Nkybfv0vl7yxyod5aete

​Halvårsrekord: Bygglov för 3000 bostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 16:03 CEST

Bygglov för närmare 1000 bostäder klubbades i stadsbyggnadsnämnden på torsdagen. Det innebär att över 3000 bostäder har beviljats bygglov i Malmö bara under årets första sex månader. Siffran för hela förra året uppgick till 4000, vilket var rekord redan det.

Vfexhfjclinaucztigah

​400 studentbostäder byggs i centrala Malmö

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 16:02 CEST

Snart kan drygt 400 studenter komma att bo ovanpå Willys på Östra Farmvägen i norra Sorgenfri. På torsdagen beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för projektet som innebär att två våningar av den befintliga byggnaden kapas – och fyra nya våningar byggs på.

Hyycbgk897k29baod7mi

​Varvsstaden får efterlängtad skola

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 16:02 CEST

En skola, en förskola, bostäder, arbetsplatser, centrumverksamheter, ett kajstråk och en esplanad. Det är en avgörande pusselbit som är nu på plats för Varvsstadens utveckling. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för ett 36 500 kvadratmeter stort område i det gamla Kockumsområdet strax öster om Skeppsgatan.

Mvgjhljoq8rqbmedjkpx

​Växande Malmö fokus för aktualiserad översiktsplan

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 16:02 CEST

När Malmö växer och förändras måste även den långsiktiga strategin för stadens utveckling ses över. På torsdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att överlämna en reviderad version av översiktsplanen till kommunstyrelsen, att ställas ut för synpunkter.

Xwcb0pbcrukqpbcu7evp

Sommarscen Malmö: The Nile Project inställt

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 13:16 CEST

Vi måste tyvärr meddela att The Nile Project som skulle spela på Pildammsteatern den 25 juli ställs in. Vi beklagar detta och hoppas att våra besökare har överseende med att det ibland inte blir som man tänkt sig.

Eazvq7jh6x6qdvufewhn

​Hög arbetsbelastning, personalbrist och dubbelt ledarskap föranledde att brister i familjehem missades

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 20:59 CEST

Förskolan och grundskolan rapporterade brister i omvårdnaden av tre familjehemsplacerade syskon, gällande smutsiga kläder och dålig mathållning. Senare framkom att fler brister i omvårdnaden fanns. Barnen är nu omplacerade. För att undvika att liknande inträffar i framtiden utökas personalstyrkan och nya rutiner inom socialtjänsten implementeras.

Ddhimzg2pc7w2y3bj1mh

Årets dansbandsprogram är här!

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 11:47 CEST

Väntan är över! Årets dansbandsprogram är klart. Här är de elva akter som spelar på Dansbanan på Malmöfestivalen i år.

Rx4d3hfgmdcallu8lkjd
Bkglghjnfwfkagrdnaqx

Internationella yogadagen firas med yoga på Friisgatan

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 08:30 CEST

​Idag, onsdag 21 juni, firar vi internationella yogadagen med ett yogapass för alla. Passet är gratis och utomhus på vår sommargata, Friisgatan, klockan 17.30-18.30

Kagciekpfnazkvqck9a1
Lvqqlzgtvwxbk47cc5kz

​Tre exploateringsavtal i kvarteret Brännaren ger skjuts åt Sorgenfri

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 11:10 CEST

Omvandlingen av Sorgenfri, från gamla industrier till modern kvartersstad, går vidare i kvarteret Brännaren. Tre exploateringsavtal, som tillsammans möjliggör drygt 300 nya bostäder, godkändes idag av Malmö stads tekniska nämnd. Avtal har tecknats med Riksbyggen ek. förening, Kungsleden Fastighets AB och Granen Fastighetsutveckling AB för fastigheterna Brännaren 2, Brännaren 3 och Brännaren 19.

Ucesrzvczndeww2f9avt

Fortsatt goda betygsresultat för Malmös nior

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 10:27 CEST

​Betygen för avgångseleverna i årskurs nio i Malmö stads grundskolor ligger kvar på samma höga nivå som förra året. Det visar en första analys av betygsresultaten för vårterminen 2017.

Kommande evenemang 1 evenemang

21 Apr 17:00

Friisgatan - Malmös sommargata 2017

2017-04-21 - 2017-09-30
Friisgatan

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 25 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se