Media-no-image

Sanktioner mot SFI-utbildare

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 13:37 CEST

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att rikta sanktioner mot de SFI-utbildare som inte lever upp till utlovad lärarkompetens. Om utbildarna inte uppfyller kraven inom 90 dagar kommer avtalen att sägas upp. Beslutet togs på fredagen.

Bakgrunden är att Malmö stad under år 2013 upphandlade utbildning i svenska för invandrare. Ett av kraven var att utbildaren skulle ansvara för att minst 65% av lärarna skulle vara behöriga att undervisa i svenska för invandrare, inneha lärarlegitimation och dessutom 60 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk.

I upphandlingen förlorade de tidigare utbildarna Folkuniversitetet, Jensen Education och Merit kontrakten. I stället tecknade Malmö stad kontrakt med Hermods, Iris Hadar, Miroi, Astar och Alphace. Avtalen trädde i kraft 1 augusti 2014.

Utbildarna har dock inte kunnat leva upp till den utlovade kompetensen hos sin personal, och efter att advokatfirman Lindahl nu undersökt kontrakten, beslutade nämnden att rikta sanktioner mot samtliga leverantörer utom Iris Hadar, som uppfyller kraven enligt avtalet.

Se relaterat material för information från nämnden.

För mer information kontakta:

Andreas Schönström, ordförande Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 0709 - 11 68 97

Eva Ahlgren, direktör Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 0708 - 34 38 50


Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att rikta sanktioner mot de SFI-utbildare som inte lever upp till utlovad lärarkompetens. Om utbildarna inte uppfyller kraven inom 90 dagar kommer avtalen att sägas upp. Beslutet togs på fredagen.

Läs vidare »
Xhzbvoknwh7u8l7d0txt

Malmö stads kulturstipendier 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 17:04 CEST

Idag utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Årets stipendier kommer att delas ut till 12 Malmöbor som är verksamma inom konst, design musik, film, teater, litteratur och serier. Utdelningen sker i Rådhuset den 28 maj kl 11.00.

Smdpytavnwwtnwcup1bi

Ökat bussåkande med Malmöexpressen

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 10:01 CEST

Sedan Malmöexpressen började trafikera sträckan Stenkällan-Västra hamnen, i juni 2014, har antalet bussresenärer ökat kraftigt.

Media-no-image

Förbud mot boende och övernattning på Brännaren 19

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 08:31 CEST

Idag på morgonen har miljöförvaltningen i Malmö stad satt upp skyltar och informerat på plats om förbud mot camping, boende och övernattning på fastigheten Brännaren 19 på Industrigatan i Norra Sorgenfri. Beslutet meddelas med stöd av miljöbalken. Senast måndagen den 27 april måste alla på platsen ha flyttat därifrån och tagit med sig sina tillhörigheter. Därefter ska fastighetsägaren städa tomten.

Den sanitära situationen i det läger på Industrigatan där socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare bor sedan drygt ett år är ohållbar. Den innebär allvarliga hälsorisker för de som bor på platsen och påverkar miljön runtomkring.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och har skyldighet att ingripa när det finns risk för människors hälsa och att anmäla brott enligt miljöbalken. Sedan 2014 driver miljöförvaltningen ett tillsynsärende på tomten Brännaren 19, där lägret finns. Ett 50-tal klagomål har kommit till miljöförvaltningen från boende och verksamhetsutövare i området som bland annat klagar över dålig lukt och rök från lägret.

- Eftersom fastigheten saknar sanitära anläggningar som vatten, avlopp, sophämtning och uppvärmning finns det allvarliga hälsorisker för de som bor i lägret. Dessutom påverkar nedskräpningen och brandröken miljön och omgivningen negativt, säger Andrea Hjärne Dalhammar, som är stadsjurist och en av dem som arbetar med tillsynsärendet på miljöförvaltningen.

Efter att de boende har fått information om beslutet idag på morgonen har de fram till måndagen den 27 april klockan 10 på sig att ta med sina tillhörigheter och flytta. Fastighetsägaren ska sedan ansvara för att fastigheten städas.

- Naturligtvis är det en svår situation för människorna som bor i lägret och miljöförvaltningens primära uppgift är att se till att riskerna för hälsan försvinner. Riskerna gäller både de som bor där och de i den närmaste omgivningen, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

För att underlätta flytten för de boende i lägret har miljöförvaltningen i tillsynsärendet samverkat med andra förvaltningar och berörda myndigheter.

I samband med flytten öppnar Sociala resursförvaltningen 80 sovplatser för en del av dem som flyttar från boplatsen. Övernattningslokalen kommer att hålla öppet under tre nätter från och med den 27 april. Det finns också möjlighet för de boende att söka nödprövning enligt socialtjänstlagen. Efter en individuell bedömning kan EU-medborgare få akut hjälp, till exempel med hemresa.

KONTAKTPERSONER

Miljöförvaltningen
Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist, tel. 040-34 20 39, mobil: 0708-75 29 75

Jeanette Silow, avdelningschef för miljö- och hälsoskydd, tel. 040-34 58 90, mobil: 0701-46 73 70

Sociala resursförvaltningen
Annelie Larsson, förvaltningsdirektör, tel. 0705-25 39 27

Utskickat av Malin Sandström, kommunikationschef, miljöförvaltningen, tel 0708-46 87 07.


Idag på morgonen har miljöförvaltningen i Malmö stad satt upp skyltar och informerat på plats om förbud mot camping, boende och övernattning på fastigheten Brännaren 19 på Industrigatan i Norra Sorgenfri.

Läs vidare »
Vu6k9qq599epfufcqroe

Sociala krav för nytt bostadsbyggande i Rosengård

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 13:58 CEST

Tekniska nämnden i Malmö godkänner att en tomt i Rosengård reserveras åt BoKlok Mark och Exploatering AB. Som motprestation ska företaget ta social hänsyn.

G7ki8hoz6x8wmn7x3kae

Kvinna gick vilse på väg hem till sitt LSS-boende

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 10:14 CEST

En kvinna som bor i en LSS-bostad för personer med funktionsnedsättning gick vilse när hon var på väg hem från ett tandläkarbesök. Färdtjänst hade inte bokats och när det inte kom någon bil gav sig kvinnan iväg på egen hand. Nu anmäls händelsen enligt lex Sarah.

U0llbldosvxynzbstbkc

Nu öppnar Akvariet på Malmö Museer igen

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 15:25 CEST

Den 9 maj slår Malmö Museer upp dörrarna till det nya och dubbelt så stora Akvariet. Här kommer att visas en mångfald av djur - såväl Nemo och hans vänner från korallreven som fiskar utan ögon och giftormen med världens längsta huggtänder.

Pr5asllrcvxgyiawf5yl

Unga UF-företagare till Hong-Kong

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 13:46 CEST

Fyra unga företagare från Malmö Borgarskola ska resa till Universitetet Poly U i Hong Kong för att tävla med sin affärsplan till företag Life Drop UF (UF = Ung Företagsamhet). Affärsidén går ut på att sälja miljövänliga vattenflaskor med renande kolfilter och snygg design.

R8fbnhb4sspxgzkepstn

Serieexperiment på Stadsbiblioteket

Nyheter   •   2015-04-20 08:00 CEST

Vid tre tillfällen i vår kan unga 13–19 år prova på att göra serier på olika sätt tillsammans med serieskaparen Lisa Rydberg.

Cvwsussz17ussdulohwc

Invigning: Lika barn leka bäst - olika barn leker ändå

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 07:00 CEST

​Välkomna till invigningen av öppenbokutställningen ”Lika barn leka bäst - olika barn leker ändå” på Malmö stadsbibliotek den 21 april kl 11. Konstnären Marcus Gunnar Pettersson är resanderom och flera av hans illustrationer är inspirerade av hans egen barndom.

Kommande evenemang 1 evenemang

29 Maj 10:00

Malmö Garden Show – en grön fest med odling, lek och design.

2015-05-29 - 2015-05-31
Slottsträdgården Malmö

Om Malmö stad

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 310 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 21 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se