Skip to main content

Är du beredd?

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2018 06:00 CEST

De här sakerna är bra att ha i en krislåda!

Målet med kampanjen är att Malmöborna ska reflektera över det egna ansvaret för att klara sig under en kris och använda en enkel checklista för att bygga upp en krislåda.

- Genom att förbereda oss själva tar vi också ansvar för varandra. Vi lever i ett stabilt och modernt samhälle, men det är också sårbart eftersom vi på många sätt är väldigt beroende av att exempelvis el, värme och vatten fungerar, säger Jonas Hult, Malmö stads trygghets- och säkerhetschef.

Efter förra årets krisberedskapskampanj tillfrågades Malmöborna genom Malmöpanelen om hur de ser på sin egen krisberedskap. 80 % av de tillfrågade anser att krisberedskap är viktigt eller mycket viktigt och 70 % svarade att de anser sig ha ett stort eget ansvar. Samtidigt anser sig bara 18% vara väl förberedda för ett strömavbrott, 7% har förberett sig för ett vattenavbrott och 11% har beredskap för att inte kunna handla mat i en butik.

- Att vara väl förberedd för kris är viktig för Malmöborna Samtidigt anser de sig inte ha en god egen beredskap vid en kris. Den diskrepansen finns det goda möjligheter att göra något åt den här veckan, säger Jonas Hult.

Medarbetare från Malmö stad och Civilförsvarsförbundet kommer att finnas tillgängliga för råd och information.

  • Onsdagen den 17 oktober, Malmö centralstation 07:00 - 10:00
  • Torsdagen den 18 oktober, Malmö stadsbibliotek 11:00 - 14:00
  • Fredagen den 19 oktober, Rosengård centrum 13:00 - 16:00
  • Lördagen den 20 oktober, Emporia 10:00 - 13:00
  • Söndagen den 21 oktober, Triangeln 11:00 - 14:00

Den 16 och 17 oktober finns också möjlighet att lyssna på föreläsningar av Anna Maria Stawreberg ”Att hoppas på det bästa, men förbereda sig för det värsta”.
Se: malmo.se/prepping

Ytterligare information finns på malmo.se/krisberedskap.

Kontakter

Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschef, Malmö stad, 0733-905203, jonas.hult@malmo.se

Lena Englund, projektledare Krisberedskapsveckan 2018, 0702-447095, lena.englund@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument