Z1fjh0fmrlbpyxbyyzt3

Trianon byggstartar 140 lägenheter i Lindängen

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 17:31 CEST

Ett symboliskt första spadtag togs för 140 nya lägenheter på Vårsången i Lindängen den 17 april. Det är 37 år sedan senaste nybyggnadsprojektet i stadsområdet.

G7ki8hoz6x8wmn7x3kae

Bristande handläggning av ensamkommande anmäls

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 08:54 CEST

Sedan februari förra året har 55 ensamkommande barn antingen placerats utan en första bedömning eller fått vänta så pass länge att de avvikit. Nu anmäls den bristande handläggningen enligt lex Sarah.

Hb4u7mmtmipfe29lz9p7

​Nya Limhamnsbor ska bli mindre bilberoende

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 19:50 CEST

Limhamns läge börjar ta form. Det som förr var ett industriområde dominerat av cementfabriken ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse, till största delen bostäder men även skolor, förskolor, parker, butiker och annan service. På torsdagen hanterade stadsbyggnadsnämnden flera ärenden om Limhamns hamn, som kommit olika långt i beslutsprocessen.

Media-no-image

​Bostäder mellan Pildammsparken och Citytunneln

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 19:50 CEST

Nu ska Triangelnområdet utvecklas med mer bostäder, kontor och en förskola. Pildammsvägen ska få karaktären av en stadshuvudgata, där fotgängare gynnas. På torsdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att inleda ett detaljplanearbete, som möjliggör förtätning av den befintliga bebyggelsen i kvarteret Priorn, mellan Pildammsvägen och Rådmansvången.

I den norra delen planeras för kontor och en förskola med fem avdelningar, i den södra för bostäder. Den befintliga tennishallen, byggd på 1920-talet, ska rivas eller flyttas och sportverksamheten flyttas. I övrigt är marken idag obebyggd och används för parkering.

Det är ännu för tidigt att säga något om byggnadshöjd, volymer och gestaltning på nybyggnationerna.

– Men det är ju ett fantastiskt läge mellan parken och Citytunnelstationen, och vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att bo där, säger Karolina Skog (MP), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Förtätning ska göra staden bättre. Genom att bygga bostäder på platser som i dag kan upplevas som öde och otrygga blir Malmö både tryggare och livligare, samtidigt som vi bygger attraktiva bostäder, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kontaktpersoner

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Frida Roijer, pressekreterare, 0768-70 52 57

(Ärende 27)


Nu ska Triangelnområdet utvecklas med mer bostäder, kontor och en förskola. Pildammsvägen ska få karaktären av en stadshuvudgata, där fotgängare gynnas. På torsdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att inleda ett detaljplanearbete, som möjliggör förtätning av den befintliga bebyggelsen i kvarteret Priorn, mellan Pildammsvägen och Rådmansvången.

Läs vidare »
Ssjypgsmezsukimsh55q

​Mentala och faktiska barriärer bort på Rosengård

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 19:50 CEST

Rosengård ska på ett bättre sätt än idag länkas samman med övriga Malmö – denna centralt belägna stadsdel ska också upplevas som en. En förändrad stadsmiljö kan bli en motor för sociala förändringar.

G7ki8hoz6x8wmn7x3kae

Kollodeltagare blev slagen i sömnen

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:22 CEST

En pojke som vistades på ett kollo för personer med funktionsnedsättning blev slagen av en annan deltagare när han låg och sov. Det var kulmen på en serie incidenter på kollot där utredningen visade att det rått något av mobbingskultur. Nu anmäls händelserna enligt lex Sarah.

Faukb7w7gmiuhmv3h7yg

​Kvinnligt filmskapande i fokus på IFEMA filmfestival

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:25 CEST

Fredagen den 17 april invigs IFEMA-festivalen på Panora i Malmö av kulturkommunalrådet Hanna Thomé (V). Programmet för IFEMA 2015 på Panora i Malmö innehåller filmer, seminarier och gäster och pågår mellan den 17 och den 19 april.

Faukb7w7gmiuhmv3h7yg

Sjunkande ungdomsarbetslöshet i Malmö

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 10:02 CEST

Ungdomsarbetslösheten i Malmö är nu lägre än den varit någon gång under åren 2013-2015.

Rhpzqlmuvdv0ljcpkjt7

Malmö tilldelas Ungdoms-SM i handboll 2016 och 2017

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 10:15 CEST

​Idag meddelade Svenska handbollsförbundet att Malmö tilldelas Ungdoms-SM i handboll 2016 och 2017.

Faukb7w7gmiuhmv3h7yg

​Malmö beslutar om åtgärder mot afrofobi

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 15:40 CEST

Malmös folkhälso- och jämställdhetsberedning fattade i dag beslut om åtgärder för att motverka afrofobi och diskriminering av personer med afrikansk bakgrund. Beslutet bygger på en förstudie som pågått sedan 2014 och som tar sin utgångspunkt i 60 intervjuer med afrosvenskar eller anhöriga till afrosvenskar i Malmö.

Kommande evenemang 1 evenemang

29 Maj 10:00

Malmö Garden Show – en grön fest med odling, lek och design.

2015-05-29 - 2015-05-31
Slottsträdgården Malmö

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 310 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 21 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se