområde för att maximera lokal produktion av solenergi.

Wmus8nokcn5w76ef0s9p

Kärleken sprider sig på Stadsbiblioteket under SFI-dagen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 07:30 CET

Den 21 november hyllar Malmös sfi-skolor kärleken på Stadsbiblioteket under den årliga SFI-dagen. Med olika konstformer, workshops och utställningar sprider de årets tema kärlek i hela biblioteket.

Jfsav8kx3ybsfp1mfy0b

​Verksamhet har brustit i säkerställandet av insats

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 14:01 CET

En verksamhet i funktionsstödsförvaltningen har på grund av att de inte kunnat möta brukarens behov fått avbryta insatsen.

Jfsav8kx3ybsfp1mfy0b

Brukare fasthållen av personal

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 14:00 CET

Medarbetare i funktionsstödsförvaltningen har vid två tillfällen hindrat en brukare från att skada sig själv eller personal genom att hålla fast personen. Händelserna bedöms utgöra en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

Kiyxzibp4ourzhswzvny

Malmö får stöd från innovationsmyndigheten för att främja industriell symbios

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:30 CET

Vi har fått finansiering från Vinnova för att arbeta med projektet Delad energi är dubbel energi. Malin Norling, projektledare på miljöförvaltningen, säger: "Nu kan staden tillsammans med näringslivet ta nästa steg i att stärka Malmös cirkulära ekonomi och hållbara stadsutveckling via urban och industriell symbios. Precis det som behövs för att fortsätta etablera Malmös symbiosfunktion."

Lnm5zuqmg7kga7n9i1lo

Syns du, finns du - Årets reflexkampanj är här!

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 13:13 CET

Årets synbarhetskampanj Syns du, finns du, som syftar till att öka användandet av reflexer, startar nu.

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 25 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se