Skip to main content

Malmö universitet övergår till digital undervisning och examination

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2020 16:26 CET

UPPDATERAD 17/3: Malmö universitet övergår till att undervisa, forska och examinera på distans för att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsätta bedriva verksamhet.

Beslutet, som fattades av rektor Kerstin Tham under tisdagen 17 mars, innebär att forskning, undervisning och examination ska bedrivas på distans med digitala lösningar. Omställningen ska ske med start onsdagen 18 mars.

Regeringen gick idag ut med att de rekommenderar alla lärosäten att införa distansutbildning från och med den 18 mars 2020. Det medför att Malmö universitets beslut att successivt ställa om till undervisning och examinationer på distans skyndas på.

– Vi vill bidra i arbetet att minska takten i smittspridning av coronaviruset och samtidigt bedriva en verksamhet med hög kvalitet och rättssäkerhet, Detta gör vi genom att begränsa verksamheten i våra lokaler samtidigt som vi bedriver så mycket verksamhet som möjligt med hjälp av digital teknik, säger rektor Kerstin Tham.

Konkret betyder beslutet att universitets lokaler stängs för studenter och allmänheten från onsdag. Universitetsbiblioteket i Orkanen kommer fortsatt hålla öppet för studenter som behöver tillgång till litteratur, wi-fi och annan utrustning.

Alla salstentor som ges från och med i morgon onsdag ska ställas om till digital form. Om omställning med så kort varsel inte är möjligt, ska studenterna erbjudas digital examination inom en vecka.

Undantag kan komma att göras i särskilda fall, till exempel ges undantag för VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Tandvårdskliniken på Tandvårdshögskolan kommer att se över och begränsa sin verksamhet.

Även universitets medarbetare arbetar hemifrån i den mån uppgifter tillåter och i dialog med respektive chef.

Malmö universitet har en krisledningsgrupp som träffas dagligen för att följa utvecklingen, samla in och hantera frågor samt förbereda underlag utifrån olika scenarier. Information till medarbetare och studenter uppdateras löpande här: ​mau.se/viktiginfo

-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 12 000 helårsstudenter

- 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.