Wthetuyejsrvxibsst9e

Täpp till luckor i bosättningslagen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 08:41 CET

Se över bosättningslagen, täpp igen de eventuella luckor som finns och förtydliga alla kommuners ansvar om att lagen är en bosättningslag och inte en tillfällig boplatslag. Den uppmaningen ger Malmös kommunstyrelse till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

B9eoffsmaqtiqyqmsgbn

Risk för allvarlig vårdskada anmäls enligt lex Maria

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 10:11 CET

Patient fick inte läkemedel enligt ordination under fyra dagar. Den interna utredningen visar att händelsen beror på bristande uppföljningsansvar samt bristande följsamhet till rutin. Händelsen bedöms som en risk för allvarlig vårdskada och därför gör Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Gcgqsdyxwawev0yvsonr

Fler oklarheter upptäckta i upphandlad SFI-utbildning

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 14:34 CET

Malmö stad har en pågående tillsyn av alla leverantörer av SFI-utbildning. I de fall där oklarheter hittas gällande redovisning av personallistor, har kommunen begärt in förtydliganden. Hermods, som är en av fem avtalspartners, har i sitt första svar uppgett att deras personallistor innehåller oklarheter.

Linfqzeogsnpys7anz0n
Bkglghjnfwfkagrdnaqx

Material från dinosauriernas tid undersöks i Limhamns kalkbrott

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 13:00 CET

Nu blir Limhamns kalkbrott plats för ett forskningsprojekt. Materialet som ska undersökas är från gränsen mellan de geologiska tidsperioderna krita och paleogen, vilket ger ett unikt tillfälle att undersöka hur södra Sverige påverkades av asteroidnedslaget som satte punkt för dinosauriernas tidsålder. Under onsdag och torsdag, 21–22 mars, kommer en 60 meter lång borrkärna med material tas upp.

Jtavgfqvupilevfgy7ot

Ung Svensk Form firar 20-årsjubileum i Malmö

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 08:00 CET

Designutmärkelsen och utställningen Ung Svensk Form fyller 20 år! Det firas i dagarna två, den 23-24 mars, i staden där projektet föddes. Det var i Malmö på Form/Design Center som Ung Svensk Form startade 1998 för att lyfta fram ung design från hela landet och öka förutsättningarna för unga formgivare. Vi ses på Form/Design Center och STPLN i Malmö!

Sza8jdl2ahgusyxlbdi7
Gdvxbmqiqpnhlusme2yx

En fest för solen, ljuset och våren!

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:49 CET

I flera länder och kulturer är det tradition att på olika sätt välkomna våren. I år arrangerar Malmö stad för första gången en ”eldfest” på Stortorget för att fira att vinter blir vår och att solen och ljuset kommer tillbaka. Innehållet i arrangemanget den 20 mars på Stortorget har inspirerats av olika traditioner och är en fest för mångfald och integration med eldar, scenartister med mera.

Mjwwi8rmiwrzvb34ofxg

Avgörande i tvist mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 12:08 CET

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom i tvisten mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern. Bolagets yrkande om drygt 200 miljoner kronor avslogs. Malmö stad döms ersätta Skånepantern med drygt 3 miljoner samt 4 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Media no image

Nu börjar elektrifieringen av Malmös stadsbusstrafik – avtal med leverantör påskrivet

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 11:00 CET

Polska företaget Ekonergetyka har nu skrivit på avtalet om att leverera laddstolpar till Malmös första helelektriska stadsbusslinje. Första steget mot stadens mål att elektrifiera hela stadsbusstrafiken är därmed taget.

– Eldrivna bussar är så bra därför att vi får renare luft i staden och det blir lugnare och tystare på gatorna med eldrift. Särskilt när vi samtidigt bygger ut cykelvägarna med medel från storstadspaketet för en halv miljard. Då blir det ännu renare och tystare, säger Patrik Widerberg, avdelningschef på gatukontoret, Malmö stad.

Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad. Ett steg i den riktningen är att göra kollektivtrafiken så resurseffektiv som möjligt. I december 2018 kommer Malmös första elektriska stadsbussar börja trafikera linje 7 som går mellan Ön och Svågertorp. Dessa bussar kommer att köra på el märkt med Bra miljöval, och laddas på ändhållplatserna. Och det är dessa laddstolpar – en på Ön och två på Svågertorp – som det polska Ekoenergetyka nu skrivit avtal på att leverera. Företaget har redan levererat över 150 laddstolpar för elbussar till städer runt om i Europa; bland andra Barcelona, Berlin och Tampere. I Sverige finns de redan representerade i Västerås och Luleå.

– Vi är stolta att kunna bidra till Malmös hållbarhetssatsning och deras mål att bli en grön stad genom att introducera renare och tystare bussar, säger Maciej Wojenski, vice koncernchef på Ekoenergetyka.

Elbussprojektet finansieras bland annat genom stadsmiljöavtal och är ett samarbete med Skånetrafiken.

– Den här miljösatsningen är otroligt viktig. Laddstolparna är en förutsättning för våra nya elbussar, som kommer ge en helt ny reseupplevelse, tystare och bekvämare. Bussarna börjar tillverkas nu i sommar efter ett helt nytt inredningskoncept”, säger Håkan Kristiansson, projektledare på Skånetrafiken.

Laddstolparna med tillhörande teknik kommer att sättas upp under sommaren. Därefter ska de nya bussarna testköras innan de börjar trafikera linjen i början av december.

Läs mer om projektet på malmo.se/elbuss

Kontaktpersoner: Marinko Radic, projektledare gatukontoret, Malmö stad
040-34 37 62

Håkan Kristiansson, projektledare, Skånetrafiken 0451-28 86 01

Natalia Kozdra, Marketing and Communications Director, Ekoenergetyka

+48 508 856 493

Fakta: Malmö planerar att införa elbussar på stadens huvudlinjer (linje 1-8) samt på linje 33 successivt fram till 2031, som en del i överenskommelsen i Storstadspaket Malmö.

Laddstolparna kommer att ägas av Malmö stad och det är också stadens ansvar att driva och underhålla laddinfrastrukturen samt svara för att elleveranserna fungerar.

Publicerat av Ida Offenbartl, kommunikatör, gatukontoret
ida.offenbartl@malmo.se, 040-34 22 21


Polska företaget Ekonergetyka har nu skrivit på avtalet om att leverera laddstolpar till Malmös första helelektriska stadsbusslinje. Första steget mot stadens mål att helelektrifiera stadsbusstrafiken, är därmed taget.

Läs vidare »
Zk1hcdssajgsltyza4if

Malmö stad polisanmäler felaktig personalredovisning

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 15:00 CET

Malmö stad polisanmäler bristerna i utbildningsbolaget Astars personalredovisning för Sfi-utbildning till kommunen. -De allvarliga brister som framkommit gällande Astars agerande är av sådan art att vi beslutat polisanmäla, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Wthetuyejsrvxibsst9e

​Malmö satsar på film med fond

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 13:28 CET

Nu görs ännu en satsning på filmstaden Malmö. Under 2018 investeras en halv miljon kronor för att etablera en fond och göra arbetet med film ännu mer strategiskt och långsiktigt.

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 25 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se