Apgvnxjfgmhsjhzkbudv

Tjejmässan 2017: av, med och för tjejer

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 11:57 CET

​Lördag den 25 februari är det dags för Tjejmässan som i år hålls på Arena 305. Tjejmässan arrangeras av, med och för tjejer i Malmö. Årets mässa är fullspäckad med grymma artister, roliga workshops, happenings, musik, teater, dans och utställare från olika intressanta föreningar. För alla tjejer från tolv år och uppåt.

D1owx4dand6s1ymwh7jx

Ung i Sommar siktar på över 3 000 praktikplatser

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 07:55 CET

På måndag startar ansökningstiden för unga Malmöbor som vill göra praktik genom Ung i Sommar. Förra året fick 2 750 unga en praktikplats. Nu kraftsamlar Ung i Sommar och siktar på över 3 000 praktikplatser sommaren 2017.

Rqtwxhznnvykaonml47g

​Holma först ut att omvandlas

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 15:36 CET

Nu drar utvecklingen av Holmastan igång. På torsdagen gav stadsbyggnadsnämnden klartecken att påbörja arbetet med den första detaljplanen för området, utifrån riktlinjerna i planprogrammet för Holma och Kroksbäck som antogs i november.

Ujf3thxyyuht0udkupcc

​900 nya jobb när Ikea bygger ut

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 15:34 CET

Ikea Sverige planerar att bygga ett hotell i Svågertorp, intill varuhuset och kontoret Hubhult. I anslutning till hotellet kan Ikea nu också bygga ett kontor med plats för 900 anställda. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden en ny detaljplan som gör det möjligt.

Kstr1t7y6t1qoelq2ghe

Kompetenscentrum sexuella tjänster satsar för att förhindra sexköp

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:52 CET

Mika Malmö har bytt namn och heter nu Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST). I vår kommer KST att lägga extra kraft på insatser för att minska efterfrågan kring sex mot ersättning.

Vhhttuagvtpc8ykiojax

Pressträff om nya riktlinjer för skolplacering i Malmö stads grundskolor

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:30 CET

Den 22 februari 2017 fattar grundskolenämnden beslut om nya riktlinjer för skolplaceringar på Malmö stads grundskolor. Onsdag 22 februari kl 12.00, i aulan på Rönnblomsgatan 6 A, hålls en pressträff med Anders Rubin (S), grundskolenämndens ordförande, Johanna Öfverbeck (MP), förste vice ordförande, Anders Malmquist, grundskoledirektör och Anna Berglund, chef för centrala skolplaceringsenheten.

Iwuauqqgwfik8ufkeipl

Idéer för hur Rosengård centrum och Rosengård station kan utvecklas presenteras i en utställning

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 16:21 CET

Fyra arkitektteam har fått i uppdrag att arbeta fram förslag på såväl fysiska som sociala förändringar med hjälp av idéer som kommit upp under olika workshops med boende och aktörer i området under hösten och vintern. Förslagen ställs ut i Rosengård Centrum mellan 16-22 februari och alla Malmöbor är välkomna att lämna sina synpunkter.

Media no image

Malmös miljöarbete går för långsamt

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 16:06 CET

Det blir svårt att nå Malmös fyra miljömål. Det framgår klart av Malmö stads miljöredovisning för 2016. Av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

De fyra övergripande miljömålen för Malmö stad, som antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad i december 2009, är kommunens prioriteringar för att bli en hållbar stad. Trenden inom målområdena är positiv, men takten är för långsam. Enligt 2016 års miljöredovisning når Malmö stad inte sina miljömål om inte farten i arbetet skruvas upp. Ett exempel på detta är målet att all mat som serveras inom Malmö stad ska vara ekologisk år 2020. Med samma ökningstakt som rått mellan 2013 och 2015 når vi målet 2021, men om ökningstakten istället liknar den som varit mellan 2005 och 2015 når vi målet först 2028. (Se fakta längre ner)

En utmaning för Malmö är det faktum att staden växer med cirka 5000 nya invånare per år och behovet av bostäder och service är stort. Att växa hållbart är ett måste för en snabbväxande stad som Malmö.

- Tyvärr har vi en bra bit kvar miljömässigt innan vi kan kalla oss hållbara här i vår stad. Miljöredovisningen för 2016 ger oss ingen större anledning att slå oss för bröstet, säger Kerstin Åkerwall, miljödirektör i Malmö stad.

För att nå miljömålen till år 2020 krävs bland annat en skjuts i utbyggnaden av förnybar energiproduktion och en klimatsmart stadsplanering så att de som bor och verkar i Malmö inte ger upphov till stora växthusgasutsläpp.

- Jag hoppas också att vi i Malmö stads nya organisation, som ska vara på plats under 2017, blir bättre på att integrera hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet, säger Kerstin Åkerwall.

Bakgrund

Malmö stads miljöredovisning 2016 presenteras på konferensen Miljöläget i Malmö som arrangeras den 15 februari. Den årligt återkommande konferensen har blivit en viktig samlingspunkt för miljö- och hållbarhetsarbetet inom staden. Till årets konferens var 184 personer anmälda. Miljöredovisningen kan läsas i sin helhet på www.malmo.se/miljoredovisning.

Fakta miljömål

Malmös fyra miljömål är:

 1. Sveriges klimatsmartaste stad
  År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.
 2. Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
  Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.
 3. Naturtillgångar brukas hållbart
  Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.
 4. I Malmö är det lätt att göra rätt
  År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

  Andelen ekologisk mat som Malmö stad serverar är ett exempel på ett nyckeltal som ingår i miljöredovisningen. Målet är att all mat ska vara ekologisk år 2020. Den senaste siffran (2015) visar att 53 procent av den serverade maten i Malmö stad är ekologisk. Om ökningstakten kommer att likna den som varit mellan 2005 och 2015 nås målet först år 2028. Med samma ökningstakt som mellan 2013 och 2015 når vi målet 2021. Oavsett missar Malmö stad målet till 2020.

Kontakt

Kerstin Åkerwall, miljödirektör, miljöförvaltningen Malmö stad, 040-34 20 14, 0708-81 80 07, kerstin.akerwall@malmo.se

Henric Nilsson, enhetschef Miljöövervakning och analys, miljöförvaltningen Malmö stad, 040-34 20 59, 0706-94 20 37, henric.nilsson@malmo.se

Pressmeddelandet utskickat av Anna-Karin Jangmark, kommunikatör miljöförvaltningen Malmö stad, 0709-81 90 40, anna-karin.jangmark@malmo.se


Det blir svårt att nå Malmös fyra miljömål. Det framgår klart av Malmö stads miljöredovisning för 2016. Av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

Läs vidare »
Rwdwcbkkzahcx1o1wfyj
Bkglghjnfwfkagrdnaqx

Guerrilla lighting – när Malmöborna själva får vara med och lysa upp staden

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 13:29 CET

Imorgon, torsdag den 16 februari, kommer Malmöborna själva kunna vara med och lysa upp delar av Sorgenfri. Det är en del under ljusarrangemanget Stadens ljus: Sorgenfri. Föranmälda deltagare kan då aktivt vara med och på ett innovativt och spektakulärt sätt förändra platser med ljus. Syftet med arrangemanget är att se möjligheter och uppleva hur ljussättning kan användas i stadsmiljöer.

Zkcgqbhoyvtkqg5mr5a7

Brukare på LSS-boende försökte skada sig själv och andra

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 11:48 CET

​En brukare vid ett LSS-boende har vid upprepade tillfällen försökt skada sig själv och andra. Eftersom brukaren därmed utgör en risk för andra boenden gör Sociala resursförvaltningen en anmälan enligt lex Sarah.

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 319 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 23 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se