Skip to main content

​Allmän visstid ska minska - heltid ska vara norm

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 16:50 CEST

I Malmö stad ska tillsvidareanställning och heltid vara norm, och antalet allmänna visstidsanställningar, så kallade AVA-anställningar, ska minska. Det slogs fast av kommunstyrelsen på onsdagens sammanträde.

Allmän visstid som anställningsform är en tidsbegränsad anställning som används främst när det finns ett tillfälligt behov av extra personal. I Malmö stad återfinns AVA-anställningar mestadels inom skolförvaltningarna samt inom hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen. Efter två år leder en AVA-anställning per automatik till en tillsvidareanställning.

Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare och en del i det arbetet innebär att erbjuda tillsvidareanställningar och heltidstjänster i så hög utsträckning som möjligt. Det bidrar till en god arbetsmiljö och är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personal. Det leder också till bättre kvalité i verksamheterna.

AVA-anställningarna i Malmö stad har minskat sedan 2016, men målet är att de ska minska ännu mer. Nämnderna som ansvarar för skolförvaltningarna har sedan tidigare en ambition om att minska användningen av AVA-anställningar under 2018.

– Malmö stad ska vara en arbetsgivare som jobbar för trygga anställningar. AVA-anställningar kan behövas vid tillfälliga arbetstoppar, inte annars. I avvaktan på ett regeringsbeslut om en översyn av Lagen om anställningstrygghet är det viktigt att staden använder denna anställningsform oerhört restriktivt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö stad behöver erbjuda schyssta anställningsvillkor för att vi ska kunna attrahera och behålla personal. Därför är det angeläget att fortsätta arbeta för att heltid och tillsvidareanställning ska vara norm, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 55)