Oejgxwghxmzz7qgt2rji

Malmö storsatsar på fritidshemmen

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 11:00 CET

För att höja kvaliteten på fritidshemmen i Malmö stad kraftsamlar nu grundskoleförvaltningen. Med start i vår kommer 39 förste fritidspedagoger att rekryteras. Samtidigt bekostar kommunen en uppdragsutbildning med syfte att utbilda 70 medarbetare till legitimerade grundskollärare med inriktning fritidshem.

Vgxoyyruq2y2dw0bdb7a
Yr2xxgz5teiccv942fhl

Attraktiv tomt vid Hyllie station anvisas genom tävling

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 07:55 CET

Malmö stad bjuder in till en markanvisningstävling i Hyllie som startar den 26 januari 2017. Tävlingen gäller en tomt med ett unikt läge vid Hyllie stationstorg som utgör den sista pusselbiten i centrumområdets kärna. Avsikten är att upprätta ett markanvisningsavtal med vinnaren som kommer att utses i slutet av september 2017 och att därefter ta fram en detaljplan.

E957gmvhy2ccslnpl9va

Snart startar bygget av station i Rosengård

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 16:38 CET

Med målet om att kunna köra persontrafik på Kontinentalbanan i december 2018 går nu Malmö stad vidare med bygget av station Rosengård. Idag fattade tekniska nämnden beslut om en ny station vid Rosengård samt att Persborgs station ska byggas om. Stationerna är, tillsammans med Östervärns station, viktiga delar i arbetet med att börja köra trafik enligt upplägg Malmöringen i december 2018.

Cqekvya0l9crzmam0gzr
Lvqqlzgtvwxbk47cc5kz

​Klart för 110 nya bostäder i Sorgenfri

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 16:30 CET

Drygt hundra nya lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, kommer att byggas i Sorgenfri. Malmö stad tekniska nämnd gav idag klartecken för en markförsäljning till Ikano Bostad för uppförande av ca 60 bostadsrätter i kv Pedalvagnen och ett tomträttsavtal med Veidekke/Riksbyggen för uppförande av ca 50 hyresrätter i kv Passageraren, plus lokaler för verksamheter.

Aqx7dwu12saxglfbnfki

Så kan Malmö klara ett hundraårsregn

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 13:30 CET

​I augusti 2014 drabbades Malmö av ett stort skyfall. Det var det enskilt största regnet i Malmö sedan mätningarna startade i slutet på 1800-talet. Skyfallets konsekvenser ligger till grund för den skyfallsplan som idag godkändes av tekniska nämnden. Planen inriktas på att Malmö ska klara ett hundraårsregn senast år 2045.

Me2rz7ewyqrlehygm9l4
Lvqqlzgtvwxbk47cc5kz

​Ramavtal i hamn – Varvsstaden växer vidare

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 11:40 CET

Ett ramavtal och ett köpeavtal mellan Malmö stad och det privata bolaget Varvsstaden AB godkändes idag av Malmö stads tekniska nämnd. Ramavtalet innebär ett startskott för den fortsatta utvecklingen av Varvsstaden, med bostäder, arbetsplatser och kommunal service. Genom markköpet blir det möjligt att bygga en helt ny skola och en förskola i området.

Pgyebbv6ka13o3eytgwn

Stor ökning av besök till Stadsbiblioteket i Malmö

Nyheter   •   Jan 16, 2017 08:28 CET

Stadsbiblioteket i Malmö hade 970 472 besökare 2016. Det är en ökning med nästan tio procent jämfört med 2015 och de bästa besökssiffrorna på över tio år. Även antalet nyinskrivna låntagare ökade kraftigt under året.

S4gurupggtt2hzt69evz

Möt den skånska naturen i utställningen I vått och torrt

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:00 CET

Den 21 januari öppnar utställningen I vått och torrt på Malmö Museer. Genom fotograferna Jonna och Tammy Bergströms ögon får vi se den skånska naturen och dess djur ur nya och oväntade perspektiv.

Rrjbl0jpilawcxzhvref

Många besök på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum

Nyheter   •   Jan 12, 2017 15:12 CET

Besökarna har fortsatt att strömma till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum under 2016, och totalt kan man notera 419 934 besök.

Zkcgqbhoyvtkqg5mr5a7

Lex Sarah, Brukare på LSS-boende försökte skada andra brukare

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 13:01 CET

En brukare har vid ett antal tillfällen försökt skada andra brukare på en LSS-gruppbostad. Personal fanns tillhands vid varje tillfälle och ingen brukare kom till fysisk skada. Händelserna ledde dock till att fyra brukare kände oro och rädsla för att vistas i boendets gemensamma utrymmen. Händelserna anmäls nu enligt lex Sarah.

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 319 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 23 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se