Skip to main content

4 miljoner till utveckling av språkapp för nyanlända.

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2018 08:56 CET

Projektledare Annika Hansen och delprojektledare Malin Hoff på Komvux Malmö Södervärn.

Möjligheten att snabbt lära sig svenska språket är en förutsättning för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det interaktiva verktyget Hejsvenska utvecklat av sfi-lärare i Malmö stad får nu finansiering av EU/Europeiska socialfonden (ESF) och Malmö stad. ESF står för 3 197 000 kronor och Malmö stad för 1 066 000 kronor

– Hejsvenska.se har idag 3 000 unika besökare varje dag, och våra appar har över 100 000 nedladdningar. Nu får vi tack vare ESF och Malmö stad möjlighet att utveckla Hejsvenska vidare för att kunna hjälpa fler nyanlända säger projektledare Annika Hansen, förstelärare sfi.

Hejsvenska startades 2013 av två sfi-lärare i Malmö stad med bland annat finansiering från skolverket. Stödet från ESF och Malmö stad gör det nu möjligt att fortsätta utveckla Hejsvenska med nya kurser som motsvarar SFI kurs C och D.

– Hejsvenska används över hela Sverige och får stor spridning via Informationsverige.se som vänder sig till nyanlända som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Länsstyrelserna gör också mycket reklam för Hejsvenska, säger projektledare Annika Hansen, förstelärare sfi.


Fakta Hejsvenska

Hejsvenska är ett digitalt verktyg för träning i svenska som andraspråk. Det riktar sig till vuxna och är helt kostnadsfritt. Verktyget finns på hejsvenska.se, eller som app för IOS och Android. Hejsvenska produceras av sfi lärare anställda i Malmö stad i samarbete med Do-Fi och medfinansieras av ESF. Målet med projektet, som bedrivs fram till våren 2021, är att ta fram hejsvenska 3 och 4, vilka motsvarar/är ett komplement till sfi kurs C och D. Tidigare har Hejsvenska 1 (sfi kurs A) producerats med finansiering av Skolverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Hejsvenska 2 (sfi kurs B) som ett AMIF-projekt (Asyl-Migrations- och Integrationsfonden).

Hejsvenska har fått 3 197 000 kronor från ESF och 1 066 000 kronor från Malmö stad.

Hejsvenska.se har idag 3000 unika besökare varje dag

Hejsvenskas appar har i dagsläget över 100 000 nedladdningar.

För ytterligare information kontakta Annika Hansen, förstelärare sfi, projektledare hejsvenska.se, 0768-95 56 26, annika.hansen@malmo.se

Utsänt av Jonas Andersson, kommunikatör, 0733-23 90 92, jonas.andersson@malmo.se