Xopnux0qh7cwqshmensw

Kommunal skattesats 2015

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 14:20 CET

​Skattesatsen för kommunalskatten i Malmö år 2015 föreslås av kommunstyrelsen att bli 21,24 procent. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet den 27-28 november 2014.

Wkb1e5ji40bbifaa8xas

Pressinbjudan guldfirande

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 11:01 CET

På söndag inbjuds media att träffa och intervjua spelare från Malmö FF och FC Rosengård i samband med Malmö stads officiella firande av de båda lagens SM guld i fotboll. Media är välkommen från kl. 13.00; spelare från de båda lagen kommer att finnas på plats för intervjuer från ca kl. 13.15.

Nwuzqp53wkxrga2jmzsh

Europas största innovationskarneval presenterar stolt: Barn och ungas idéer för framtiden

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 10:00 CET

Media-no-image

Nytt boende för hemlösa barnfamiljer öppnar

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 09:23 CET

I december öppnar Disponentvillan, ett boende för strukturellt hemlösa barnfamiljer. Målet är att familjerna under trygga boendeformer aktivt ska söka nytt boende med stöd av verksamhetens personal.

I statistiken skiljer man mellan social och strukturell hemlöshet. Till skillnad från social hemlöshet som beror på exempelvis missbruk eller psykiska problem handlar den strukturella hemlösheten om bostadsbrist och låga inkomster. I Malmö ökar den strukturella hemlösheten mest enligt Malmö stads kartläggning. Hittills har det inte funnits någon kommungemensam insats för dessa familjer.

– Tanken med Disponentvillan är att barnfamiljer under trygga boendeförhållanden ska kunna söka egen bostad. Som stöd och hjälp finns våra socialsekreterare till hands. Det är obligatoriskt att aktivt söka bostad under boendetiden och målet är att familjerna ska ha hittat eget boende inom tre månader, säger enhetschef Jan Vonheim.


19 lägenheter

Disponentvillan består av 19 nyrenoverade bostadslägenheter. Storlekarna på lägenheterna är 38-85 kvadratmeter. De är fullt möblerade och inkluderar all utrustning som är nödvändig i ett hushåll. Det kan bo 4-8 personer/lägenhet beroende på lägenhetens storlek.

Personalen består av en samordnare och tre socialsekreterare. Familjerna får dagligt stöd i att lösa sin boendesituation. I första hand sker detta på den öppna bostadsmarknaden.

– Personalen kommer att informera, stödja och visa familjerna hur man söker bostad genom att använda olika tillvägagångssätt. Detta kommer att ske via bland annat internet, bostadsförmedlingar och kommuner, säger sektionschef Lena Scheltin.

För att vara aktuell för boende i Disponentvillan måste familjen ha beviljats bistånd av placerande socialsekreterare i det stadsområdet de tillhör. Disponentvillan invigs i slutet av november och kan börja ta emot boende den 1 december.


Mer information

Jan Vonheim, enhetschef Boende och stöd
0702-93 70 99
jan.vonheim@malmo.se

Lena Scheltin, sektionschef
0733-70 89 92
lena.scheltin@malmo.se

Utsänt av:
Cecilia Lindvall, kommunikatör
0733-60 27 11
cecilia.lindvall@malmo.se  


Läs vidare »
Agx2neg0a8raczvpxwuf

Hot i gruppbostad lex Sarah-anmäls

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 15:16 CET

En kvinna som bor i en gruppbostad uttalade vid ett tillfälle hot mot en annan boende. Personalen i boendet gick emellan och bad den hotade mannen att gå in i sin lägenhet där han lämnades ensam under en kort stund. Händelsen anmäls nu enligt lex Sarah.

Gbwjghpviwghoccdslvz

Tävlingen avgjord: så kommer Malmös nya marinpedagogiska centrum att se ut!

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 11:33 CET

Det blir dansk design på Malmös nya marinpedagogiska centrum, som är tänkt att invigas på Ribersborgsstranden 2016. Detta står klart sedan danska NORD arkitekter vunnit arkitekttävlingen.

Tb1wnpabmz3dgpkbzzdm

Samarbete mellan Polisen och Malmö stad gav lugnare insparksfester 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 11:00 CET

Xopnux0qh7cwqshmensw

Simarena på Stadionområdet behöver utredas ytterligare

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 15:00 CET

Kommunledningen i Malmö stad har kommit överens om att ärendet om en simarena på Stadionområdet behöver utredas ytterligare innan det kan gå vidare för beslut. Därför avser kommunledningen att återremittera ärendet till fritidsnämnden.

Flthuqbrr4d8lc0m1xvw

Onsdagskväll på Globalen: Krigets konsekvenser

Nyheter   •   2014-10-28 13:10 CET

Imorgon den 29 oktober kl. 18–20 föreläser Röda Korset på Globalen om hur det är att leva som flykting, och om hur organisationen arbetar för att omsätta den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna i praktiken.

Xopnux0qh7cwqshmensw

Hemlöshetskartläggningen presenterad

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 12:50 CET

Malmö stads årliga kartläggning visar att antalet hemlösa ökar i nästan samtliga kategorier, vilket ger en ökning med 169 personer jämfört med föregående år.

Kommande evenemang 1 evenemang

30 Okt 12:00

Spelhäng på Stadsbiblioteket i Malmö

2014-10-30 - 2014-10-31
Stadsbblioteket, Röda rummet.

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 310 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 21 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se

Adress

  • Malmö stad
  • August Palms plats 1
  • 205 80 Malmö
  • Vår hemsida