Ny lärarutbildning med lön i Malmö

Pressmeddelande -

Ny lärarutbildning med lön i Malmö

En ny grundlärarutbildning där studier kombineras med arbete startar till hösten på Malmö universitet.
—På det sättet kan vi nå nya grupper som är intresserade av att arbeta i skolan, säger utbildningschef Anders Olsson på Malmö universitet. Men det är också ett nytt grepp att utveckla lärarutbildningen.

Ytterst är det ett sätt att få fler att bli lärare och ett sätt att råda bot på den akuta lärarbristen. Det bygger på ett samarbete mellan ett antal kommuner i Skåne och Malmö universitet. Som student söker man en utbildningsplats på Malmö universitet och samtidigt anger man vilken kommun man vill ha sin anställning i. Malmö, Landskrona och Trelleborg är redan med. Anders Olsson är dock övertygad om att fler kommuner nappar framöver.

Till en början rör det sig om 40 utbildningsplatser. Hälften riktar sig till blivande F-3 lärare och hälften till blivande 4-6 lärare.

—Från Malmö stad ser vi mycket positivt på att vi nu får en pilot med arbetsintegrerad lärarutbildning. Vi har arbetat för detta i flera år och vet att intresset är stort bland både skolor och studenter, säger grundskoledirektör, Anders Malmquist.

Starkare profession

—På Malmö universitet är vi övertygade om att detta ger en starkare professionsförankrad lärarutbildning, säger Anders Olsson. Det är studier i växelverkan med yrket. Det finns också en arbetsintegrerad kurs under andra året som samproduceras med skolorna. Vi vet att våra studenter som går den reguljära utbildningen tycker att just kopplingen mellan teori och praktik är svår, men i den arbetsintegrerade lärarutbildningen förstärks just denna koppling.

Upplägget börjar med ett års heltidsstudier på universitet. Sedan följer fyra år med studier, då man läser på sen eftermiddag och kvällstid, och arbetar i en skola på halvtid. Studierna kommer också ges som sommarkurser i juni och augusti, där juli är ledig. Studenterna får en anställning på en skola och lön förhandlas med respektive kommun.

Nå nya målgrupper

—Utbildningen är också ett sätt att nå nya målgrupper; kanske de som yrkesväxlar och är beroende av en inkomst eller de som inte är beredda att ta studielån, säger Anders Olsson. 

Mer information och kontakt: 

Arbetsintegrerad grundlärarutbildning

Anders Olsson, utbildningschef, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet

Anders Malmquist, grundskoledirektör, Malmö stad, tel: 0708-540208

Ämnen

Taggar

Regioner


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig 0722031512
Ellen Albertsdóttir

Ellen Albertsdóttir

Presskontakt Kommunikatör 070 083 14 20
Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86

Relaterade nyheter