Gi6htveshjeejq3eesu5

Förväntningar spelar roll i miljösamarbete om Arktis

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 07:00 CEST

En studie av samarbete i Arktiska rådet visar att länders förståelse av miljöproblem inte är statiska utan utvecklas. I en avhandling vid Malmö och Lunds universitet analyseras staters lärandeprocesser i arktiskt miljösamarbete med fokus på marin oljespillsprevention och minskandet av sot- och metanutsläpp.

Media no image

Störst risk bli utsatt för våld nära lokala krogen

Nyheter   •   Apr 12, 2018 16:48 CEST

Relativt sett är risken att drabbas av våldsbrott störst i närheten av kvarterskrogen i något av Malmös utsatta områden. Det är slutsatsen i en studie där kriminologen Manne Gerell studerat antalet anmälda brott i förhållande till antalet lokala bussresor från en viss hållplats.

— Vi vet att det sker mycket mer brott på vissa platser som Möllan och kring torgen i centrum. Det är platser där det finns mycket krogar och många människor rör sig. Men är risken större att utsättas för våldsbrott på dessa platser när vi tar hänsyn till hur mycket folk som vistas där? frågar sig Manne Gerell.

Syftet med studien, som finansierats av Stiftelsen för kollektivtrafikforskning, K2, har varit att beräkna och förklara den relativa risken för att drabbas av våldsbrott vid hållplatser för lokalbuss i Malmö. Detta har han gjort genom att beräkna antalet polisanmälda våldsbrott i närheten av en busshållplats för att sedan dela dessa med antalet personer som stigit på en lokalbuss på hållplatsen under ett år. Totalt handlar det om över 33 miljoner bussresor från 586 busshållplatser.

Nära krogar och service

Busshållplatser som har mycket våldsbrott kännetecknas av att de ligger nära skolor, bankomater, restauranger eller nattöppna barer. Hållplatser med tak har också fler våldsbrott. Men allt detta fångar också upp var det är mycket folk. Restauranger, skolor och bankomater finns där många människor bor och vistas. Platserna med flest våldsbrott ligger till stor del väldigt centralt placerade i staden. När antalet våldsbrott sätts i relation till hur många personer som åker buss från platsen förändras mönstren, söderut och österut från centrum sett.

— Då är det vid pizzerian i det lokala centrumet i Malmös utsatta områden som det är signifikant störst risk för våldsbrott, säger Manne Gerell.

Manne Gerell har räknat på ett avstånd inom 200 meter till en busshållplats. Utifrån de variabler som är kopplade till mängden våldsbrott har han också skapat kartor över hur hög risk olika platser har för våldsbrott. De platser som kännetecknas av hög risk fångar in 81% av våldsbrotten i offentlig miljö.

— Detta är ett sätt att, baserat på saker som antal alkoholtillstånd det finns och hur mycket folk som rör sig i ett område, förutsäga var det kan finnas risk för att brott kommer att ske, säger han.

Kollektiv förmåga viktig

Det är ungefär ett och ett halvt mer våldsbrott vid busshållplatsen i ett utsatt område (ett område med mycket låg kollektiv förmåga) än ett normalområde. Manne Gerell lyfter ett områdes kollektiva förmåga som en viktig framgångsfaktor för att förebygga brott. Med det avses invånarnas känsla av samhörighet med varandra och förmåga till social kontroll.

— Den är ofta låg i de här utsatta områdena, men kan förstärkas med ganska små medel. Krögaren kan t ex säga nej till droger på restaurangen. Om de boende säger hej till främlingar eller säger till barn att plocka upp skräp de kastat på marken, då signalerar man att ”så gör vi här”. Det är små grejer i vardagen som kan göra folk mindre benägna att begå brott, säger Manne Gerell.

Relativt sett är risken att drabbas av våldsbrott störst i närheten av kvarterskrogen i något av Malmös utsatta områden. Det är slutsatsen i en studie där kriminologen Manne Gerell studerat antalet anmälda brott i förhållande till antalet lokala bussresor från en viss hållplats.

Läs vidare »
Mei0tpsnvwcuqwgdky5o

Markreformer som ignorerar politiska dimensioner riskerar att misslyckas

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 07:00 CEST

Privatiseringsreformer av markägande görs ofta för att skynda på utveckling och bekämpa fattigdom. Men jordprivatiseringar riskerar istället att förvärra existerande konflikter kring mark. Det visar en avhandling vid Malmö universitet och Lunds universitet.

Media no image

Hon ska hitta nya finansiärer åt Malmö universitet

Nyheter   •   Apr 06, 2018 11:20 CEST

Maria Vidakovic är ny på jobbet – på Malmö universitets nyinrättade tjänst som fundraiser. Hon ska hitta nya finansiärer och donatorer åt lärosätet. Som nytt universitet behöver Malmö universitet mer externa medel till forskning.

Maria Vidakovic håller på att forma det nya uppdraget på Malmö universitet. Målet som ansvarig för donationsverksamheten är att långsiktigt bygga en plattform för samarbete och utbyte, för att höja andelen forskning.

– Min uppgift är att se till så att Malmö universitet får in pengar från privatpersoner, stiftelser, företag och entreprenörer som är villiga att sätta vårt lärosäte på kartan och bidra till forskning och nyttan som forskningen kan bidra till, säger Maria Vidakovic.

Maria_VidakovicMaria Vidakovic har med sina 23 år som ansvarig för private banking i den kommersiella bankvärlden en lång gedigen erfarenhet både av att bygga relationer och förvalta kunders kapital. Hennes kontaktytor och kunder utgörs av förmögna privatpersoner, stiftelser och företag spridda över hela södra Sverige.

Mycket av Maria Vidakovic arbete vid Malmö universitet kommer att handla om att, i nära samarbete med Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan, och rektor Kerstin Tham, bygga långsiktiga förtroendegivande relationer genom samverkan och alumniverksamhet.

Malmö universitet behöver bygga upp processer och strukturer för hur lärosätet tar hand om donationer så att bidragen används på bästa sätt. Samtidigt blir givarna ambassadörer för Malmö universitet och behöver tas om hand på ett bra sätt.

– Det ska vara enkelt för potentiella givare att gå in och se vilka projekt som kan generera positiva förändringar som större bidragsgivare kan vara del av, säger Maria Vidakovic.

Maria Vidakovic är ny på jobbet – på Malmö universitets nyinrättade tjänst som fundraiser. Hon ska hitta nya finansiärer och donatorer åt lärosätet. Som nytt universitet behöver Malmö universitet mer externa medel till forskning.

Läs vidare »
Wvpnaduf4f76m2pe8dhn

Professorer föreläser i café i ny serie om forskning

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 17:39 CET

I huvudet på en professor heter Malmö universitets nya föreläsningsserie. I Restaurang Niagaras café kan publiken under en timme lyssna och ställa frågor till en professor. Alltifrån atomer och sociala medier till nätdejting och kriminella ungdomar står på programmet i vår.

Jqsabb8drvnplg6sqaar

Pressinbjudan: Mentorer och barn firar när Näktergalen fyller jämnt

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 15:30 CET

Sedan starten 1997 har fler än 3 500 mentorer och barn deltagit i Näktergalens mentorsverksamhet vid Malmö universitet. Sonja Fagerholm bor i Stockholm. När hon var student vid Malmö högskola blev hon mentor åt Warka som då bodde i Persborg. Femton år senare har de fortfarande kontakt. I helgen firar Näktergalen vid Malmö universitet 20 år då mentorer och mentorsbarn träffas i Malmö.

Hd9wtcjlgocbkwpsfdzi

Pressinbjudan: Kvinnor i transit lyfts fram – utställning och panelsamtal

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 15:50 CET

Den 8 mars på Internationella kvinnodagen anordnar Malmö universitet en utställning och ett panelsamtal om kvinnor i transit – Women in transit. Berättelser och foton som skildrar kvinnor längs migrationsrutten Mexiko-USA lyfts fram.

Uujzrtomlfpaytmr0fqr

Palett av åtgärder för att stärka praktiknära forskning i ny skolutredning

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 11:00 CET

Praktiknära forskningsprojekt kan kräva förändringar i skollagen, särskilda samverkanstjänster på lärosätena så att forskare kommer ut i skolan, översyn av examensordningar så att framtida lärare och förskollärare får kunskap i forskningsmetodik. Det är några huvudpunkter i det betänkande Cecilia Christersson, vicerektor vid Malmö universitet, lämnar i dag till regeringen.

Fwinafve5f5r0ziysqdw

"Tjejers vardagsliv är angeläget"

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 12:09 CET

Vilket handlingsutrymme har tonårstjejer i Malmö? Vardagslivet ser både lika och väldigt olika ut för olika gymnasietjejer utifrån kön, klass, ekonomiska villkor, etnicitet, val av skola. Det framgår i en färsk avhandling på Malmö universitet.

S81odihelxbwpnhjosjt

Arbetsmarknadsprojekt i Malmö finansieras av arbetslöshet

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 08:10 CET

Malin Mc Glinn, doktorand vid Malmö universitet, skriver i sin doktorsavhandling ”Translating neoliberalism: The European Social Fund and the Governing of unemployment and social exclusion in Malmö, Sweden” om hur arbetsmarknadsprojekt i Malmö fungerar och kommer fram till att det byggs upp en ekonomi som är beroende av arbetslösa personer.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • edlotta.mrhcwvorbacyhcmnn@uumau.odatse
 • 0709-655 492

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • lyiuhebgledona.smitt@mauwfjszr.se
 • 0709-655 355
 • 040-665 80 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning, press och opinion
 • quchlwarpzlozuyqwvdsttkglhe.dtlondahl.bespfcxugxchmaqphceknnlc@mau.sgfe
 • 040 - 665 7879
 • 072 - 210 97 19

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • dsrymagnvyus.jando@mau.saaqenpe
 • 040 665 81 97
 • 0709 655 372

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • carolin.lind@mau.se
 • 040-66 57889
 • 072-702 29 73

Om Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.