Gyk9nd7hgo2zddoyhjkg

​Stort markpussel i hamnen skapar fler jobb i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 14:13 CEST

Ett bytesavtal mellan staden och företaget Catena AB gör att hamnverksamheten i Malmö koncentreras till Mellersta hamnen och Norra hamnen, och ger plats till en centralt belägen citylogistikanläggning.

Media-no-image

Kostnadsfria pedagogiska program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum från höstterminen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 13:57 CEST


Kulturnämnden beslöt idag att avskaffa avgifterna för skolor och förskolor i Malmö för pedagogiska program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Totalt handlar det om att 225 tkr öronmärks för de pedagogiska programmen.

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden och alla barn har rätt till kultur och sin stad, säger Sylvia Björk, Ordförande (S) i Kulturnämnden.

- Idag är alla kulturaktiviteter på skoltid kostnadsfria för stadens förskolor och skolor på stadens kulturinstitutioner, med undantag av skolprogram på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum där det tas ut en avgift, detta ändrar vi på nu, säger Sylvia Björk.

- Äntligen har vi fått ekonomiskt utrymme att genomföra denna förbättring för malmöbarnen som vi längtat efter att kunna göra länge, säger My Gillberg, vice ordförande (mp) i kulturnämnden.

Intern omfördelning

Avgiften tas bort för skolor och förskolor i Malmö från och med läsåret 2016/17. Förändringen genomförs genom en permanent omfördelning av medel från barnkulturenheten till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Intäkter för skolprogram på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum 2015 var 225 tkr (200 tkr på Malmö Museer och 20 tkr på Malmö Konstmuseum).

Skolprogram är idag kostnadsfria på alla kulturförvaltningens institutioner utom Malmö Museer och Malmö Konstmuseum där det tas ut en avgift för deltagande klasser. Dessa avgifter innebär att möjligheterna för förskolor och skolor att delta i programverksamhet på kulturförvaltningens institutioner idag inte är likvärdiga.

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp och utbudet av aktiviteter såväl på skoltid som på fritiden är stort och brett, nu tar vi bort det sista hindret så alla visningarna blir utan kostnad för skolorna, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

Tillgången till egna medel för att delta i kulturaktiviteter eller annan programverksamhet utanför förskolan eller skolan är olika och många förskolor och skolor saknar helt egna medel för utflykter och studiebesök. Detta betyder att skolprogram på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum i praktiken inte är tillgängliga för alla barn och unga.

Satsning på barn och unga

Under senare år har flera åtgärder gjorts inom kulturförvaltningen för att sänka trösklarna och göra det lättare för fler barn och unga att delta på skoltid såväl som på fritiden. Flera av stadens kultursatsningar under senare år har varit direkt riktade till barn och unga. Dit hör bland annat Unga Teatern, det nya Akvariet på Malmö Museer och Stadsbibliotekets avdelningar Balagan och den nya småbarnsavdelningen som öppnar hösten 2016.


För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, elisabeth.lundgren@malmo.se, 0766-34 29 27

Sylvia Björk, ordförande i kulturnämnden, sylvia.bjork@malmo.se, 0729-81 16 44

För mer information:

Dick Fredholm, kommunikationschef på Kulturförvaltningen, dick.fredholm@malmo.se, 0733-504 605,


Kulturnämnden beslöt idag att avskaffa avgifterna för skolor och förskolor i Malmö för pedagogiska program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Totalt handlar det om att 225 tkr öronmärks för de pedagogiska programmen.

Läs vidare »
Xopnux0qh7cwqshmensw

​Unga, gamla, amatörer och proffs – alla står i fokus för fritidsnämndens extrasatsningar

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 11:30 CEST

Ökad delaktighet, barn och ungas fritidsaktiviteter och elitidrott står i fokus för fritidsnämndens särskilda satsningar under 2016. Extra pengar till föreningslivet och Malmö idrottsakademi gör att fler får möjlighet till fysisk aktivitet, både på amatör- och elitnivå.

Xopnux0qh7cwqshmensw

​Idrottande ska inte vara en klassfråga – Malmö får sitt första sportotek

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 11:30 CEST

Dyr utrustning ska inte vara ett hinder för barn och ungas möjligheter att idrotta och delta i friluftsverksamhet. Det är tanken bakom Malmös första sportotek som fritidsnämnden i dag har fattat beslut om att starta. Här ska man kunna låna den utrustning man behöver och lämna in den man vuxit ur, för ekonomin och för miljöns skull.

Iukq95wiyqlveurerqrs

Pressinbjudan: Den första Föreningsgalan någonsin

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 10:33 CEST

​Fritidsförvaltningen har bjudit in Malmös föreningar till en galakväll på Malmö Arena den 27 maj. Det blir middag, underhållning och framförallt prisutdelning. Flera prestationer och eldsjälar hyllas och prisas. Föreningsgalan anordnas i år för första gången och kommer att vara ett återkommande tillfälle för föreningar att ses, umgås och belysa speciella insatser.

Dlajpr1xfq54xgy8t9x0

Malmö har beredskap för 15 000 bostäder

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:35 CEST

2015 blev en vändpunkt för bostadsbyggandet i Malmö - för första året på länge var bostadsbyggandet i takt med befolkningsökningen. Totalt byggstartades 2200 bostäder och närmare 1700 bostäder färdigställdes samtidigt som vi blev 4500 fler malmöbor. Planberedskapen är god och på kort sikt finns 15 000 bostäder i redan färdiga och pågående detaljplaner.

Krr4esu4xb3hp5izyrsn

Lasse Stefanz, Drifters, Larz-Kristerz & Blender m.fl. till Malmöfestivalen!

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:25 CEST

Årets dansbandsprogram på Malmöfestivalen är här! Sveriges största dansband kommer till Malmöfestivalen i år. Lasse Stefanz, Drifters, Larz-Kristerz, Blender, Sannex, Matz Bladhs, Casanovas, Canyons, Donnez, Bob Stevens och Skåningarna kommer fylla nya dansbanan på Skeppsbron med fantastisk musik.

Wd0f39xztwbeqyrad05w

Sommarscen Malmö 2016 - nu är programmet här!

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 13:00 CEST

I2oi8wx6emghjzdgycl3

Alice Bah Kuhnke öppnar demokrati- och migrationskonferens i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 12:16 CEST

Malmö stad har fått regeringens stöd att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Imorgon inviger demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke konferensen om Museums in Times of Migrations and Mobility: Processes of Representation, Collaboration, Inclusion and Social Change på Malmö högskola.

Texij9qratu1kqf7zfiu
B0w8xe4mgxz4mlhmyegvq

Med saxen som pensel i utställning på Malmö Museer

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 08:00 CEST

Den 28 maj öppnar utställningen Med saxen som pensel på Malmö Museer. En häpnadsväckande utställning skapad med sax, papper, tid och tålamod.

Kommande evenemang 1 evenemang

26 Maj 11:00

Pressinbjudan: Utdelning av Malmö stads kulturstipendier 2016

2016-05-26, 11:00 - 12:00
Rådhuset, Stortorget 2, Malmö

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 319 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 23 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se